Zpráva o činnosti RO TOP 09 Kolín a Kutná Hora

22. 5. 2011

Výbor RO TOP 09 ve složení Pavel Kárník, Jan Pospíšil, Jaroslav Benada, Jan Tylk, Josef Slavíček byl zvolen na 1. regionálním sněmu 13.10.2009. Mezi hlavní úkoly patřily vstupní pohovory s kandidáty na členy a přijímání nových členů. Výbor rovněž spolupracoval na akcích před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

První rok byli na všechny schůze RO TOP 09 zváni všichni členové i kandidáti na členství. Po vzniku MO Kolín a MO Kutná Hora, převzali přípravu akcí a především přípravu komunálních voleb tyto místní organizace a RO koordinoval jejich činnost, zajišťoval volební zmocněnce atd.


Do Středočeského krajského předsednictva TOP 09 byl zvolen předseda RO Kolín a Kutná Hora Pavel Kárník, členem krajského výboru se stal místopředseda RO Jan Pospíšil, v krajské revizní komisi pracoval Ing. Jaroslav Benada, který v posledním půl roce i komisi vedl.

Volby do Poslanecké sněmovny i volby komunální lze hodnotit jako úspěšné. Ve volbách do PS získal náš kandidát v Kolíně 22% preferenčních hlasů.
V komunálních volbách jsme uspěli ve všech obcích, kde jsme kandidovali, tj. jsme zastoupení ve vládnoucí koalici nejen v Kolíně, ale i Českém Brodě, Ratenicích, přičemž je Jan Pospíšil místostarostou Kolína. Podobné úspěchy jsme zaznamenali i Kutné Hoře, kde skončila TOP 09 také ve vládnoucí koalici.

Významné zastoupení nyní máme i ve výborech - kontrolním i finančním, velká část členů pracuje jako předsedové, či členové komisí při Radě města Kolína a v dalších organizacích, zastoupení jsme i v redakční radě Zpravodaje, který dostává každý občan Kolína do schránky.  Výborná spolupráce je z krajským výborem TOP 09 i s našimi poslanci, především s krajskou předsedkyní Helenou Langšádlovou.

Čeká nás krajský i celostátní sněm a v příštím roce krajské volby. K dnešnímu dni má naše RO Kolín 28 členů.

Pavel Kárník, předseda regionálního výboru Kolín
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme