Vize Příbrami jako turisticky atraktivního města

21. 9. 2018

Naše město od devadesátých let nabývá na atraktivitě, proto se i naši zastupitelé a radní za TOP 09 zaměřili na péči o rozvoj turismu. Řada společenských, kulturních a sportovních akcí pozitivně zviditelňuje město a probouzí zájem místních trávit zde více času. Hornické muzeum se stalo největší a nejnavštěvovanější institucí svého druhu v ČR, Svatá Hora prošla rozsáhlou rekonstrukcí, začala se rýsovat Zelená páteř, zřídila se naučná stezka lesoparkem Litavka a na ni navazující bezpečná cyklotrasa do Brd, která bude co nevidět obohacena o další část okolo Bohutína.

Co však nyní představuje velkou perspektivu pro město, je právě otevření Brd a Podbrdska, které se stávají oázou klidu pro celé střední Čechy. Do procesu rušení vojenského újezdu a tvoření CHKO Brdy jsme se aktivně zapojili. Nezaháleli jsme a ihned poté jsme se pustili do plánování cyklostezek a tras pro pěší. Právě snadná dostupnost a přehledná mapa tras jsou těmi základními předpoklady, abychom krásy našeho regionu co nejdřív otevřeli návštěvníkům.

Chceme ale pokročit dál – ke změnám, jež přinesou také pozitivní ekonomický efekt. Předně musíme podpořit rozšíření a zkvalitnění ubytovacích kapacit a motivovat provozovatele místních restaurací ke vstřícnosti a propagaci směrem k turistům. Tyto služby jsou převážně v režii místních podnikatelů, kteří zatím k turismu přistupují jen opatrně. Místní TOP 09 teď vysílá jasný signál, že stojí o vzájemnou spolupráci na vzniku lákavého zázemí pro návštěvníky.

Zpracujeme marketingovou studii, která nám identifikuje nejvhodnější typy podnikání a lokality pro ně příhodné. Následně pomůžeme těmto podnikatelům v propagaci.

Naše aktivity se však nebudou opírat jen o Brdy, chceme, aby místní i turista měli možnost příjemně trávit čas v samotném srdci města. Dnes příliš centrum neláká a lidi sem přivádějí hlavně úřady, zdravotnická zařízení a školy. Adresa v centru je prestižní a skýtá nám možnost pro provoz kaváren, vináren nebo obchodů s místními produkty. Vše v příjemném a inspirativním prostředí klidových a pěších zón s vyloučením nákladní dopravy.

I přes úskalí, které Příbrami přichystalo minulé století, zde stále máme fragmenty historického jádra, jako například ulice V Brance, Dlouhá, Jiráskovy sady, Palackého, Potoční, Cabrik nebo Mariánské údolí - o které chceme ve vší úctě pečovat a informovat o nich.

Funkční centrum znamená také funkční dopravu. Současný stav je přetížen, modernizace MHD je nutností, abychom městu ulevili od individuální dopravy a rozhýbali jej. Za mimořádně důležité považujeme také propojení se Svatou Horou, která láká stovky poutníků. Chceme, aby měli snadnou možnost prozkoumat i centrum města, trávit zde více času, a tím podporovat naše podnikatele.

Prostor pro zlepšení vidíme i v propojení s okolím. Navrhujeme vytvoření prohlídkových okruhů městem i jeho okolím, vybudování naučných stezek, kultivaci prostor autobusového nádraží zřízení sítě značených turistických a cyklistických cest nejen v CHKO, ale v celém širším okolí města a samozřejmě kvalitně vybavený kemp v areálu Nového rybníka.

Nezapomínáme ani na možné zapojení letiště v Dlouhé Lhotě, odkud se dají pořádat třeba vyhlídkové lety.

Využití těchto nových příležitostí přinese do města novou energii i zajímavé pracovní příležitosti. Chceme, aby se do Příbrami jezdilo, ne z ní utíkalo.

TOP 09 Příbram

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme