Více prostředků pro rozvoj Čelákovic

7. 11. 2011

Současná vláda se zavázala zmírnit rozdíl v daňových příjmech mezi „nejbohatšími“ městy a „nejchudšími“ obcemi. Ministr financí Miroslav Kalousek nedávno představil návrh, který tento slib plní. Pokud se jej podaří prosadit, bude to výrazná pomoc i pro Čelákovice.

Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší města v naší republice dostávají z daní 45 % výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To mohou obyvatelé ostatních měst i lidé na venkově vnímat jako určitou nespravedlnost. Porovnejme daňový příjem jednotlivých měst na obyvatele – u Prahy se jedná o 33 tisíc, u Ostravy asi 20 tisíc, středočeské Kladno má už pouze 11 tisíc a Příbram asi 8 tisíc ročně. Nejhůře jsou na tam vesnice a města v pásmu 2000 až 5000 obyvatel, ty dostanou na obyvatele v průměru jen 6,8 tisíc korun ročně.

Cílem vlády a Ministerstva financí je snížit tyto propastné rozdíly na únosnou úroveň, kterou lze považovat za obvyklou ve vyspělé Evropě. Navrhuje se tedy čtyřem největším městům příjmy o trochu snížit a ostatním naopak přidat. V „nejchudší“ skupině obcí v pásmu 2000 – 5000 obyvatel by se průměrně přidalo 2,4 tisíce korun na hlavu. To by například pro sousední Nehvizdy znamenalo 3,5 milionu korun v rozpočtu navíc. Pro Čelákovice by podle propočtů ministerstva návrh zvýšil příjmy minimálně o 18 miliónů korun. S touto částkou už lze například uvažovat o nutné rekonstrukci školky v ul. Rumunská , rozsáhlejší opravě chodníků a silnic, či o dalších investicích potřebných pro rozvoj našeho města.

Domnívám se, že tato příležitost získat dodatečné prostředky do každoročních daňových příjmů pro Čelákovice se nesmí promarnit. Získáme tak větší samostatnost při rozhodování a zástupci našeho města nebudou muset jezdit pokorně „leštit kliky“ na ministerstva do Prahy, aby sehnali nějakou tu dotaci. Zastupitelé obce znají potřeby svých obyvatel lépe než úředníci v centru. Proto je nutno, aby i opoziční poslanci zapomněli na politikaření a vládní návrh podpořili.

Tomáš Janák, předseda MO TOP 09, radní pro bezpečnost
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme