Teplice - Programové priority

21. 9. 2010

 

 

 

 

PRIORITY KANDIDÁTŮ TOP 09 PŘI ŘÍZENÍ A SPRÁVĚ MĚSTA TEPLICE

NAŠE POLITICKÉ  CÍLE

 • BÝT KONZERVATIVNÍM POLITICKÝM SUBJEKTEM, EKONOMICKY LIBERÁLNÍM
 • ŠETŘIT VEŘEJNÉ FINANCE, CHOVAT SE ZODPOVĚDNĚ PŘI HOSPODAŘENÍ
 • BÝT ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ TRANSPARENTNÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY
 • AKTIVNĚ ZAMEZOVAT KLIENTELISMU
 • CHOVÁNÍ VŽDY STAVĚT NA LIDSKÉ SLUŠNOSTI, TOLERANCI A ÚCTĚ K OKOLÍ
 • HLEDAT PŘIROZENÉ SPOJENCE NA STEJNÉ STRANĚ POLITICKÉHO SPEKTRA
 • VYHÝBAT SE KONTAKTŮM S JAKÝMIKOLIV EXTRÉMISTICKÝMI STRANAMI
 • NEUZAVÍRAT SE PŘED OPOZIČNÍMI DEMOKRATICKÝMI STRANAMI

HOSPODAŘENÍ  A ROZVOJ MĚSTA

 • UDRŽET VYROVNANÝ ROZPOČET
 • AKTIVNĚ PODPOROVAT PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA
 • EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT STÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A EVROPSKÝCH DOTACÍ
 • PODPOROVAT PRŮHLEDNOST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
 • INTERAKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S OBČANY MĚSTA

BEZPEČNOST OBČANŮ, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • VYTVOŘIT EFEKTIVNÍ KONCEPCI PRO ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ
 • ZAJISTIT EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE S DŮRAZEM NA KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI S OBČANY
 • PROSADIT ODKLON TRANZITNÍ DOPRAVY MIMO MĚSTO
 • PODPOROVAT OPRAVY A REKONSTRUKCE NEVYHOVUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
 • PODPOROVAT ROZVOJ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE MEZI MĚSTEM A OBYVATELI

SOCIÁLNÍ  POLITIKA A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

 • PODPOROVAT NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY, PŘEDEVŠÍM ZDRAVOTNÍ PÉČI
 • PODPOROVAT PÉČI O SENIORY
 • PODPOROVAT VZNIK NOVÝCH KAPACIT JESLÍ A ŠKOLEK
 • AKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S ÚŘADEM PRÁCE A MÍSTNÍMI PODNIKATELI PŘI PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI OBČANŮ
 • EFEKTIVNĚ ZAPOJIT NEZAMĚSTNANÉ SPOLUOBČANY DO MĚSTU PROSPĚŠNÝCH PRACÍ

KULTURA A SPORT

 • AKTIVNĚ PODPOROVAT KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ PO CELÝ ROK
 • AKTIVNĚ PODPOROVAT ŠIRŠÍ AKTIVNÍ ZAPOJENÍ OBYVATEL DO KULTURNÍHO DĚNÍ MĚSTA
 • AKTIVNĚ PODPOROVAT PODMÍNKY PRO MLÁDEŽNICKÝ SPORT
 • VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU VEŘEJNÝCH SPORTOVIŠŤ VE MĚSTĚ

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • ZAJISTIT ČISTOTU MĚSTA A INTENZIVNÍ ÚDRŽBU ZELENĚ, VČETNĚ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA
 • PODPOROVAT REVITALIZACI KRAJINY A ZELENĚ A ODPOČINKOVÝCH ZÓN
 • VRÁTIT ŽIVOT DO CENTRA MĚSTA
 • RESPEKTOVAT TRADIČNÍ ARCHITEKTONICKÝ RÁZ MĚSTA

 

CESTOVNÍ  RUCH A LÁZEŇSTVÍ

 • VYTVOŘIT A INTENZIVNĚ PROSAZOVAT KONCEPCI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
 • AKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S LÁZNĚMI NA PROPAGACI LÁZEŇSTVÍ

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme