Tiso: TOP 09 navrhuje vznik servisní organizace pro středočeské nemocnice

8. 9. 2016

Naše nemocnice by díky servisní firmě mohly vyjednávat s dodavateli i pojišťovnami společně a díky silnější pozici snížit své náklady a zvýšit výnosy, říká kandidát TOP 09 na hejtmana Středočeského kraje Petr Tiso.

„Zdravotnictví je klíčovou veřejnou službou v kraji. Naším prvořadým zájmem je, aby byla zdravotní péče dostupná a kvalitní. A k tomu je nezbytné, aby oblastní nemocnice i dobře hospodařily“, vysvětluje důvody návrhu lékař a zdravotnický manažer Petr Tiso, kandidát TOP 09 na středočeského hejtmana. Hospodaření pěti oblastních nemocnic, vlastněných Středočeským krajem, je podle něj dlouhodobě problematické. Jejich ekonomické problémy se celé roky přenášejí na vlastníka, což opakovaně vyvolává velké nároky na omezený krajský rozpočet. V důsledku toho je pak omezen rozvoj samotných nemocnic.

S cílem uspořit náklady, zvýšit výnosy a koordinovat strategie nemocnic proto TOP 09 navrhuje vytvořit krajskou servisní organizaci Středočeské nemocnice, a.s. Právní subjektivitu nemocnic TOP 09 měnit nechce, jen by jim servisní organizace pomáhala v oblastech, v nichž je pro ně výhodné postupovat společně.

Petr Tiso vysvětluje: „Z mého pohledu jsou hlavní dvě oblasti. První je společný nákup komodit a služeb všude tam, kde to bude pro naše nemocnice výhodné. Posílení pozice při vyjednávání obchodních podmínek by jim mohla přinést úsporu nákladů. Druhou výhodou je společné vyjednávání s pojišťovnami o úhradách zdravotní péče, což může zvýšit výnosy nemocnic. Organizace by samozřejmě poskytovala servis i v dalších oblastech – ať jde o informační systémy, metodiky vykazování péče a podobně.“ V orgánech servisní organizace by zasedli zástupci nemocnic i zástupci kraje, aby spolu zajistili co nejdokonalejší koordinaci aktivit pětice zdravotnických zařízení. Modely centralizace některých aktivit nemocnic v zájmu zlepšení jejich hospodaření využívá již řada krajů. A zkušenosti s tím jsou dobré.

Petr Tiso zdůrazňuje, že nejpřirozenějším zájmem obyvatel kraje je, aby nemocnice byly kvalitní, technicky i personálně dobře vybavené, vlídné k pacientům, ale také aby dobře hospodařily a nebyly zadlužené: „Naše nemocnice jsou v obtížném postavení. Léta existují v prostředí, kdy neexistovala promyšlená krajská koncepce zdravotnictví. Jejich hospodaření je často negativně ovlivněno úhradovými vyhláškami. A v neposlední řadě jsou samostatně vystupující jednotlivé nemocnice vůči dodavatelům zboží a služeb a zdravotním pojišťovnám v méně výhodné pozici.“

Pro krajské zdravotnictví má TOP 09 i další návrhy. „Chceme vytvořit krajský systém monitorování dostupnosti a kvality zdravotní péče v celém kraji. To by nám poskytovalo žádoucí zpětnou vazbu při řízení zdravotnictví. Další velkou oblastí, které se chceme věnovat, je řešení personální krize ve zdravotnictví. Říkáme, že je třeba investovat nejen do staveb a techniky, ale i do lidí.“, uzavírá Petr Tiso. TOP 09 má připravena opatření k řešení personální krize.  Ale je jasné, že řešení krize a výrazné zlepšení odměňování zdravotníků je úzce svázáno se zlepšením hospodaření nemocnic.

Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj

V Praze, 8. září 2016

Kontakt pro novináře

Petr Tiso, 777 101 050, petr.tiso@top09.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme