Vážení spoluobčané,

S úlevou jsem po několika deštivých dnech přivítal dny plné slunce. Je to přesně rok, kdy nás postihly velké povodně. Letos jsme se museli vypořádat s povodněmi lokálními, které zasáhly především Potoky.

Dostavba školy dokončena

Mám velkou radost, že se podařilo úspěšně dokončit největší polistopadovou investiční akci města, tedy dostavbu naší základní školy. V současnosti je vše postaveno tak, jak má, a jsou odstraňovány pouze drobné nedodělky. V době, kdy bude Odraz ve Vašich schránkách, bude již zdárně dokončen proces kolaudace. V průběhu června a prázdninových měsíců bude budova školy vybavována nábytkem, cvičebním nářadím, výpočetní a divadelní technikou. Vše bude nachystáno tak, aby nové budovy školy mohli roztocké děti plně využívat od 1. září tohoto roku. Pokud se budete chtít do školy také podívat, bude to právě první školní den, kdy zde proběhne slavnostní otevření včetně dne otevřených dveří. Všichni budete vítáni. O podrobnostech Vás budeme informovat.

Dobrou zprávou jsou i konečné účty za celou akci. Stavbu školy jsme vysoutěžili za neuvěřitelných 68,9 milionů Kč. Protože limitní cena zakázky byla 95 milionů Kč, zdála se mnohým tato částka velmi nízká, díky čemuž předpokládali, že výsledná cena bude díky vícenákladům mnohem vyšší. Jsem rád, že se tyto obavy nenaplnily. Celkový závěrečný souhrn vícenákladů dosáhl výše 1,76 % původní ceny, což představuje navýšení ceny o cca 1,2 milionů Kč. U takto velké zakázky je konečné navýšení o méně než 2 % unikátem v kladném slova smyslu. Všem, kteří se na stavbě školy podíleli, moc děkuji, odvedli vynikající práci.

Ředitel základní školy

V minulém čísle Odrazu jsem Vás informoval o průběhu konkurzu na nového ředitele základní školy. Svou práci zdárně dokončila konkurzní komise pod vedením Martina Metelky, ředitele Nového PORGu. Výsledkem bylo jednoznačné doporučení jednoho z uchazečů. Ten byl následně jednomyslně jmenován radou města. Bohužel mu poté v jeho stávající soukromé škole nabídli pozici ředitele, kterou se rozhodl přijmout. Proto Vás bohužel nyní nemohu informovat o tom, kdo bude novým ředitelem školy. Rada města se bude touto nemilou situací zabývat na svém nejbližším jednání. Věřím, že nalezneme zdárné řešení, které bude ku prospěchu naší školy.

Podobná situace naštěstí nenastala u mateřské školky Havlíčkova. Novou ředitelkou byla k 1. srpnu jmenována paní Hana Fialová. K její nové pozici jí gratuluji a hlavně jí přeji elán a mnoho úspěchů v další práci. Dovoluji si ještě jednou poděkovat končící paní ředitelce Kulhánkové za její dlouholetou pečlivou práci.

Nové sportoviště

Konečně je dobudováno i nové sportoviště u křižovatky ulic Masarykova a Obránců míru. Celou tuto akci doprovázely nemalé průtahy, které byly způsobeny především odvoláváním při stavebním řízení. I závěr akce se nám protáhl. V době, kdy budete mít Odraz ve Vašich schránkách, by mělo být vydáno kolaudační rozhodnutí. Pak budete moci toto hřiště volně užívat. U sportoviště bude informační cedule, kde se dočtete podrobnosti. Jednoznačně ovšem platí, že bude pro veřejnost zadarmo. Společně můžeme toto sportoviště slavnostně otevřít 28. června nohejbalovým turnajem. Pozvánku naleznete dále v Odraze.

Pivo se starostou

Akce pivo se starostou se již stala tradicí. Rád se s Vámi opět potkám, tentokrát ve čtvrtek 26. června v restauraci Na Růžku. Pokud se mě chcete na cokoliv zeptat či mě upozornit na něco, co nefunguje podle Vašich představ, budu se na Vás těšit.

S přáním hezkých slunečných dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Článek vyšel v Odraze č. 6.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme