Záznam z jednání zastupitelů najdou Hořovičtí na internetu

6. 10. 2015

Hořovice jsou jednou z mála obcí své velikosti, která nepořizuje videozáznam z jednání zastupitelstva. Prohlásil to na posledním jednání zastupitelstva města Hořovice zastupitel Petr Karban (ANO). Zároveň navrhl, aby se pořizování videozáznamu zařadilo do jednacího řádu. „Je to jedna z věcí, která otevírá obec obyvatelům, kteří nemají možnost se z jakéhokoli důvodu zastupitelstva zúčastnit a nemají možnost vědět, co se zde probírá a jaké jsou výsledky jednání zastupitelstev,“ konstatoval Petr Karban a požádal ostatní zastupitele, aby tento návrh při hlasování podpořili. 

V rozpravě k tomuto bodu se kladně vyjádřil například zastupitel Petr Bakule(ČSSD): „Záznamy posunou občany k městu, každý si v nich může najít věc, která ho zajímá.“ Souhlas vyslovila i zastupitelka Renata Wachtlová (TOP 09) a pro otevřenou radnici je i starosta města Jiří Peřina (ČSSD) nebo zastupitel Jiří Vavřička (ČSSD). Posledně jmenovaný ke svému souhlasu připojil upozornění na to, že by se měla zohlednit ekonomická stránka věci. V jednacím sále hořovického klubu Labe dále zaznělo, že při pořizování videozáznamu by se mohla přinejmenším částečně využít stávající technika tohoto objektu. To je však stále v jednání. 

Hořovičtí zastupitelé tento bod jednomyslně schválili. Z jednání zastupitelstva města Hořovice bude pořizovaný videozáznam, který bude zveřejněný minimálně deset dnů od jednání zastupitelstva na internetových stránkách města po dobu minimálně čtyř let. Záznam bude pořízený už z příštího zastupitelstva. 

Zcela opačný výsledek mělo hlasování o pořizování jmenovitého záznamu hlasování jednotlivých zastupitelů. I tento návrh předložil zastupitel Petr Karban.„Jde o to, aby zastupitelé cítili určitou zodpovědnost za své hlasování. Občané by navíc dostali možnost dozvědět se, jak který zastupitel hlasoval. Je to další krok k tomu, aby obec měla transparentní zastupitelstvo,“ zdůvodnil Petr Karban. Zastupitel Petr Bakule se vyjádřil proti. „Při pořizování jednoho záznamu už není nutné pořizovat další,“ namítl Petr Bakule. Zastupitelka Renata Wachtlová připomněla, že zastupitelstvo je kolektivní orgán a že jde o kolektivní vůli i odpovědnost. „Všichni, kdo jsme šli do voleb, jsme šli s tím, že neseme odpovědnost,“ prohlásila Renata Wachtlová. 

Nesouhlasil ani místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík (HNHRM). Ten upozornil na to, že pořizování jmenovitého záznamu o hlasování by mohlo vést k tomu, že by se zastupitelé raději zdrželi hlasování, aby nevstupovali do rizika. 
Zastupitelé návrh jmenovitého záznamu hlasování neodsouhlasili. 


Radka Kočová

Zdroj: Berounský deník, 16. 9. 2015

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme