Vážení spoluobčané,

Jsem rád, že Roztoky nezůstaly osamoceným ostrůvkem a že zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje.

Podomní prodej je zakázán

Tato norma byla v zastupitelstvu schválená téměř jednomyslně napříč politickým spektrem s výjimkou zastupitelů za ODS. Podomní prodej je nešvar, který cílí především na nejohroženější skupinu seniorů, která má problém bránit se mnohdy nevybíravému chování prodejců. Díky této vyhlášce se budou moci obyvatelé a především ti starší z nich účinněji proti „šmejdům“ bránit. Vyhláška určitě není „bezzubá“. Už jen to, že lidé můžou zavolat městskou policii v případě, že je někdo bude prodejem obtěžovat, bude mít efekt odrazení a znejistění těchto prodejců. Zároveň právní úprava umožňuje udělovat prodejcům sankce, v případě podnikajících osob až 200.000,- Kč. Proto neváhejte a v případě, že Vás bude někdo obtěžovat podomním prodejem, ihned volejte městskou policii. Podrobnější informace, jak se dotěrným prodejcům bránit, naleznete v příštím Odraze.

Základní škola

Rád bych Vás informoval o aktuálním vývoji kolem základní školy. Do konkurzního řízení na ředitele/ku základní školy se přihlásilo celkem devět uchazečů, na ředitele mateřské školy v Havlíčkově ulici se přihlásily čtyři uchazečky. Tento počet uchazečů se zdá být nadějný v tom smyslu, že se podaří vybrat vhodné ředitele obou škol. Doufám, že obě konkurzní komise i rada města budou mít při vybírání šťastnou ruku. S výsledky konkurzů Vás seznámíme patrně již v příštím Odraze.

Dostavba školy je téměř hotová. V současnosti probíhá předávání díla a následovat bude kolaudace. Výtvarné stěny (lezecká stěna na zadní straně tělocvičny a umělecká stěna u ulice 17. listopadu) budou hotovy do konce května. V současnosti probíhají výběrová řízení na vnitřní vybavení školy. V září bude vše pro školáky i pedagogy řádně připraveno.

V minulém Odraze vyšel účelový článek paní zastupitelky Roškotové, z nějž mnozí z Vás mohli nabýt dojmu, že by měla být dostavba školy financována na dluh. Chci Vás ubezpečit, že tomu tak především díky získané dotaci od ministerstva financí rozhodně není.

Volby do Evropského parlamentu

Obecně se má za to, že volby do Evropského parlamentu jsou zbytečné. Mnoho lidí se domnívá, že Evropa jsou oni a my s nimi nemáme nic společného. Ve skutečnosti je to tak, že jsme součástí Evropské unie. Nejsou to nějací oni, ale jsme to my, Evropani. Vše, co se v Evropské unii děje, nás ovlivňuje. Aby se nerozhodovalo o nás bez nás, musíme sedět u stejného jednacího stolu a znít tam silným hlasem. Proto je potřeba, abychom k evropským volbám šli a volili kvalitní kandidáty, kteří dokáží naše zájmy dostatečně hájit. Já k evropským volbám 23. května půjdu. Věřím, že Vy také.

S přáním všeho dobrého

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Článek vyšel v Odraze č. 5.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme