TOP 09: Usilujeme o to, aby byl náš kraj zdravým srdcem Čech

30. 5. 2016

Současná stagnace Středočeského kraje, absence dlouhodobé vize a strategie rozvoje, problémy v oblasti dopravy, chybějící místa pro děti v mateřských a základních školách, personální krize ve zdravotnictví, vytváření lepších podmínek pro život aktivních občanů a rodin s dětmi. To jsou témata, která rezonovala na krajské programové konferenci TOP 09 Středočeského kraje.

Středočeská TOP 09 o víkendu představila výsledky dlouhodobé diskuze mezi členy a podporovateli. Na programové konferenci Zdravé srdce Čech diskutovala o největších problémech, se kterými se kraj potýká, ale hlavně o tom, jak je řešit.

„Chceme, aby po 8 letech vlády socialistů a komunistů skončilo zaostávání Středočeského kraje. Vedení kraje chybí dlouhodobá vize, kvalitní koncepce rozvoje, kraj pak vede chaoticky a z toho vyplývají všechny současné konkrétní problémy,“ říká kandidát na hejtmana Petr Tiso.

Cílem konference nebylo pojmenovávání problémů, ale hledání způsobů, jak je řešit a jak po volbách ze Středočeského kraje udělat silný region – Zdravé srdce Čech.

„Máme velmi kvalitní tým, který je po volbách připraven nasměrovat náš kraj k vizi ekonomicky vysoce prosperujícího regionu, z jehož bohatství budou těžit především občané. Chceme zásadně zlepšit podmínky pro život lidí v mnoha oblastech,“ doplnil Petr Tiso.

Nedělní debata se zaměřila na oblasti, které jsou ve Středočeském kraji nejvíce zanedbané a které TOP 09 považuje z hlediska prosperity kraje za nejdůležitější. Diskuse byla věnována prioritám v oblasti hospodaření, územního a regionálního rozvoje, dopravě, zdravotnictví, oblasti vzdělávání a trávení volného času a zvyšování kvality celkového prostředí pro život občanů v kraji. Východiska programu přitom vychází z připomínek členů, dlouhodobé práce expertních komisí i zkušeností čelních kandidátů.

 „Kraj musí být vstřícným partnerem pro občany, obce, lidi z neziskového sektoru i podnikatele,“ řekla předsedkyně krajské organizace Helena Langšádlová, která zároveň upozorňovala na důležitost krajských voleb.

Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj

V Praze, 30. 5. 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme