Proč volit v Lysé nad Labem TOP 09 ?

22. 9. 2014

Snad každý, kdo se chystá jít k volbám a není fanaticky zarytým straníkem, si položí otázku, komu dát tentokrát svůj hlas.  Kriterií pro rozhodování je bezpočet. Například osobní znalost jednotlivých kandidátů, což může být dobré, ale většinou to vyústí v pouhé zaškrtávání jednotlivců napříč stranami. Výsledkem je pak nedostatečně silný mandát jak strany, tak pochopitelně i jednotlivce. Někdo se bude nelogicky řídit tím, jakou politiku prosazuje strana v celostátním měřítku. To je ovšem zavádějící, protože na rozdíl od celostátní politiky záleží v komunální politice víc na každém konkrétním jednotlivci a jeho rozhodnutích, než na rigidní stranické disciplíně. Bezesporu častým kritériem bude to, co kdo sliboval minule a co potom skutečně udělal. Jenže toto kriterium může být použito jen na ty, kdo minule získali dost mandátů a reálně vládli. Nelze to použít ani na ty, kteří minule nekandidovali. Kriteriem může být i program. TOP 09 v Lysé nad Labem měla také před minulými volbami podrobný a rozsáhlý program. Avšak s jedním zvoleným zastupitelem, který se navíc záhy po zvolení pustil vlastní cestou, jsme nemohli ničeho dosáhnout. Dnes i tehdy jsme chtěli sjednocovat a nikoliv vyvolávat konflikty. Stále tvrdíme, že pokroku v Lysé lze lépe dosáhnout povolebním zapojením všech, kdo pracovat chtějí, než silovým mocenským bojem. Dokud toto voliči nebudou akceptovat, budou ve městě vládnout stále stejné osoby ovládané politickými a majetkovými ambicemi. Ten kdo pracoval špatně nebo jen ke svému prospěchu, má být vyměněn a šanci na nápravu mají dostat jiní. Pokud se to nestane, je vina za stav města jen na nás voličích. Různá trestní oznámení nejsou řešením, jen ještě náladu ve společnosti zhorší. Proto aniž bychom chtěli něco příliš hodnotit, dívejme se více do budoucnosti než do minulosti. Mnozí opět uvěří populistickým slibům. Vždyť stále platí: „slibem nezarmoutíš“. Dosud vždy všichni jen plánovali a slibovali ZMĚNU- obchvat, bazén, domov důchodců, silnice, kanalizace, modré z nebe. Jenže informaci, že cokoliv splnit je nereálné bez přímo nadměrné podpory voličů a hlavně bez ochoty dosáhnout dohody se všemi kdo jsou ochotni přiložit ruku k dílu, si všichni nechávali pod pokličkou pro sebe.

Kandidáti za TOP09 neslibují, ale nabízejí pomocnou ruku a je na voličích zda ji přijmou nebo s ní pohrdnou. Až se zahledíte do naší kandidátky, zjistíte, že měřítkem nebyla stranická příslušnost, což se odrazilo i v převaze nestraníků na kandidátce. Jsou to všechno lidé, kteří již ve svém životě hodně prožili a mnohé dokázali, ať už v osobním životě nebo v rozmanité angažovanosti pro město. Tito lidé bez politiky žili dosud a jistě bez ní budou stejně klidně žít i tehdy, pokud nebudou zvoleni. Přesto se však rozhodli nabídnout své znalosti, schopnosti, čas osobního volna pro blaho tohoto města. Za žádným z nás nenaleznete věčně omílanou temnou minulost. Nikdo není spojen s žádným pochybným veřejným rozhodnutím a nestojí za nehospodárným využíváním finančních prostředků města. Nejsme spojeni s minulými rozhodnutími představitelů města, nečerpáme žádnou podporu města a nejsme nikomu z mocných nijak zavázáni. To vše nás činí svobodnými a může nám umožnit rozhodování dle potřeb občanů a nikoliv dle tlaku lobbistů, kamarádů a známých. Co nás tedy spojuje s, veřejností mnohdy kontroverzně vnímanou, značkou TOP09?

Pojítkem je respektování tzv. hodnotového desatera této strany, jehož plné znění můžete najít na www.top09.cz/proc-nas-volit/hodnotove-desatero/ a z nějž po úpravě cituji některé části. Ctíme evropské tradice, morální hodnoty, individuální lidskou svobodu, právní stát. Politiku chápeme jako službu, debatu o řešení společenských problémů chceme vést bez ideologických předsudků. Neusilujeme o popularitu za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Odpovědnost za naše činy je dána nejen respektem k zákonům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí mravnosti. Ctíme odpovědnost za správu města, neboť nechceme, aby nás budoucí generace měly v opovržení za to, že jsme se nepokusili pozvednout její úroveň. Nebudeme dávat občanům nepřiměřené sliby, jejichž nesplnění je podstatným zdrojem zklamání z politiky.

Až půjdete volit, mějte na paměti, že jediné co můžeme slíbit je, že budeme pracovat usilovně a čestně k prospěchu společnosti občanů tohoto města. Vše ostatní jsou jen planá slova a těžko splnitelné sliby.

Za kandidáty TOP09 v Lysé nad Labem; MVDr.Petr Matušina MBA

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme