Vais: Při snižování uhlíkové stopy musí kraj začít u sebe

20. 1. 2020

Opatření směřující ke snižování uhlíkové stopy v kraji je nutné rozdělit na dva okruhy, a to na opatření sloužící k eliminování uhlíkové stopy samotného úřadu Středočeského kraje a opatření snižující uhlíkovou stopu Středočeského kraje jako územního celku. 

Samozřejmě markantnějších výsledků dosáhneme mimo úřad, ovšem stále platí, že celek nejlépe ovlivním, půjdu-li sám příkladem. U krajské administrativy tomu není jinak a představit si lze hned několik poměrně snadných řešení, ke kterým lze přistoupit velmi rychle. 

Krajský úřad tak například může přejít k dodavateli zelené elektřiny. Jednoduše lze také provést audit energetické efektivity úřadem využívaných zdrojů, vypočítat uhlíkovou stopu připadající na jednoho zaměstnance a po porovnání hodnot s dalšími subjekty se soustředit na neefektivně vynaložené zdroje.

Vedle energií navyšuje uhlíkovou stopu doprava. V první řadě by tak kraj měl přehodnotit nároky na velikost svého vozového parku. Dále by se vozový park krajského úřadu měl postupně začít obměňovat a čím dál tím více se skládat z elektromobilů.

Při nákupu zboží by pak úřad měl jít příkladem v nákupu ekologických (např. zero waste) produktů, eliminaci zbytečných nákupů a podpoře pokud možno lokálních výrobců.

Své zkušenosti se zvyšováním energetické efektivity a celkovým snižováním uhlíkové stopy pak může krajská samospráva předat dále těm obecním a všem podřízeným úřadům a ulehčit jim tak jejich další snažení se o totéž.

Opatření směřující mimo budovy úřadu se zdaleka nemusí omezovat pouze na oblíbené sázení stromů. Trendem rekonstrukcí bytových i nebytových objektů jsou fotovoltaické elektrárny a výměny kotlů. Drobným, avšak nikoliv zanedbatelným, opatřením je pak například přechod na úsporné osvětlení. Zavedení těchto opatření sice kraj nemá ve své přímé pravomoci, ale může obyvatele domácností pozitivně motivovat, ať už prostřednictvím zelených dotací (jako jsou například ty kotlíkové) nebo prostřednictvím osvětové kampaně prezentující přímé klady pro danou domácnost.  

Co naopak kraj může přímo ovlivnit, je oblast dopravy. Středočechům denodenně dojíždějícím za prací autem kraj musí vytvořit pohodlnou alternativu. Je nutné zaměřit se na vytvoření sítě záchytných parkovišť u nádraží pro auta a také zintenzivnit jednání o rychlodráze propojující Prahu s Kladnem, odkud se do hlavního města každý den vydává okolo 10 tisíc lidí.

Štítky
Osobnosti: Vojtěch Vais
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme