Tiso: Sebevědomí lidé nepotřebují od politiků líbivé dárečky

2. 10. 2016

Kraj nemůže být nadále jen údržbářem, musí se stát především stratégem, který sleduje dlouhodobé cíle a vidí souvislosti. Říká to MUDr. Petr Tiso (49), lékař, manažer, zkušený komunální politik a lídr středočeské kandidátky TOP 09 pro nadcházející krajské volby.

Měl jste jako dítě nějaký svůj klukovský sen? Pokud ano, do jaké míry jste si ho splnil?

Snů jsem měl vždycky spoustu. Asi nejvíc jsem se jako malý kluk chtěl stát kapitánem zaoceánské lodi, nějakého majestátního korábu se třemi stěžni, na kterém bych mohl plout exotickými krajinami a zažívat dobrodružství, o jakých jsem četl v knížkách. V pozdějších letech jsem tento sen opustil a zůstal suchozemcem, ta touha mořeplavce mi ale uvízla někde hluboko v podvědomí. Teprve nedávno jsem se ke svému dětskému snu tak trochu oklikou vrátil. Přihlásil jsem se do námořního výcviku a získal kapitánský průkaz na menší plavidla, díky kterému si mohu alespoň trochu připadat jako mořeplavec. S obrovským zaoceánským korábem se malá plachetnice sice nedá srovnávat, ale ten jedinečný pocit – napnout plachty a využít vítr, aby poháněl loď, kam chci já – je úžasným naplněním všeho, po čem jsem toužil ve svých klukovských představách.

Kapitánem z povolání jste se sice nestal, ale máte tu snad nejkrásnější a nejzodpovědnější profesi, jakou si člověk může vybrat – jste lékař. Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky, která v očích veřejnosti nemá zdaleka tak dobrou pověst jako medicína?

Pokud chce člověk něco změnit na fungování veřejných záležitostí, jinak než vlastním aktivním vstupem do politiky toho nedosáhne. Zvenčí můžete křičet a nadávat, ale jakmile chcete něčeho dosáhnout, musíte být uvnitř dění. Vyzkoušel jsem si to ve svém domovském městečku Jesenice, na které se před časem jako supi slétli developeři. Oni chtěli stavět a vydělat – což samo o sobě není nic nelegitimního – ale už je nezajímalo, jak se v tom místě bude pak žít. Samozřejmě jsme mohli přihlížet, jak domů přibývá a jak se Jesenice definitivně stává „sídlištěm naležato“. Ale my jsme chtěli, aby se tu žilo dobře, aby místní obyvatelé měli dostatek služeb, škol, školek a podobně, aby děti mohly chodit na hřiště nebo se projet na kole jako všechny jiné děti v normálním světě. Abychom toho dosáhli, museli jsme se těm developerům postavit. A na to jsme se museli probojovat na radnici.

Nyní se ucházíte o post hejtmana Středočeského kraje. Máte k tomu stejně razantní důvod?

Vidím, že náš kraj neprosperuje. Mnoho lidí si neuvědomuje, do jaké míry na prosperitě kraje závisí kvalita jejich života. Pokud vedení kraje vlastně ani neví, kam chce kraj vést, pokud špatně hospodaří a nedokáže najít peníze na rozvoj, pak to lidé pociťují na každém kroku. Stejně tak pokud krajské vedení pasivně čeká, co mu spadne z nebe a nezastává se zájmů svých obyvatel, obvykle při rozhodování a rozdělování stojí na konci fronty. To jsou skutečné příčiny problémů, které akutně trápí náš kraj. Je nezbytné konečně opravit naše silnice, prosadit dostavbu Pražského okruhu, propojit hromadnou dopravu mezi krajem a hlavním městem pro větší úsporu i komfort cestování. V některých lokalitách je třeba řešit nedostatek míst v základních školách, jinde se musíme vypořádat s personální krizí ve zdravotnictví a snad bez výjimky ve všech regionech je nutné podpořit celkový stav a vzhled měst a obcí. Já chci, aby náš kraj byl úspěšný a bohatý, ale zejména aby byl považován za skvělé místo k životu. A už jsem přišel na to, že jinak než zevnitř se změna dělat nedá. 

Jakými kroky byste chtěl vy a TOP 09 kraj nasměrovat k větší prosperitě?

To, co kraji dosud chybí, je propracovaná dlouhodobá strategie. My se stále tváříme, jako by středočeská politika byla jen menším obrazem politiky „velké“. Vítěz bere vše a strany útočí na sebe navzájem, namísto aby si sedly k jednacímu stolu, hledaly shodu napříč politickým spektrem a na několik volebních období dopředu definovaly, kam se kraj má ve které oblasti ubírat. Myslím takovou strategii, která by platila i po následujících volbách.

Dnes je v módě spíš být nezávislý. Proč kandidujete ve volbách právě za TOP 09?

TOP 09 je pro voliče názorově čitelná strana. Už v názvu má zakódovány principy, ze kterých dlouhodobě vychází její činnost – Tradice, Odpovědnost, Prosperita. Za dobu svého trvání nesešla z nastoleného kurzu. K voličům byla vždy upřímná, neslibovala jim nikdy nic jen proto, že to chtěli slyšet. Na rozdíl od Věcí veřejných a nyní ANO nikdy nefungovala jako „politická filiálka“ žád-né firmy, nekupovala si voliče předvolebními dárečky jako ČSSD či KSČM, nezpochybňovala Evropskou unii jako ODS.TOP 09 jednoznačně vidí budoucnost Česka ve společnosti úspěšných západoevropských zemí a upřednostňuje dlouhodobou prosperitu před krátkodobými efekty. TOPka je prostě strana pro přemýšlivé a odpovědné lidi.

TOP 09 se profiluje jako strana zastupující střední třídu. Ten pojem lze ale vykládat různě. Jak si ho vysvětlujete vy osobně? Proč se TOP 09 soustřed´uje právě na tyto voliče?

Naším vzorem jsou úspěšné země západní Evropy. Jsme přesvědčeni, že být součástí party těchto bohatých zemí nese Česku dlouhodobou prosperitu. Motorem úspěšného rozvoje zmíněných zemí je aktivita lidí. Jde o kvalifikované, vzdělané zaměstnance firem a dalších institucí, třeba učitele, zdravotníky, pracovníky v nejrůznějších službách, kvalifikované techniky, dobré úředníky atd. Patří sem samozřejmě i tisíce drobných a středních podnikatelů a představitelů tzv. svobodných profesí, jako jsou advokáti, architekt, privátní lékaři a další specialisté, kteří vzali odpovědnost za svůj ekonomický život do vlastních rukou. Všichni jmenovaní mají něco společného – jsou součástí střední třídy. Tito lidé nepotřebují od politiků ty populistické dárečky, regulace, restrikce, vysokou míru přerozdělování. Potřebují dobré podmínky pro svůj profesní a osobní život. Z toho pak budou nepřímo profitovat i další skupiny obyvatel, např. děti nebo lidé v seniorském věku, ale také města a obce, kraje i stát.

Volby do krajských zastupitelstev patří ve Středočeském kraji obvykle mezi volby s nejnižší účastí. Kde vidíte příčinu toho, že osud kraje voliče tak málo zajímá?

Myslím si, že příčinou nezájmu je do značné míry právě dosavadní krajské vedení, protože za celá dvě volební období u moci nedokázalo svými kroky voliče upozornit, o co se tu vlastně hraje. Faktem však je, že sociální demokracii nízká volební účast nahrává, protože její voličská skupina je stálá a disciplinovaná, stejně jako u komunistů. Mnozí lidé si podle mě dostatečně neuvědomují, že středočeská krajská reprezentace hospodaří za čtyřleté volební období s částkou kolem 68 miliard korun. Jestliže v roce 2012 přišlo k urnám jen 350 tisíc lidí, znamená to, že jeden voličský hlas měl z pohledu rozpočtu hodnotu téměř dvě stě tisíc korun! A každý, kdo na svou voličskou účast rezignoval, dovolil, aby za něj o takto vysoké částce rozhodl někdo jiný.

Netajíte se kritikou vůči zdravotní politice dosavadního vedení Středočeského kraje. Jakých chyb se podle vás dopustilo?

Zásadní chybou je, jak už jsem zmínil na obecné úrovni, že rozvoj zdravotnictví v uplynulých osmi letech probíhal bez ucelené propracované koncepce krajského zdravotnictví. Pokud nemáte představu o dlouhodobém směřování zdravotní péče v kraji, pak investovat do systému miliardy korun z krajských a externích zdrojů je velice nezodpovědné. Bez řádné koncepce se může stát, že obrovské prostředky putují do míst či oborů, které dlouhodobě nemají perspektivu a naopak chybějí tam, kde by bylo třeba prioritní podpory. Já říkám, že při odpovědném řízení zdravotnictví je třeba neustále mít na mysli základní trojúhelník, který tvoří dostupnost, kvalita a efektivita. Pokud nejsou tyto tři součásti vybalancované, pacient to dříve či později negativně pocítí.

Jak chcete v oblasti zdravotnictví postupovat vy?

Prvořadým úkolem nového vedení kraje v této sféře je dát dohromady strategii rozvoje krajského zdravotnictví. Princip, na kterém by měla být založena síť krajských ambulancí a nemocnic, je jasný. Základní péče a péče doléčovací co nejblíže bydlišti pacienta, specializovaná péče v přirozených dostupných větších centrech v kraji, vysoce specializovaná péče pak pro občany zajištěna v Praze. Nemá cenu Praze v oblasti vysoce specializované péče konkurovat. Bylo by to pro středočeské nemocnice ekonomicky zničující, peníze by chyběly na základní a běžnou specializovanou péči, na slušné odměňování zdravotníků atd. Oblastní nemocnice také potřebují od svého vlastníka, kterým je kraj, aby jim poskytl určitou konkrétní pomoc – například v úspoře nákladů, v maximalizaci výnosů a mohli bychom tak pokračovat. A velmi důležitá je v naší koncepci pozice kontroly kvality a dostupnosti zdravotních služeb v celém kraji.

Ve které další oblasti vedle zdravotnictví se hodláte více angažovat a co byste rád prosadil?

Zaprvé se chci zaměřit na hospodaření kraje. Aby byl kraj úspěšný, musí více investovat než projídat a musí cíleně vložit prostředky do infrastruktury. Další důležitou oblastí je územní rozvoj. V tomto procesu se na desítky či stovky let dopředu rozhoduje, jak bude využito konkrétní území, rozhoduje se o kvalitě života lidí a kraj se musí zhostit své koordinační role. Územní plány měst a obcí musejí být v souladu se strategickými záměry kraje. V oblasti školství je nutné urgentně řešit kapacitu základních a mateřských škol kolem Prahy. A zvláštní pozornost chceme věnovat oblasti životního prostředí. Jestliže hovoříme o zdravém prostředí pro život, myslíme tím jeho mnohem širší pojetí, celkové prostředí života lidí – ve městech a obcích.

Vy sám i středočeská TOP 09 vnímáte jako důležitou součást péče o toto prostředí v širším smyslu také kvalitu dopravy. Kde vidíte hlavní problémy kraje v dopravní oblasti?

Problémy Středočeského kraje na poli dopravy bych rozdělil do dvou základních okruhů. Prvním je stav infrastruktury. Chci, aby konečně už byly dobudovány klíčové dopravní stavby, zejména Pražský okruh, aby byly krajské silnice nižších tříd opraveny, aby vznikly obchvaty některých měst a obcí. Nezbytné je budovat záchytná parkoviště u stanic hromadné dopravy, inteligentní přestupní terminály, zamýšlet se nad rozvojem kolejové dopravy v kraji, zvážit výstavbu několika nových tratí apod. Hodně to souvisí s aktuální regulací individuální dopravy do Prahy, resp. změnami v oblasti parkování, ke kterým přistoupila Praha. Kraj se těmto problémům mnoho let vůbec nevěnoval. Druhý balík problémů vidím v oblasti dopravy hromadné. Je třeba, aby hromadná doprava v kraji byla konečně propojena s pražskou, protože se tím cestování zjednoduší a často i zlevní. V tomto směru kraj také zaspal.

Do jaké míry je reálné, aby tyto problémy byly vyřešeny během jednoho volebního období?

Každému přemýšlejícímu člověku je asi zřejmé, že čtyři roky jsou na vyřešení všech dopravních nedostatků Středočeského kraje příliš krátký termín. Ale je třeba alespoň začít, a to zostra. Vyvíjet tlak na dostavbu Pražského okruhu. Koncepčně připravit rozjezd těch ostatních staveb. Zahájit projektové práce. Hledat prostředky, za které se tyto stavby budou moci realizovat. Prostě už něco dělat. Posunout věci kupředu i s vědomím, že do konce je možná dotáhne až někdo další.

Vytýkáte předchozím krajským představitelům, že dopustili, aby se Středočeský kraj stal velkou montovnou či skladištěm nabízejícím pracovní místa převážně pro nekvalifikované pracovní síly. Lze to ještě změnit?

Vítat výstavbu čínských montoven či obřích překladišť v našem kraji může jen naivní nebo neinformovaný člověk. Pokud někomu leží na srdci prosperita regionu, využije všech dostupných možností, aby do kraje přivedl spíše průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou. Náš kraj díky mnoha svým pozitivním charakteristikám je schopen dosáhnout na ekonomiku založenou na vzdělání, na ekonomiku, kde pracují dobře ohodnocení lidé. Základem atraktivity pro investory ve sféře znalostní ekonomiky je zaprvé vzdělané obyvatelstvo, které ve středních Čechách bezesporu máme, a dále velmi kvalitní krajská infrastruktura. Pokud vedení kraje není schopno hospodařit a jednat tak, aby zajistilo potřebnou úroveň in-frastruktury, stěží dosáhne výš než jen na ty čínské montovny. Kraj má poměrně dost kompetencí, jejichž uplatňováním může přispívat ke zvýšení atraktivity ve vztahu k investorům. Je to samozřejmě také běh na dlouhou trať, ale všem, kdo usilují o dlouhodobou prosperitu kraje, se vyplatí jej podstoupit.

        

Martina Řehořová

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme