30. 6. 2014

Vážení spoluobčané,

Prázdniny jsou v plném proudu, ale i přesto si Vás dovolím informovat o některých, myslím důležitých, záležitostech.

Ředitel základní školy

Konečně máme nového ředitele základní školy. Od 1. července se jím stal Mgr. Petr Bezděka. Do jeho práce mu přeji mnoho sil, nadhledu a pochopení pro starosti žáků, rodičů i pedagogů. Věřím, že pod jeho vedením bude škola ještě lepší než doposud.

Den otevřených dveří v nové škole

Po dohodě s vedením školy jsme se rozhodli, že dnem otevřených dveří v nové budově základní školy bude pondělí 1. září 2014. Po přivítání šesti tříd prvňáčků a všech ostatních žáků jejich třídními učiteli budou nové prostory otevřeny pro širokou veřejnost. Škola bude otevřena i v pozdním odpoledni, aby se mohli přijít podívat i ti, kteří mají pracovní povinnosti. Součástí akce bude i doprovodný program. O podrobnostech budete informováni na webových stránkách města i školy a na plakátovacích plochách.

Rád bych na tomto místě poděkoval Vojtěchu Sedláčkovi, který se nezjištně podílel na realizaci slunečních hodin, které najdete v levé horní části grafické stěny nové budovy školy. Jako přední český odborník precizně propočítal polohu hodin, sklon ukazatele a ciferník. Děkujeme.

Výstavba kanalizace v Žalově

Druhou největší investiční akcí města posledních let (po dostavbě školy)  je výstavba kanalizace a komunikací v žalovských ulicích Wolkerova, Na Valech, Pod Řivnáčem a v zadní části roztocké ulice Třebízského. V tuto chvíli máme vysoutěženého dodavatele stavby, kterým se stala společnost Eurovia CS, a.s. Celková vysoutěžená cena zakázky dosahuje téměř 17,5 milionů Kč bez DPH. Doufám, že spolupráce s touto firmou bude pokud možno bezproblémová. Tomu by měla napomoci i skutečnost, že investiční akci bude pro město dozorovat stejný stavební dozor jako v případě dostavby školy. Začátek výstavby je otázkou dnů (čekáme na uplynutí zákonných lhůt). Občany, kteří v těchto ulicích bydlí, prosím o trpělivost. Odměnou Vám bude skutečnost, že po dlouhých desetiletích budete konečně bydlet v ulici odpovídající 21. století, tedy v ulici, kde je kanalizace a bezprašný povrch silnice a chodníků.

Povrch silnice na Školním náměstí

Vložil jsem se do reklamačního řízení v souvislosti s nekvalitně provedeným povrchem silnice na Školním náměstí a konečně se po dlouhé době podařilo s věcí hnout. Nové vedení společnosti Viamo Praha s.r.o. slíbilo, že nedostatky opraví. V průběhu prázdnin k těmto opravám dojde, proto prosím obyvatele této lokality o shovívavost. Snad bude výsledek konečně dobrý.

Komunální volby

Kvapem se nám blíží volby do zastupitelstva města, které pan prezident vypsal na 10. a 11. října tohoto roku. To znamená, že nám již pozvolna vypukla volební kampaň. Voličům přeji trpělivost a nadhled. Všem kandidátům, kteří se voleb zúčastní, přeji, aby byla kampaň férová a aby slibovali ideálně jen takové věci, které opravdu mohou splnit (dle minulého Odrazu se však zdá, že se to všem nepodaří).

S přáním prázdnin plných krásných zážitků

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Článek vyšel v Odraze č. 7+8.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme