Pro běžný život nejsou důležité politické názory stran, ale každého občana zajímá, co se bude dít v jeho sousedství, kde budou vyrůstat jeho děti a jeho vnoučata.

Žiji v Roztokách 7 let, podle někoho krátká, podle mne dostatečně dlouhá doba pro poznání současného stavu obce a její proměny za poslední dobu. Roztoky jsem si vybral pro bydlení své rodiny po dvouletém objíždění všech lokalit v okolí hlavního města.

A s odstupem času musím říci, že to byla volba jednoznačně dobrá. Pravda, byl jsem rozčarován po přejezdu z vyasfaltované Prahy do naší, mnohdy prašné a blátivé střediskové obce. Jako otce dvou dětí mne mimo jiné znepokojovala kapacita školek a kapacita místní školy. Dlouho jsem sledoval debaty o nové škole, o opravě komunikací, ale dlouhou dobu se nic nedělo. Tedy alespoň něco viditelného a přínosného pro běžného občana Roztok. S postupem času vyrostlo velké dětské hřiště, které je dále rozšiřováno, zvýšila se kapacita školek a hlavně vyrůstá další křídlo základní školy včetně tělocvičny. Komunikace a chodníky postupně mění svůj kabát, ve městě se koná spousta kulturních akcí. Jako otec, nyní již třech ratolestí, jsem rád, za tuto proměnu. Ale z mého pohledu je potřeba ještě mnohé vykonat.

Pro další rozvoj obce, myslím tím řízený rozvoj, který nebude mít devastující vliv na stávající zástavbu a krásnou přírodu Roztok, je zcela zásadní vypracování takového územního plánu obce, který bude definovat rozvojové plochy a využitelnost území, stejně jako ochranu stávajících přírodních lokalit na další desítky let. Je potřeba se zamyslet nad možným budoucím připojením horní části Roztok na budoucí pražský okruh ve směru od Únětic, pokud to jeho konečná varianta trasy umožní. Pokud se v územním plánu pro tuto hypotetickou komunikaci nevyčlení pozemky, Roztoky již navždy zůstanou odkázány na cestu do Prahy přes „serpentiny“ a cestu kolem Vltavy. Vzhledem k silně se rozvíjejícím obcím kolem Velkých Přílep, bychom se mohli stát tranzitní obcí pro nezvládnutelné množství aut z těchto lokalit. Myslím, že se jedná o natolik důležitý dokument, že by stálo za to současné i budoucí vládnoucí koalici i opozici najít nad tvorbou tohoto územního plánu společnou řeč.

Pro běžný život nejsou důležité politické názory stran, ale každého občana zajímá, co se bude dít v jeho sousedství, kde budou vyrůstat jeho děti a jeho vnoučata. Na závěr přeji Roztokám, ať se ten jejich rozvoj nadále ubírá správným směrem.

 

Ing. Petr Flek

Článek vyšel v Odraze č. 6.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme