× Pohněme s tím. Společně!

Žijeme Krupkou

19. 9. 2010

VOLEBNÍ  PROGRAM TOP 09 V KRUPCE NA OBDOBÍ  2010 - 2014

Kroky pro lepší Krupku

FINANCE

  TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Inventarizaci majetku a závazků města Krupka a podřízených organizací;
 • Pečlivou správu majetku města a soustavné vyhledávání možností pro jeho optimální využívání v zájmu města a jeho občanů;
 • Odpovědné řízení financí města a stabilizace hospodaření města a jemu podřízených organizací;
 • Efektivnější a úspornější výkon správy města;
 • Přípravu plánu finančních toků pro léta   2010 – 2014;
 • Spolupráce při odhalování neoprávněného čerpání sociálních dávek, zaměstnávání na černo a nepřiznávání příjmů;
 • Zapojení a důsledné využívání nezaměstnaných pří úklidu města s následnou kontrolou;
 • Kontrolu rozpracovaných projektů města na úseku sociální politiky, jejich dílčí vyhodnocení a stanovení dalších priorit města s přihlédnutím k potřebám zvýšení efektivnosti těchto projektů;

PODNIKÁNÍ

 

  TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Netoleranci k firmám s neprůhlednou strukturou vlastníků a k  práci na černo;
 • Komunikaci mezi městem a podnikateli se zaměřením na výměnu zkušeností,  potřeb a informací;
 • Kompetentní a efektivní výkon veřejné správy včetně řádného vyhodnocování a  zpětné kontroly městem poskytovaných služeb;
 • Podporu místních firem v přístupu k výběrovým řízením zadávaných na území města (nastavení prostředí, zprostředkování informací), optimalizace podmínek pro jejich podnikání v mezích možností města;

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVÍ A SPORT

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Spolupráci na zvyšování úrovně základního školství rozvíjením jazykové vzdělanosti s podporou  výměnných pobytů, podporou mimoškolních vzdělávacích programů a  podporou projektů na rozšíření výuky „finanční gramotnosti“ ;
 • Vyhodnocování kvality škol ve městě dle kriterií diskutovaných s odborníky a zveřejňování výsledků takového hodnocení;
 • Rozvíjení programu proti šikaně a dalším negativním jevům ve školách;
 • Podporu motivačních programů pro talentované děti a výjezdů dětí do škol v přírodě;
 • Dlouhodobou podporu dětského a mládežnického sportu;
 • Podporu zdravého stravování ve školách;

Ø      Rozšíření dětských hřišť;

Ø      Podporu domácí lékařské péče pro seniory;

Ø      Podporu ozdravných pobytů pro chronicky nemocné děti;

KULTURA A ZÁBAVA

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Všeobecnou podporu kultury ve městě;
 • Podporu projektů určených pro aktivní využití volného času obyvatel(např. stavba nových cyklostezek);
 • Rozšíření městských slavností a pozornost budeme věnovat vánočním trhům;
 • Zpřístupnění počítačů s volným přístupem na internet, které budou k dispozici v obou hlavních budovách městského úřadu;

 

DOPRAVA, BEZPEČNÉ SILNICE

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Dobré dopravní spojení nejen do Teplic, ale také do  Ústí nad Labem, (pomůžeme k větší prosperitě města, jeho obyvatel a ke snížení nezaměstnanosti);  
  Bezpečnost a dobrou průjezdnost silnic v celé Krupce. Opravíme všechny přechody ve městě a ty na problémových místech vybavíme speciálním osvětlením;
 • Zlepšení stavu chodníků ve městě, především pak v jeho okrajových čtvrtích.
 • Vybudování zálivů na zastávkách městské hromadné dopravy tam, kde je to technicky možné a  kde autobusy při stání blokují dopravu;

 

BEZPEČNÉ MĚSTO, STRÁŽNÍKY PRO OBČANY

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Bezpečnost v ulicích ve dne i v noci, rozšíření kamerového systému na problematických místech, který se při zabezpečování veřejného pořádku a ochraně osob a majetku dlouhodobě osvědčuje;
 • Dohled strážníků u škol v době před začátkem a po skončení výuky, dohled v okolí restaurací a v problémových lokalitách;
 • Nezneužívání městské policie k šikaně řidičů;
 • Zajištění bezpečné dopravy ve městě, která bude spojena s měřením rychlosti jak v centru města, tak v jeho okrajových čtvrtích, resp. vjezdech do Krupky;ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Systematické rozšiřování počtu míst k stání tak, aby obyvatelé sídlišť při příjezdu domů mohli zaparkovat;
 • Především na sídlištích vytvoření všude takové dopravní situace, aby bez problémů mohla přijíždět hasičská auta nebo sanitky ke všem vchodům;
 • Investice nejen do obnovy zeleně a dalších úprav na sídlištích a centru města, ale také na dalších vhodných pozemcích, jehož vlastníkem je město;
 • Vytvoření odpočinkových míst pro starší obyvatele s lavičkami a klidnými zákoutími;
 • Na sídlištích budování koutků pro malé děti. V blízkém i vzdálenějším okolí domů musí být pořádek. Majitele soukromých pozemků budeme pomocí právních kroků nutit k likvidaci černých skládek a úklidu;
 • Zajištění úklidu městských pozemků;
 • Obnovu zničeného koupaliště. Vedle nových bazénů vzniknou i volně přístupná sportoviště, například na plážový volejbal nebo streetball;

 

PÉČE O SENIORY

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Stavbu domu s pečovatelskou službou pro starší a nebo nemocné obyvatele;

 

TURISTICKÝ RUCH V KRUPCE

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Propagaci historických a přírodních zajímavostí Krupky. Čím více turistů navštíví Krupku, tím více budou prosperovat obchodníci, budou vznikat nová pracovní místa a v neposlední řadě se bude město rychleji rozvíjet;

Spolupráci města na tvorbě „turistických balíčků“ pro návštěvníky města (např. celkové poukázky na vstup do muzea, ubytování v penzionech, občerstvení);

 

PRÁCE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

TOP 09 v Krupce bude prosazovat:

 • Transparentní jednání zastupitelstva, hlasování za pomoci elektronického systému (možnost zpětného zjištění, kdo a jak hlasoval);

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme