Tiso: Že je TOP 09 pouze „antibabiš“ a „antizeman“? Nesmysl!

25. 4. 2016

V poslední době od svého okolí čím dál častěji slýchám kritiku, že nabízíme lidem pouze negativní témata „antibabiš“ a „antizeman“.  Jedná se však o hluboký omyl.

TOP 09 má povinnost varovat před nebezpečným autoritářstvím a bezbřehým populismem v české politice

TOP 09, jako nejsilnější strana pravého středu, má v opozici jednoznačně povinnost varovat před nebezpečným trendem plíživého pronikání prvků autoritářství a populismu do české politiky, čehož jsme svědky zejména v posledních letech. Tento trend je nyní spojován právě se jmény pana ministra financí a pana prezidenta.  

Vidíme dnes bezprecedentní koncentraci politické, ekonomické a mediální moci v rukou jednoho člověka, který je tak ve vládě v permanentním konfliktu zájmů.  Určitě jste si také všimli nedávného podlézavého přivítání představitele komunistické velmoci, zaplavení Prahy rudými vlajkami se žlutými hvězdami a policejních manévrů jako v dobách nejhlubší totality. Sledujeme-li pana prezidenta dále, a to už od prezidentské kampaně až dosud, již není sebemenších pochyb. Stal se definitivně českým králem populismu, který svými projevy cílí na nepříliš přemýšlivé lidi.  A to zmiňuji jen některé viditelné střípky z toho závažného, oč tu vlastně běží.

TOP 09 brání cenné hodnoty svobody a demokracie před nastupujícím autoritářstvím a populismem, varuje před hrozícím pozvolným přesměrováním orientace ČR ze Západu na Východ. Nejsou snad obrana svobody a demokracie a udržení orientace naší země na západní Evropu navýsost pozitivními tématy pro Českou republiku?

Spokojená střední třída znamená prosperitu země

To však ani zdaleka nejsou jediná pozitivní témata, jejichž je nositelem. TOP 09 měla, má a bude mít mimo jiné i celou sérii návrhů, jejichž společným jmenovatelem je vytváření dobrých podmínek pro život a aktivitu střední sociální vrstvy společnosti. Ať už jde o kvalifikované zaměstnance nejrůznějších profesí nebo o podnikatele. TOP 09 si je vědoma, že právě vysoká aktivita a úspěch střední vrstvy přináší prosperitu naší zemi.

Aktivní lidé potřebují především rovné příležitosti, stabilní prostředí a jasná a srozumitelná pravidla, která se nebudou neustále měnit. Jen tak budou dlouhodobě motivováni ke své aktivitě. Proto TOP 09 navrhuje zjednodušení styku živnostníků a podnikatelů se státem v podobě jednotného inkasního místa, celkové zjednodušení daňového systému, návrhy na větší zásluhovost v oblasti starobních důchodů a pojistných systémů, návrhy na úpravy v oblasti mateřské, rodičovské, výhodnější podmínky pro využívání částečných úvazků, návrhy v oblasti školství či zdravotnictví. A je toho mnohem více.

Samozřejmě, celostátní úroveň není jediná, do které se promítá pozitivní aktivita TOP 09. Stejně tak musí představitelé topky postupovat i v rámci svěřených kompetencí na úrovni měst, obcí a krajů. U nás, ve Středočeském kraji, ve volebním programu „ZDRAVÉ SRDCE ČECH“, představíme priority TOP 09 zejména v oblastech, na které má kraj zásadní vliv – tj. doprava, zdravotnictví, školství, regionální a územní rozvoj a prostředí pro kvalitní život lidí v širším slova smyslu. 

Petr Tiso, lídr středočeské kandidátky TOP 09 pro krajské volby 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme