Krajské volby 2012

TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj

Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů

Kraj: Ústecký
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj (koalice TOP 09 a STAN)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. MUDr. Karola Haasová

MUDr. Karola Haasová

48 let

lékařka

Ústí nad Labem, TOP 09

Karola Haasová se narodila 17. 7. 1964 v Ústí nad Labem, kde také se svou rodinou žije. Je vdaná a má 2 dcery (12 a 16 let). V roce 1988 ukončila studium na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje v Centru imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zastává zde vedoucí funkci v Oddělení vakcín. Karola Haasová se dále zabývá imunologií, alergologií a mikrobiologií.

V politice se věnuje především sociální oblasti. V letošních volbách chce kandidovat proto, že považuje tzv. „koalici" ČSSD a ODS přímo za nemravnou. A argument, že komunální a krajská politika je přeci „o něčem jiném" než na celostátní úrovni, nemůže obstát. Připadá jí totiž, že vždy jde a šlo pouze o rozdělení zájmových sfér ku prospěchu těchto stran a jejích straníků.

V centru jejího zájmu zůstávají sociální věci, kulturní politika a zdravotnictví.

48 lékařka Ústí nad Labem TOP 09 TOP 09
2. Ing. Petr Liška

Ing. Petr Liška

42 let

starosta obce Malé Žernoseky

Malé Žernoseky, STAN

Ing. Petr Liška se narodil 16. března 1970 v Litoměřicích. Po absolvování vysokoškolského studia v oboru pozemní stavitelství pracoval v Armádě ČR, podnikal a byl projektantem pozemních staveb. Od roku 2002 je starostou obce Malé Žernoseky, kde trvale žije.

Při práci starosty se aktivně zapojuje do rozvoje regionu a to jednak jako člen a nyní místopředseda mikroregionu obcí Porta Bohemica, později i jako spoluzakládající člen a do konce roku 2009 i předseda občanského sdružení Místní akční skupina České středohoří. Do konce roku 2009 byl také předsedou krajského sdružení Místních akčních skupin Ústeckého kraje. Své zájmy také zaměřuje do oblasti rozvoje občanských aktivit, které považuje za vhodný prostředek rozvoje venkova – nyní působí ve dvou o.s. s působností v regionu a s cílem rozvíjet region a spolupráci subjektů. Absolvoval několik vzdělávacích programů k přípravě projektových manažerů a manažerů provozu neziskových subjektů a subjektů rozvoje regionu.

Od roku 2007 je společníkem a jednatelem společnosti EKOPORTA Bohemica spol.s  r.o. provozující kompostárnu k zpracování biologicky rozložitelného odpadu, která byla první kompostárnou tohoto typu v okresu Litoměřice, což považuje za jeden z projevů svého postoje k tzv. udržitelnému rozvoji v regionu.

Práce starosty i veškeré dosavadní výsledky jeho práce i práce lidí kolem něho byly a jsou  motivovány patriotismem a srdečným vztahem k místu a regionu. Od počátku svého působení v komunální politice působí jako nezávislý, bez politické příslušnosti. V současnosti je členem hnutí Starostové a nezávislí a současně předsedou krajského sdružení v Ústeckém kraji, jehož je v kraji iniciátorem a spoluzakladatelem.

Osobním postojem je rozvaha, klid, svědomí a snaha konat tak, aby se kdykoli mohl komukoli bez studu podívat do očí. Mezi jeho záliby patří cestování, architektura, příroda, cyklistika, lyžování a především rodina. Petr Liška je ženatý, má jedno dítě.

42 starosta obce Malé Žernoseky Malé Žernoseky STAN STAN
3. Ing. Michal Kučera

Ing. Michal Kučera

44 let

ředitel společnosti, radní města Louny

Louny, TOP 09

Narozen 4.10.1968, žije v Lounech.

Je absolventem gymnázia a VŠB v Ostravě.

Ve své profesionální  kariéře se soustředí na zakládaní a restrukturalizaci strojírenských a elektrotechnických společností s cílem přechodu na výrobu s vyšší přidanou hodnotou a  jejich rozvoj na
nových obchodních trzích. V současné době řídí pobočku zahraniční elektrotechnické  společnosti v ČR a SR.

Ve městě Louny je zvoleným zastupitelem za TOP 09, členem Rady města a předsedou Finančního výboru. Své zkušenosti z profesního života přenáší i do práce na městě, kde se soustředí zejména na zlepšení hospodaření města, snížení administrativní zátěže a zkvalitnění řízení příspěvkových organizací města.

Mezi jeho zájmy patří zejména četba, hudba, vysokohorská turistika,fotbal a historie hornictví  (hlubinného dobývání)  v ČR.

Až do vstupu do TOP09 nebyl členem jiné politické strany. V říjnu 2011byl zvolen krajským místopředsedou TOP 09.

Je ženatý a má 2 děti.

44 ředitel společnosti, radní města Louny Louny TOP 09 TOP 09
4. Mgr. Petr Čech

Mgr. Petr Čech

44 let

archeolog

Žatec, bezpp

Mgr. Petr Čech se narodil 27.2.1968 v Mladé Boleslavi, po absolvování gymnázia v roce 1986 vystudoval obor Pravěká a středověká archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve vzdělávání v oboru pokračuje doktorandským studiem. Od roku 1992 žije v Žatci, kde pracoval v Regionálním muzeu do roku 1993. Poté nastoupil na Ústav archeologické památkové péče v Mostě a 12 let prováděl výzkumy a archeologickou památkovou péči na území severozápadních Čech. Od roku 2005 je pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Zabývá se počátky českého státu na příkladu Žatce a Bíliny. Je autorem, či spoluautorem, vědeckých a populárně-naučných statí, článků a knih publikovaných v českém jazyce, němčině a angličtině. V roce 2010 byl zvolen za hnutí Starostové a nezávislí do zastupitelstva města Žatce. Je členem krajského výboru hnutí v Ústeckém kraji, aktivně se podílel na vzniku volebního programu. Je rozvedený, má syna (10 let).

44 archeolog Žatec bezpp STAN
5. MUDr. Petr Najman

MUDr. Petr Najman

39 let

primář ORL

Teplice, TOP 09

39 primář ORL Teplice TOP 09 TOP 09
6. Michal Maják

Michal Maják

52 let

starosta města

Jiříkov, STAN

Michal Maják od svého narození bydlí v Jiříkově, narodil se 8. listopadu 1959 v sousedním městě Rumburku. Po ukončení základní školy se po těžkostech dostal na studium SPŠ Slévárenské v Brně a to z důvodu vystoupení otce v roce 1966 z KSČ, který byl dělníkem, profesí slevač. Studium ukončil maturitní zkouškou v roce 1979. Na vysokou školu báňskou do Ostravy se vzhledem k postoji otce ke KSČ nedostal. A tak ve stejném roce 1979 nastoupil základní vojenskou službu, kterou jsem ukončil v roce 1981.
Krátce před vojnou a po vojně pracoval v n.p. Elitex Jiříkov, kde zastával pozici slévárenského technika. V roce 1991 začal v Jiříkově podnikat s hostinskou činností v oblíbeném Bistru Domino. V roce 1996 se stal spolupodílníkem Potravin BEMA. Od roku 2002 zastává funkci starosty města Jiříkova.
Dlouhá léta se věnoval oblíbenému sportu – fotbalu, kde v současnosti zastává funkci předsedy TJ Spartak Jiříkov. Dále je členem Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Děčín, kde zastává funkci předsedy Sportovně technické komise.
Od roku 1981 je ženatý, s manželkou Lenkou, vychovali  dceru Michaelu (1982) a syna Jakuba (1986). V současné době se společně s manželkou věnuje vnučce Amálii (2012).
Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy  byl zvolen členem zastupitelstva a radním v Jiříkově. V prvním volebním období  byl v roce 2000 zvolen neuvolněným místostarostou a v lednu 2002 uvolněným starostou města a tuto funkci vykonává do současnosti. Rovněž zastává funkci místopředsedy Kontrolní komise Svazu měst a obcí ČR. Od roku 2011 je předsedou Dobrovolného svazku obcí SEVER. V roce 2009  se stal příznivcem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a v roce 2011 členem STAN. Spolu s ostatními kolegy jsme založil krajskou organizaci STAN v Ústeckém kraji, kde byl zvolen místopředsedou.

52 starosta města Jiříkov STAN STAN
7. Ing. David Tejml

Ing. David Tejml

37 let

stavební inženýr, jednatel koncernu

Chomutov, TOP 09

David Tejml se narodil v roce 1975 v Jablonci nad Nisou. V roce 1983 se s rodiči přestěhoval do Chomutova, kde žije i v současné době.  Po úspěšném dokončení studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, pokračoval ve sbírání pracovních zkušeností v Austrálii. Po návratu do ČR, působil v několika společnostech na odborných a vedoucích pozicích. V současné době vykonává funkci jednatele zahraničních společností skupiny Saller v ČR a SR. Je ženatý a má dvě děti.

37 stavební inženýr, jednatel koncernu Chomutov TOP 09 TOP 09
8. Mgr. Jana Oubrechtová

Mgr. Jana Oubrechtová

49 let

starostka města

Trmice, bezpp

Mgr. Jana Oubrechtová se narodila v roce 1963 v Ústí nad Labem. Celý svůj život  bydlí v Trmicích.  Studovala gymnázium v Ústí nad Labem, maturovala v roce 1981. V témže roce byla přijata na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a v roce 1985 promovala.  Po ukončení studia nastoupila na téměř novou Základní školu v Krásném Březně jako učitelka 1. stupně. Na této škole pracovala až do roku 2006, kdy vstoupila do komunální politiky a byla zvolena starostkou města Trmice. V komunálních volbách v roce 2010 post starostky obhájila.
Jana Oubrechtová je vdaná, má 2 dospělé děti. Ve volném čase čerpá energii a sílu v kruhu své rodiny a při sportu.

49 starostka města Trmice bezpp STAN
9. Ing. Jiří Jandásek

Ing. Jiří Jandásek

60 let

starosta obce Tisá

Tisá, TOP 09

Ing. Jiří Jandásek  se narodil v roce 1952 v Mostě. Dětství prožil v Litvínově, většinu života v Ústí nad Labem  a nyní žije v obci Tisá, jejímž je starostou. Po vystudování stavební fakulty ČVUT se zaměřil na investiční výstavbu. V působnosti své profese se podílel na řadě projektů pro obce ústeckého kraje, projednávaných s orgány státní správy i samosprávy. Má praxi v zadávání zakázek, uzavírání smluvních vztahů a v jejich realizaci. Spolupracoval s řadou evropských firem a jejich země také navštívil. Zabýval se rovněž využitím obnovitelných zdrojů s přesvědčením o nutnosti udržovat a zkvalitňovat životní prostředí.
Chce zvýšit kvalitu života v menších obcích a začlenit příhraniční regiony do evropské koncepce tohoto území s ohledem na jejich jedinečné přírodní hodnoty. 
Je ženatý a má dva dospělé syny.

60 starosta obce Tisá Tisá TOP 09 TOP 09
10. MUDr. Pavel Vlasák

MUDr. Pavel Vlasák

53 let

primář ortopedie

Litvínov, TOP 09

MUDr. Pavel Vlasák se narodil 27. 5. 1959 v Duchově. Vysokoškolské vzdělání úspěšně ukončil na Univerzitě Karlově Lékařské fakultě v Praze roku 1984 v oboru Všeobecné lékařství. Téhož roku nastoupil na ortopedické oddělení mostecké nemocnice, kde pracuje dodnes. Od roku 2007 působí jako primář tohoto pracoviště. V rámci prohlubování odborné kvalifikace získal specializovanou způsobilost pro výkon povolání a to absolvováním postgraduálního specializačního studia v oboru ortopedie, je druhoatestovaným lékařem. Mezi jeho politické cíle patří především snaha o zachování dostupnosti a vysoké kvality zdravotnictví v Ústeckém kraji, jeho optimalizace, rozvoj a podpora kvalitní komunitní péče v souladu s aktuálními trendy, zachování rozsahu pohotovostní péče a dodržení závazků vyplývající z memoranda uzavřeného ministerstvem zdravotnictví ČR a Lékařským odborovým klubem. Podporuje zachování limitů těžby hnědého uhlí. Je členem TOP 09. V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Litvínova. Na ustavujícím regionálním sněmu 2011 byl zvolen místopředsedou regionální organizace Most.

53 primář ortopedie Litvínov TOP 09 TOP 09
11. Karel Drašner

Karel Drašner

58 let

starosta obce/OSVČ

Háj u Duchcova, STAN

58 starosta obce/OSVČ Háj u Duchcova STAN STAN
12. Ing. Zdeněk Šoral

Ing. Zdeněk Šoral

35 let

vedoucí výroby

Lovosice, TOP 09

Ing. Zdeněk Šoral se narodil se 10. listopadu 1976 v Litoměřicích. V roce 1996 absolvoval Gymnázium Lovosice. V roce 2001 dokončil studia na Fakultě životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor revitalizace krajiny po průmyslové zátěži. Téhož roku nastoupil do chemického podniku jako pracovník oddělení životního prostředí, kde pracoval jako vodohospodář a odpadový hospodář. V roce 2007 nastoupil na pozici vedoucího chemického provozu a v roce 2009 pak převzal oddělení výroby hnojiv. Od roku 2012 vede oddělení výroby včetně rozvoje. V současnosti je také aktivním členem Sdružení vodohospodářů ČR – oblastního sdružení severočeského kraje.
Od roku 2010 je zvoleným zastupitel za TOP 09 v Lovosicích a pracuje v komisi ŽP a dopravy.
Do svých 21 let hrál aktivně házenou za lovosický klub. V současnosti provozuje sport již jen rekreačně, zejména sálovou kopanou, lyžování a floorball. Věnuje se také sběratelské činnosti, již více jak 10 let sbírá pivní etikety a tácky z celého světa a poslouchá moderní hudbu.

Zdeněk Šoral je ženatý a bezdětný.

35 vedoucí výroby Lovosice TOP 09 TOP 09
13. Ing. Miroslav Jemelka 57 starosta Dolní Poustevna bezpp STAN
14. Karel Jelínek 53 jednatel společnosti Teplice TOP 09 TOP 09
15. Ing. Miloslav Šindelář 41 jednatel, ředitel společnosti Libochovice bezpp STAN
16. PhDr. Stanislava Holíková 64 sociolog Děčín TOP 09 TOP 09
17. Martin Pilař 40 starosta obce Veliká Ves bezpp STAN
18. Mgr. Radka Jirkovská 45 ředitelka ZŠ Litvínov TOP 09 TOP 09
19. Jana Syslová 38 starostka Hrobčice STAN STAN
20. MUDr. Patricie Kotalíková 40 lékařka Chomutov bezpp TOP 09
21. Václav Plesník 47 soukromě hospodařící rolník Velemín bezpp STAN
22. JUDr. Monika Bakešová 37 advokátka Budyně nad Ohří TOP 09 TOP 09
23. Karel Kopecký 57 starosta obce Horní Podluží bezpp STAN
24. Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 37 stavební inženýr, VŠ učitel Ústí nad Labem TOP 09 TOP 09
25. Mgr. Michal Soukup 35 archeolog Osek bezpp STAN
26. Jana Kronďáková 50 starosta obce Očihov Očihov bezpp TOP 09
27. Ing. Jiří Štěrba 48 starosta Libouchec bezpp STAN
28. Ing. Petr Měsíc 45 výrobní ředitel Teplice TOP 09 TOP 09
29. Miroslav Solar 46 místostarosta Postoloprty bezpp STAN
30. MUDr. Daniel Mládek 44 lékař Litvínov bezpp TOP 09
31. Stanislav Hodík 47 starosta obce Dušníky bezpp STAN
32. Ing. Jan Trubiroha 40 ředitel společnosti Kadaň TOP 09 TOP 09
33. Mgr. Erich Knoblauch 46 úředník Žatec STAN STAN
34. Mgr. Martina Landová 48 projektový manažer Most TOP 09 TOP 09
35. Bc. Jakub Nerad 26 programátor Markvartice bezpp STAN
36. Mgr. Milan Rosenkranc 63 ředitel muzea Děčín TOP 09 TOP 09
37. Jiří Pilát 44 OSVČ, zastupitel Jetřichovic Jetřichovice bezpp STAN
38. Pavel Boček 49 jednatel společnosti Ústí nad Labem TOP 09 TOP 09
39. Alena Vyoralová 57 starostka Ludvíkovice bezpp STAN
40. Bc. Vojtěch Vágner 26 manažer Louny TOP 09 TOP 09
41. Marcel Mihalik 23 mediální poradce, produkční a student VŠ Chomutov bezpp STAN
42. Roman Dráb 47 starosta obce Malíč Malíč TOP 09 TOP 09
43. Helena Křížková 48 starostka Růžová bezpp STAN
44. Ing. Jiří Štěpánek 55 jednatel společnosti Klášterec nad Ohří TOP 09 TOP 09
45. Mgr. Valerie Galbavá 30 zdravotní sestra Most bezpp STAN
46. Mgr. Pavel Janda 27 právník Louny TOP 09 TOP 09
47. Petr Bárta 65 starosta Panenský Týnec bezpp STAN
48. Mgr. Michal Vlach 40 ředitel MŠ a ZŠ Chomutov TOP 09 TOP 09
49. František Drobný 42 manažer - elektro Žatec bezpp STAN
50. Jiří Motl 28 referent IT, reprezentant ČR v házené Lovosice bezpp TOP 09
51. Libor Hruša 44 technik, místostarosta obce Martiněves bezpp STAN
52. MUDr. Vladimír Novák 60 lékař neurolog Ústí nad Labem TOP 09 TOP 09
53. Pavel Veselý 49 hasič-záchranář Děčín TOP 09 TOP 09
54. Alexandra Suková 57 učitelka Louny TOP 09 TOP 09
55. Pavel Ašenbrener 50 starosta obce Otvice Otvice TOP 09 TOP 09
56. Leo Peterka 49 podnikatel Podbořany TOP 09 TOP 09
57. Radek Lekner 37 OSVČ Benešov nad Ploučnicí STAN STAN
58. Pavel Pastyřík, MSc., MBA 42 jednatel společnosti Bílina TOP 09 TOP 09
59. Milan Grund 44 OSVČ, místostarosta obce Valkeřice Valkeřice bezpp STAN
60. Gustav Hotový 40 státní zaměstnanec Litvínov TOP 09 TOP 09

Představení kandidátů a programu koalice TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj
19. 6. 2012

Představení kandidátů a programu koalice TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj

TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí dnes představily volební program a svou kandidátku „TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj", která bude usilovat o hlasy voličů v podzimních krajských volbách.   TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí dnes představily volební program a svou kandidátku „TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj“, která bude usilovat o hlasy voličů v podzimních krajských volbách.

Celý článek
Transparentní kraj: Projekty pro lidi, ne firmy a politiky
11. 6. 2012

Transparentní kraj: Projekty pro lidi, ne firmy a politiky

Krajské vedení musí okamžitě a zásadně změnit to, jak zadává své zakázky. Zavání to způsoby hejtmana Ratha a hlavně velkými problémy pro krajské projekty.

Celý článek
Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad
4. 6. 2012

Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad

Dne 4. 6. 2012 byl vypraven společný dopis náměstků MF a MMR, který shrnuje problémy v implementaci fondů EU v rámci ROP SZ

Celý článek
Karola Haasová k razii policie na ústeckém krajském úřadu a Úřadu Regionální rady Severozápad
1. 6. 2012

Karola Haasová k razii policie na ústeckém krajském úřadu a Úřadu Regionální rady Severozápad

Je pro mě neuvěřitelná ostuda, že práci našeho kraje už opakovaně vyšetřuje policie.

Celý článek
Karola Haasová, kandidátka na hejtmanku Ústeckého kraje
10. 5. 2012

Karola Haasová, kandidátka na hejtmanku Ústeckého kraje

„Jsme strana, která brání evropské ideály a prosazuje proevropskou politiku také na úrovni regionů. I když nám dnes fouká vítr do obličeje, zodpovědný politik nemá popularitu na prvním místě, ale má tam pouze to, co je dobré pro tuto zemi. Posíláme do voleb správné lidi,“ říká předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.  Lídrem ústecké kandidátky bude Karola Haasová, lékařka a zastupitelka v Ústí nad Labem.

Celý článek
Jednali jsme o sociální politice našeho kraje
24. 3. 2012

Jednali jsme o sociální politice našeho kraje

V pátek odpoledne se v Lounech sešel krajský koaliční volební štáb TOP 09/STAN pro krajské volby, který řešil problematiku sociální politiky Ústeckého kraje.

Celý článek
1 2
Články 11 - 16 z 16