× Pohněme s tím. Společně!

Bílina: Představení kandidátů TOP 09

20. 9. 2010

TOP09 sestavila své  kandidátní listiny do komunálních voleb, které se budou konat ve dnech 15 - 16. října 2010 celkem v šesti obcích teplického okresu, včetně Bíliny. Rádi bychom Vám zde představili naše kandidáty do obecního zastupitelstva, společně s našimi  představami, jakým způsobem chceme pro Bílinu pracovat. Jedním ze základních rysů politiky TOP09 na všech úrovních, je vstup nových, minulou politickou činností nezatížených tváří. Tento základní a pro spoustu voličů naprosto klíčový faktor jsme se snažili zohlednit i při sestavování kandidátní listiny v Bílině a povedlo se. Na naší kandidátní listině nenajdete jedinou tvář, která by se kdy podílela na řízení města v jakékoliv pozici. Kromě toho, zcela v duchu trendu v TOP09 , je naše kandidátní listina téměř z 50% tvořena ženami.

Hned na úvod považuji za zásadní poznamenat, že do voleb vstupujeme  jako strana, jako tým lidí, s jasně formulovanými globálními cíli a ne jako skupina jednotlivců, hájících své osobní zájmy. Věřím, že nyní, po výrazném úspěchu TOP09 v parlamentních volbách, jsme v situaci, kdy skutečně můžeme městu a jeho rozvoji významně pomoci a z pozice aktuálně nejsilnější pravicové strany, budeme schopni v daleko větší míře ovlivňovat veřejné dění.

Dovolte mi, abych Vám představil hlavní tváře, které se budou ucházet za stranu TOP09 o Vaší podporu při volbách do obecního zastupitelstva v Bílině. Zároveň budeme velmi  rádi za Vaše názory, otázky a podněty, pro které jsme vytvořili prostor na naší stránce na facebooku – TOP 09 Bílina, kam Vás tímto co nejsrdečněji zvu.

Pavel Pastyřík

Místopředseda regionální organizace Teplicko


1. Pavel Pastyřík MSc. MBA  40 let    ředitel společnosti

V Bílině žiji již téměř 40 let a v dohledné době na tom nehodlám nic měnit. Má žákovská a raná studentská léta, jsem prožil v Bílině od ZŠ Za Chlumem, přes sportovní třídu na ZŠ Teplické předměstí až po Gymnázium v Bílině.

Jsem ženatý, vychovávám tři děti a v současné době pracuji jako ředitel strojírenské firmy.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, do strany TOP09 jsem vstoupil před rokem, tak jako většina  mých kolegů, znechucen politickou kulturou v naší zemi a s cílem pokusit se něco změnit. Stal jsem se místopředsedou regionální organizace TOP09 v Teplicích, jsem členem krajského výkonného výboru TOP09 a celostátním sněmem TOP09 v listopadu minulého roku, jsem byl zvolen předsedou celostátní revizní komise TOP09, nejvyššího kontrolního orgánu strany.

Čím mohu přispět ? Jsem absolventem vysoké školy v oblasti strategického řízení a managementu, následně jsem v témže oboru absolvoval i studium postgraduální a  dlouhodobě jsem zaměstnán v řídících pozicích, kde své vzdělání uplatňuji. Byť pracuji v komerční sféře a jsem si vědom, že řízení firmy může být v mnoha ohledech odlišné od řízení města, obecné principy v oblasti řízení zaměstnanců, ekonomiky a organizačních procesů jsou nezbytným základem i zde.

2. Ing. Petr Rosenkraznz   41 let   daňový poradce

Jsem bílinský  rodák, žiji zde celý svůj život a jelikož rodiče mého otce a rovněž i rodiče jejich rodičů žili v dnes již neexistující obci Břežánky, považuji se za místního starousedlíka. V Bílině jsem navštěvoval všechny stupně (v mém dětství obvyklých) předškolních zařízení, ZŠ Za Chlumem, a coby pomalu dospívající Gymnázium Bílina. Pouze v období pěti let po maturitě jsem střídavě pobýval také v Praze, coby vysokoškolský student na ČVUT. Tato studia jsem zakončil promocí v roce 1993. Od roku 1995 jsem členem Komory daňových poradců České republiky a od tohoto roku tedy pracuji jako daňový poradce, což je jedno z tzv. svobodných povolání. Svou daňovou kancelář mám rovněž v Bílině. Jsem ženatý a se svou první a jedinou ženou máme (a pokoušíme se i vychovávat) 2 zatím nezletilé děti.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Svůj pokus o vstup do komunální  politiky jsem dlouho zvažoval, ale vznik nového konzervativního politického subjektu, jakým je TOP09, společně s následnou možností kandidovat právě za tuto stranu, mi mé rozhodování velmi ulehčil. Ačkoliv nejsem členem TOP09, věřím, že se právě této straně povede změnit politickou kulturu v této zemi, kterou já osobně považuji v minulém parlamentním volebním období za vulgární a krajně nedůstojnou. Věřím pak, že by se mohlo povést tento „nový vítr“ přenést také na nižší úrovně, tedy i na tu komunální.

Čím bych mohl být pro Bílinu přínosný? Neznám zázračná řešení pro velká dlouholetá bílinská témata, jakými jsou lázně nebo obchvat či průtah Bílinou. Jsem profesní specialista na daně, které však úzce souvisí s ekonomikou a financemi vůbec a vzhledem k patnáctileté praxi v těchto oblastech si myslím, že by můj případný „ekonomický“ pohled na procesy při řízení města mohl přinést do těchto procesů novou kvalitu. Při práci pro mé klienty jsem pak zvyklý se při různých dílčích problémech či neúspěších (které vznikají při každé lidské činnosti) nikdy nevzdávat a věci zkrátka „dotahovat do konce“.

3. Mgr. Alexandra Štolbová  37 let    učitelka

Mým rodným městem je Bílina. Od první do osmé třídy jsem navštěvovala ZŠ Aléská. Poté následovalo studium na Gymnáziu v Bílině. Zde jsem maturovala v roce 1990 a zanedlouho jsem začala studovat na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem – učitelství na prvním stupni se speciální pedagogikou. Zároveň jsem nastoupila jako učitelka na ZŠ Za Chlumem, odkud jsem po 8 letech odešla na mateřskou dovolenou. Po MD jsem začala učit na ZŠ Aléská, kde působím dodnes.

V současné době studuji výchovné poradenství na UJEP v Ústí nad Labem a zároveň etopedii na UK v Praze. V příštím roce bych měla oba obory dokončit. Dále se připravuji na studium logopedie, protože dětí s řečovými obtížemi stále přibývá.

Do politiky vstupuji s cílem zajistit bílinským dětem kvalitní vzdělání pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

4. Ing. Pavel Jaroš   36 let    biolog

V Bílině pracuji od roku 2006, od roku 2008 zde i se svou rodinou bydlím. Jsem ženatý, máme 2 skvělé syny 3 a 10 let.

Svůj vstup do TOP 09 v loňském roce před neuskutečněnými podzimními parlamentními volbami jsem pečlivě zvažoval, na jednu stranu jsem cítil silné znechucení a odpor ke všemu „politickému“, na druhou stranu, a to nakonec u mne a u mnoha z mých kolegů zvítězilo, to byla „nutnost“ pokusit se to nepříznivé a znechucující politické klima změnit a udělat i kus užitečné práce. A snad se nám to společně daří.

Profesionálně  se věnuji ochraně životního prostředí, v tomto oboru podnikám a velmi ochotně se tomuto tématu budu věnovat i v rámci účasti TOP 09 v zastupitelstvu města.

Jako relativně  „čerstvého“ obyvatele Bíliny mne nejvíce trápí 3 věci: zhoršená kvalita vzduchu, který dýcháme, kriminální  aktivity nepřizpůsobivých občanů a nedobrá pověst městského úřadu. I v tomto směru bych se rád zasadil o zlepšení stavu.

5. Libor Tannert   34 let    jednatel

Narodil jsem se v Bílině,  žiji v Bílině a doufám, že zde i zestárnu. Je mi 34 let a se svou partnerkou vychováváme 3 děti. Založil jsem 2 společnosti, kde pracuji jako jednatel. Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2009 a důvod byl jediný, přestat naříkat na politickou situaci a aktivně se začít podílet na veřejném dění. Nejsem žádný řečník, ani neumím slibovat vzdušné zámky, ale mám selský rozum. Umím hospodařit jen s tím co vydělám a zásadně se bráním hospodaření na dluh. Velmi se mi líbí přístup celé strany TOP 09, která slibuje jen reálné věci, tvrdou práci a rozpočtovou kázeň, protože je to přesně to, čím se řídím celý život.

6. Monika Pecháčková, DiS.  42 let  Úřednice samosprávy

7. Ing. Martin Primus   36 let  Projektový manažer

8. Radek Hanzlík   30 let  Výrobní manažer

9. Ivana Popperová   19 let  Studentka VŠ

10. Ing. Jan Mergl   34 let  Jednatel

11. Roman Slánička   40 let   Provozní chemik

12. Mgr. Simona Slivoňová  38 let  Učitelka

13. Petr Cipriján    30 let  Jednatel

14. Mgr. Šárka Šilingová  31 let  Učitelka

15. Tereza Skřivanová   22 let  Studentka VŠ

16. Bc. Jaroslav Máša   26 let  Personální manažer

17. František Valášek   40 let  Odborný pracovník

18. Mgr. Gabriela Grossmanová 28 let  Učitelka

19. Ing Karel Rakušan   75 let  Důchodce

20. Nikola Pohlová   19 let  Studentka VŠ

21. Ing. Magdaléna Nedbálková 29 let  Učitelka

22. Alžběta Váňová   39 let  Účetní

23. Zdeněk Bažant   39 let  Státní zaměstnanec

24. Jaroslav Nosek   38 let  Podnikatel

25. Jana Chalupná   50 let  Manažerka

26. Mgr. Marcela Vokurková  38 let  Učitelka

27. Vladislav Soukup   32 let  Podnikatel

28. Tomáš Jirásek   30 let  Operátor

29. Alena Brandtnerová  23 let  Učitelka

30. Vojtěch Fojtík   56 let  Dělník

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme