Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Po mírné zimě se nám blíží doba postní před Velikonocemi, kterou tradičně zahájíme roztockým masopustem. Ještě před touto veselou zábavou si Vám dovolím sdělit několik neméně důležitých věcí.

Linka 359 do Únětic a Suchdola

Předně se všem moc omlouvám za zpoždění, se kterým se na tuto linku autobusy vydají. Tato prodleva byla způsobena úpravami návazných spojů v Suchdole a Lysolajích, které musel ROPID do systému integrované dopravy zapracovat a které musely odsouhlasit i příslušné městské části Prahy. Důležitou informací je, že autobusy na této lince vyjedou v pondělí 3. 3. 2014. Na trasu Roztoky (včetně Solník), Únětice, Suchdol se pro začátek vydá 13 párových spojů ve všední dny. Jízdní řády naleznete dále v Odraze. Věřím, že si tuto linku oblíbíte a že ji v budoucnosti bude možné posílit nejen v průběhu všedních dní, ale rozšířit i o dny víkendové.

Obytný soubor v Nádražní ulici

Zastupitelstvo města nepřijalo návrh smlouvy s investorem této výstavby. Jak jsem popsal v minulém Odraze, nejednalo se o rozhodování, zda v Nádražní ulici tato výstavba má či nemá být. Na to zastupitelstvo ani město zákonné pravomoci nemá. Jednalo se o rozhodnutí, zda přistoupíme na dohodu s investorem, která by městu a především občanům garantovala nemálo důležitých záležitostí, které ovlivní chod města. Dle navrhované dohody měl investor na své náklady zejména: vybudovat autobusové zálivy a odbočovací pruhy v obou směrech, zajistit stabilitu dešťové stoky, postavit veřejné dětské hřiště, zajistit vybudování dostatku parkovacích míst a velkou část z nich prodávat přímo s byty, aby noví obyvatelé neparkovali v okolí areálu, neohrozit výstavbou provoz v Nádražní ulici, v brzké době zbourat stávající chátrající budovu a zejména postavit mateřskou školu pro 25 dětí a divadélko (ty měli být za velmi výhodnou cenu odprodány městu). V tuto chvíli jsme rozhodnutím mnoha zastupitelů v situaci, že výše zmíněné garantováno nemáme, přičemž výstavbu samotnou zablokovat nemůžeme. To je dle mého názoru škoda. Samozřejmě se budeme v dané situaci snažit i nadále jednat v co největší prospěch města. Doufám, že se toto rozhodnutí zastupitelů v budoucnu neukáže jako nesprávné.

Zimní budování

Jak jsem psal v úvodu, zima k nám doposud byla vstřícná a umožnila nám pokračovat ve výstavbě. Byla dokončena ulice Vošahlíkova, Dobrovského se právě buduje a Haškova bude, dá-li počasí, v příštích týdnech zahájena. Byly opraveny chodníky v Nádražní ulici před zámečkem a poslední část chodníků na konci Jungmannovy ulice. Dokončují se i chodníky na Školním náměstí. I velká dostavba školy zdárně pokračuje.

S přáním krásných únorových dnů

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Článek vyšel v Odraze č. 2.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme