Volnočasový areál Zdiměřice – aktuální informace, doplňující informace

6. 10. 2014

Pro připomenutí:

 jedná se o projekt multifunkčního sportovně-rekreačního areálu, který v rámci věcné kompenzace nedávno vybudoval (jako doplnění občanské vybavenosti ve Zdiměřicích) investor jednoho zrealizovaného projektu pro bydlení. Areál vystavěl na svých pozemcích, za své prostředky a byl připraven jej okamžitě předat do dlouhodobého užívání obci za zcela symbolické nájemné. Obec zase byla připravena areál otevřít pro veřejnost za velmi výhodných podmínek (neziskový model).

Článek informoval o situaci, která vznikla v červnu, kdy většina v zastupitelstvu nepodpořila návrh na prodloužení termínu dokončení. Prodloužení výstavby, resp. zpoždění jejího zahájení bylo způsobeno zejména určitým vylepšením projektu během přípravy – doplnění o doplňkové služby pro občany (občerstvení, sociální zařízení s příslušnými přípojkami na inženýrské sítě), což si vyžádalo delší projektovou přípravu, zpoždění vydání povolení a zahájení výstavby.

Díky následnému rozhodnutí zastupitelstva – tj. díky neuzavření dodatku o prodloužení stavebního dokončení areálu (ve chvíli, kdy to bylo dle zákona možné, neboť termín pro dokončení tehdy ještě neuplynul a pokuta v době hlasování ještě nebyla splatná) – v současnosti, místo očekávaného převzetí areálu do nájmu a otevření pro veřejnost, bude probíhat nejistý soudní spor mezi obcí a investorem. Jesenice je totiž nyní, po zmíněném rozhodnutí zastupitelstva a následném uplynutí lhůty, ze zákona povinna vymáhat plnou sankci ze smlouvy – tj. ve výši 20 mil. Kč, a to za dvouměsíční zpoždění dokončení areálu. Investor (po doručení výzvy k úhradě) částku s rozsáhlou argumentací odmítl uhradit.

To znamená, že nyní bude rozhodovat soud. Zároveň (dle platné legislativy) existuje právo soudu upravit výši sjednané sankce, a to vzhledem k výši skutečně vzniklé škody poškozenému – tj. zde zejména za určité zpoždění dokončení areálu. Plně, či částečně potenciálně pro Jesenici neúspěšný soudní spor bohužel může obec navíc zatížit náklady v řádu statisíců Kč.

Na základě četných dotazů občanů, jak se situace vyvíjí, uvádíme aktuální a doplňující informace:

 

Aktuální informace k 6.10.2014

  • dle sdělení investora, byla sportoviště stavebně dokončena a bylo zažádáno o kolaudační souhlas
  • obec Jesenice mezitím podala žalobu u příslušného soudu a bude nyní soudně vymáhat sankci 20 mil. Kč,
  • očekáváme nyní výzvu soudu k úhradě poplatku ve výši 5% z předmětné částky (tj. 1 mil. Kč)
  • investor v této situaci obci hřiště do nájmu za symbolické nájemné 1 Kč/rok nepředal
  • hřiště s vybudovanými sportovišti a dětskými hřišti není otevřené pro veřejnost

 

Doplňující informace ke kauze

Po vydání článku čelíme mnoha dotazům občanů na téma, kdo stál u vzniku této situace, resp. kdo v hlasování na zastupitelstvu v červnu 2014 nepodpořil dohodu s investorem a kdo ji naopak podpořil.

Občané mají samozřejmě právo na tuto informaci, neboť jednání zastupitelstva a hlasování je veřejné.

Pro doplnění informací tedy nyní uvádíme přehled subjektů, jejichž zástupci nepodpořili vedením obce předložený dodatek smlouvy, který prodlužoval termín dokončení o 2 měsíce, po čemž následoval sled událostí, jehož výsledkem je výše uvedená situace (tj. nepředání areálu obci a soudní spor).

Návrh vedení obce na mírné posunutí termínu dokončení areálu v červnu 2014 v zastupitelstvu nepodpořili zástupci (resp. současní kandidáti) následujících stran:

Zelená pro Jesenici, ANO 2011, Republika pro Jesenici, Naše obce, ODS a několik zastupitelů, kteří již letos do zastupitelstva nekandidují.

 

(Pro mírné posunutí termínu dokončení areálu naopak hlasovali zastupitelé z menšinové koalice TOP 09 a STAN a několik dalších zastupitelů.)

 
Petr Tiso (TOP 09)

radní

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme