V minulém vydání Odrazu byla vznesena pochybnost nad kvalitou zadáváním veřejných zakázek městem. Jaká je skutečnost nám můžou říct jen fakta. Proto jsem si udělal detailní statistiku městem vypsaných soutěží za poslední dva roky. V tomto období bylo dokončeno celkem 30 zakázek (nezapočítal jsem soutěže na rámcové smlouvy a služby, u nichž byla vysoutěžena jednotková cena). V průměru se ke každé zakázce přihlásilo 5 uchazečů. Všechny zakázky byly zcela otevřené, zveřejněné na několika webech a transparentní. O tom svědčí i částky, za které jsme zakázky vysoutěžili. Pro posouzení efektivnosti soutěží je důležité porovnání vysoutěžené sumy s tzv. limitní cenou. Tou je stanoven cenový strop každé zakázky, tedy maximální cena, kterou je město ochotno za realizaci zakázky zaplatit. Tuto cenu zpravidla stanovujeme dle projekční ceny konkrétní zakázky ovšem s tím, že ji o 10 % snížíme. Už jenom touto metodou „podhodnocení“ zakázky dochází k významným úsporám. Ale zpět ke konkrétním číslům. Za poslední dva roky jsme vysoutěžili zakázky v celkové hodnotě 116 milionů Kč s tím, že jejich celková limitní cena byla 154 milionů Kč (částky jsou uváděny bez DPH). Dosáhli jsme tak úspory 24,7 %. Někdo by mohl namítnout, že statistiku zkresluje dobře vysoutěžená dostavba školy. Když ji z propočtů vyjmeme, představuje úspora oproti limitní ceně 20,4 %. V těchto číslech není započteno výše zmíněné snížení limitní ceny o 10 %. V absolutních číslech to znamená, že se soutěžením podařilo ušetřit celkem 38 milionů Kč. Z toho 26 milionů Kč představuje úspora na dostavbě školy a 12 milionů Kč úspora na ostatních zakázkách. Myslím, že tato čísla jasně hovoří o tom, že veřejné zakázky, které zadává město Roztoky, jsou nejen čisté, ale i velmi efektivní. Všechny údaje o veřejných zakázkách najdete na webových stránkách města, kde je standardně zveřejňujeme.

Závěrem bych rád poděkoval dvěma pracovníkům městského úřadu, kteří na tom mají lví podíl. Je to pan Goll, který soutěže připravuje, a jeho nadřízený pan Polák. Pánové děkuji.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Článek vyšel v Odraze č. 7+8.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme