Týden se starostou Slavíkem

26. dubna - 2. května

4. 5. 2021

SLOVO STAROSTY 01/2021

Votice – O tom, co se u nás ve Voticích děje, se můžete pravidelně dočíst na stránkách Voticích novin, na webu, informačním systému Mobysis, nebo facebookové stránce. Velice často k investicím má co říci i náš starosta Jiří Slavík, na jehož týdenní program se v této nové rubrice budeme podrobně dívat.


Týden od 26. dubna do 2. května byl týdnem skutečně hektickým. Mimo práce jsem si přesto našel čas i na práci na zahrádce a v sobotu jsem si zajel s dcerou na výlet do Libouně prohlédnout si místní románský kostelík a pak na Roudný zhlédnout zbytky zlatodolu.Organizační záležitosti na úřadě


Na počátku týdne jsem řešil s tajemnicí MěÚ Votice Mgr. Jaroslavou Ptáčkovou některé záležitosti týkající se stavebního úřadu, kde máme bohužel jednu dlouhodobou pracovní neschopnost a řešíme zde zástup.Pracovní soboty


Jelikož se nám pomalu uvolňují protiepidemiologická opatření a obecně otevíráme úřad, plánovali jsme v minulém týdnu i obnovení sobotních úředních hodin. Pokud bude pokračovat stávající trend rozvolňování, poprvé po dlouhé době by si občané mohli zajít vyřídit své záležitosti na MěÚ Votice i v sobotu 29. května 2021.Schůzka o stavu pivovaru a starého zámku


V týdnu jsem se sešel s panem Aloisem Maceškou a jeho manželkou a jednali jsme společně ohledně technického stavu pivovaru a starého zámku. Tyto budovy jsou dlouhodobě v neutěšeném stavu, panu Maceškovi se podařilo zabezpečit starý zámek a nyní se připravuje na zabezpečení i budovy pivovaru. Aktuálně probíhají jednání s památkáři a na pivovaru se tak bude opravovat střecha, aby nedocházelo k zatékání a další devastaci. Ve starém zámku plánují Maceškovi vyměnit okna a zřídit zde byt, aby zde nedocházelo k další devastaci vandaly.Otevření Přírodního koupaliště Pilař


Celý areál koupaliště jsem si v týdnu prošel společně s investičních technikem a zjistili jsme několik menších závad, které jsme následně předali zhotoviteli díla k reklamaci, protože koupaliště máme stále ještě v záruce. Zároveň jsme zjistili, že nám přes plot do areálu někdo leze, proto budeme muset opravit i plot. Dále jsme řešili přestřešení přes vstup do koupaliště, protože zde odpoledne praží slunce na terminál na vstupenky. Na ten je pak špatně vidět a hodně se zahřívá, což není uživatelsky přívětivé. Poprvé se v areálu už i sekal trávník. Připravuje se sběr kamenů, což bude zajišťováno pracovníky, které máme k dispozici od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Po víkendu do areálu nastoupí firma Bioqua, která bude zprovozňovat poslední čtvrtou nádrž a připravovat koupaliště na zprovoznění. Čtvrtá nádrž byla sice původně realizována na tobogán, ale bohužel za stávající situaci si tuto několikamilionovou investici nemůže město dovolit, proto zde vznikne prozatím taková malá relaxační nádrž s bublinkami a posezením. Rád bych některé návrhy tobogánu, co již máme zpracované, zveřejnil, aby se mohla i veřejnost zapojit do jeho výběru. Otevřít plánujeme hned, jak to dovolí nejen hezké počasí, ale také ministr zdravotnictví a mimořádná opatření proti COVIDu-19.Rekonstrukce optických kabelů z CETINem


V úterý jsem měl jednání se zástupci CITINu, který plánuje ve Voticích na etapy rekonstruovat optické kabely a doplnit je. CETIN nám navrhl lokality, kde má v plánu optické kabely rekonstruovat a kde je naopak chtějí zavést. Já jsem je seznámil s našimi prioritami rekonstrukcí ulic, abychom mohli přípravu na naše investice sjednotit a zrealizovat společně. V letošním roce bychom rádi, aby CETIN položil optické kabely v ulici Dukelská, kterou budeme opravovat. Zároveň jsem upozornil, že je nepřijatelné, aby se kopalo do ulic, které byly nově opraveny v minulých letech. Proto jsme kupříkladu v minulém roce připravili v Jiráskově ulici průchodky, aby se zde mohlo optické vedení instalovat bez nutnosti zásahu do již opravené komunikace.Propadlý kanál na Beztahově


Obdržel jsem podnět od občana o propadlém kanálu na návsi u statku v horním Beztahově. Zde došlo k označení, aby ho míjely zejména autobusy, které mohly přispět k jeho významnému propadu. Kanál samozřejmě plánujeme i opravit.Jednání o rozpracovaných projektech


Na úřadě jsem v minulém týdnu přivítal i Ing. Raka a probral s ním jím připravované projekty pro město Votice. Zejména jsme spolu řešili projekt na dopravní terminál na Beztahově, který je nyní naší prioritou u připravovaných staveb. Rádi bychom totiž co nejdříve získali stavební povolení a mohli hledat vhodný dotační titul, který by městu pomohl s jeho realizací. Uvažuji i o spojení výstavby dopravního terminálu spolu s rekonstrukcí ulice Husova. Do 14 dní se s panem inženýrem sejdu znovu a bude mi představen návrh technického řešení s tím, že náš dopravní terminál by měl být, jak se dnes říká „Smart“, tedy s využitím elektronických označníků, dobíjecích stanic pro automobily, elektrokola a také pro autobusy. Doba a technologie letí dopředu a stačí se podívat, kolik autobusových provozů již v rámci České republiky přešlo na elektriku. Proto chceme a budeme připraveni i na toto.Očkování a krizová infrastruktura


Ve středu jsem na pravidelné poradě ohledně krizového řízení řešil nové informace o možnostech očkování krizové infrastruktury. Nově tak mohou být očkováni pracovníci krizového štábu, starostové, pracovníci pracovního odborů sociálních věcí a další pracovníci krizové infrastruktury jako by byli pracovníci na ČOV, popeláři apod. Dávali jsme proto dohromady seznam takových lidí, které by bylo vhodné brzy proti COVID-19 naočkovat.  V této věci jsme již jednali i s firmou, která by nám mohla takové očkování zajistit a všichni tito pracovníci již dostali návod, jak se na očkování pro tyto prioritní skupiny centrálně zaregistrovat.Zastavování rychlíků ve Voticích


V pondělí a následně pak ještě ve středu a v pátek jsem řešil též aktualizaci a doplnění našich materiálů ve věci klíčové dopravní priority – zastavování rychlíků ve Voticích. Opět jako již tradičně zdůrazním, že Olbramovicím vzít rychlík nechci, a ani jsem to nikdy nenavrhoval a navrhovat nebudu. V úterý 4. května mě čeká v této věci spolu se senátorem Mgr. Jaroslavem Větrovským jednání s ministrem dopravy Ing. Karlem Havlíčkem, MBA. Na jednání budeme kromě rychlíků řešit ještě cyklostezku Votice – Sudoměřice a protihluková opatření od silnice I/3 a výstavbu dálnice D3.Jednání s panem starostou Kardou z Miličína


S návštěvou ministra dopravy souviselo i jednání s panem starostou z Miličína. V Miličíně je zapotřebí urychleně řešit zklidnění průtahu obcí s využitím kruhových objezdů. Proto společně hledáme řešení, jak tento projekt urychlit a dovést do realizace. Kdo někdy v Miličíně přecházel silnici ví, že to není žádná sranda a v době dopravní špičky si počkáte někdy i v řádu několika minut, než vám motoristé umožní silnici přejít. Pan starosta z Miličína je v tomto velice akční, jedná nejen se mnou, ale i se Silničním správním úřadem, ŘSD, bohužel se ale oba bojíme toho, co vzejde z pracovní skupiny, která má řešit obchvat Miličína, a to hlavně z toho důvodu, aby nebylo řešení průtahu odsunuto jako neperspektivní a nebyl řešen jen obchvat, který by byl na úplném začátku. Jen těžko si dovedu představit jeho realizaci v hornatém terénu v okolí Miličína. Jediným koncepčním řešením obchvatu Miličína tak je výstavba dálnice D3, kterou já i můj miličínský kolega podporujeme.Dotazník na veřejnou zeleň


Byli jsme požádání Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou v Benešově o vyplnění dotazníku k veřejné zeleni, čehož se zhostili naši pracovníci životního prostředí. Paní ředitelka mne v této věci seznámila s projektem zemědělské školy z Evropské unie, do kterého jsou právě zapojeni, a jehož tématem je právě veřejná zeleň.Bezbariérový vstup do kostela


V týdnu mne navštívil i pan farář Revenda, se kterým jsme řešili bezbariérový vstup do kostela sv. Václava a osvětlení kostela, které nám nyní nefunguje. Nyní tuto věc řeší místostarosta Jan Kučera. Bezbariérový vstup do kostela je běh na dlouhou trať, bude se muset najít technické řešení vhodné pro památkáře a vhodný dotační titul. V této věci ale pana faráře plně podporuji a město mu poskytne maximální součinnost. Pan farář mne zároveň informoval, že by rád obnovil Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvanou Boží tělo. V této věci by bylo realizováno i procesí z kostela do kostela přes náměstí. Panu faráři jsem v této věci sdělil, že pokud mu to protiepidemiologická opatření umožní, nebude problém zajistit krátkodobou uzavírku komunikace, aby mohlo procesí bezpečně přejít. Před kostelem sv. Františka jsme řešili ještě novou nástěnku, kdy jsem pana faráře informoval, že připravujeme ucelený návrh jednotného informačního systému v klášteře a jeho okolí a že proto bude nutné na novou nástěnku ještě chvíli počkat, aby designem zapadala do tohoto nového konceptu.ZAPAbeton prašnost, doprava


Na jednání se zástupcem lomu jsem informoval o jednání, které se týkalo znečištění a ničení komunikací, firmu jsem požádal o doložení toho, že opatření, která mají plnit, jsou skutečně plněna. Takovou zprávu budu v příštích dnech a týdnech očekávat. Stavba koridoru nás bude ještě nějakou dobu trápit a lom zde ještě jistě několik let bude, proto je třeba hledat dlouhodobě udržitelné řešení k zamezení negativního vlivu provozu a dopravy z lomu na veřejnost.Betonáž tunelu Mezno


Ředitel OHL ŽS mne informoval, že se betonáž tunelu Mezno protáhne do června letošního roku. Po dokončení betonáže bude ukončena činnost betonárny v tomto směru a mělo by dojít k prvnímu významnějšímu omezení těžké nákladní dopravy na stavbu koridoru.Návštěva nové haly společnosti Hanes, s. r. o.


Týden jsem zakončil v pátek prohlídkou nové haly společnosti Hanes, kam jsem byl pozván majiteli. Byl jsem zde seznámen s postupem rekonstrukce této haly a jejím převodem z energetické třídy G do nízkoenergetické, byl jsem zasvěcen do výrobního procesu a byl seznámen se produktovými řadami nástaveb na komunální techniku, které se zde montují. Město Votice a jím spoluvlastněná společnost Compag Votice vlastní od Hanesu moderní zametací vůz, který čistí naše silnice od nepořádku od stavby koridoru.

Autor: Jiří Slavík

Převzato z: Oficiální web města Votice

Štítky
Osobnosti: Jiří Slavík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme