× Pohněme s tím. Společně!

Programové priority TOP 09 Bílina

20. 9. 2010

V čem jsme jiní…..

Do voleb vstupujeme  jako strana,  jako tým lidí s jasně formulovanými globálními cíli a ne jako skupina jednotlivců hájících své parciální zájmy.

Na naší kandidátní  listině nenajdete jedinou tvář, která by se kdy podílela na řízení města v jakékoliv pozici. Kromě toho, zcela v duchu trendu v TOP09 , je naše kandidátní listina téměř z 50% tvořena ženami.

Po výrazném  úspěchu TOP09 v parlamentních volbách,  jsme v situaci, kdy můžeme městu a jeho rozvoji významně  pomoci a z pozice aktuálně  nejsilnější pravicové strany, budeme schopni v daleko větší míře ovlivňovat veřejné dění. V tomto ohledu cítíme velmi silnou podporu ze strany nejvyššího vedení TOP09.

Naše programové  priority

Transparentní  hospodaření města

Naším základním cílem je, aby se město chovalo jako řádný hospodář. Hospodaření  města musí být založeno na profesionálním plánování,  řízení a důsledné kontrole. Jelikož se jedná  o hospodaření s prostředky z výnosů daní, tedy z plateb od občanů, mělo by být maximálně transparentní a veřejně přístupné. Případné zisky musí užívat občan, ne vybraní jednotlivci.

Podpora předškolní  výchovy a vzdělávání

Chybějící místa v předškolních zařízeních, zejména pak v jeslích, jsou vážným problémem, který se dotýká mladých rodin a jistě omezuje možnosti návratu maminek do zaměstnání z mateřské dovolené. Město se musí podílet na vytvoření nových míst v předškolních zařízeních, a to jak zprovozněním dnes nevyužívaných kapacit, tak podporou alternativních forem předškolních zařízení.

Omezení  zneužívání sociálních dávek

Zneužívání  sociálních dávek je celospolečenským a celorepublikovým problémem. V mezích stávající legislativy je povinností orgánů města činit taková opatření, která zneužívání sociálních dávek co nejvíce omezí.

Dopad dopravní situace v Bílině na životní prostředí

Bílina a celá  širší oblast severozápadních Čech stále patří mezi místa výrazně  zatížená zhoršenou kvalitou životního prostředí. Neúnosná  dopravní situace na silnici I/13, kde doprava po této komunikaci je současně zásadním zdrojem prašnosti přímo v Bílině, nebyla vyřešena kruhovými objezdy, ačkoliv jsme si od nich jistě všichni hodně slibovali. Pokud pak chceme dopravní situaci v Bílině ulehčit, nezbývá než se zabývat obchvatem Bíliny. Jedná se určitě o problém, který tíží velkou část bílinského obyvatelstva a ke kterému by i oficiální zástupci města měli zaujmout jednoznačný názor, který bude veřejně známý a bude mít podporu většiny obyvatel Bíliny.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme