Tiso: Prioritou je kvalitní a dostupná péče

3. 5. 2016

Přes pět desítek zařízení poskytujících zdravotní péči mohou využít pacienti na území Středočeského kraje. Samotný kraj je zřizovatelem pěti oblastních nemocnic v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Další nemocnice v kraji zřizuje buď město, nebo soukromá právnická osoba. Středočeský kraj má také na starost Zdravotnickou záchrannou službu.

„Ke zdravotnictví v kraji patří samozřejmě také ambulantní odborní lékaři a praktičtí lékaři, terénní zdravotní služba a další. Jsem přesvědčená, že naše krajské nemocnice i záchranka zajišťují zdravotní péči obyvatelů velmi dobře, což nemohu říci o všech ostatních zdravotnických zařízeních v kraji,“ řekla Krajským novinám středočeská radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová z KSČM. Podle ní je hlavním problémem zdravotnictví v kraji nedostatek zdravotního personálu a nerovné platby od pojišťoven.

Podobné problémy vidí jako zásadní i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. „V současné době se jako všude jinde i v našem kraji potýkáme s nedostatkem sester, což by mohlo vést k problémům se zajištěním akutní péče v nemocnicích, zejména na interních a chirurgických odděleních,“ uvedl hejtman, podle kterého se z hlediska lékařské péče úroveň zdravotnictví v celé České republice, tedy i ve Středočeském kraji daří držet na vysoké úrovni. Miloš Petera, který chce letos na podzim v krajských volbách obhajovat svůj post hejtmana a stojí tak v čele středočeské kandidátky ČSSD, Krajským novinám sdělil, že kraj po celé čtyři roky pokračoval v investiční politice v nemocnicích dle generelu rozvoje a chce v tom pokračovat i nadále. Volební sliby, které sociální demokraté dali v minulých krajských volbách, podle hejtmana strana splnila. „ČSSD zachovala proplácení regulačních poplatků, ekonomicky a investičně zabezpečila zdravotnickou záchrannou službu a zajistila modernizaci krajských nemocnic,“ vyjádřil se Miloš Petera. Právě s investicemi do nemocnic počítá vedení kraje i v letošním roce. Už v březnu například kraj otevřel nový pavilon onkologie, nukleární medicíny a hematologie v mladoboleslavské nemocnici. V dalších měsících se chystá například rekonstrukce bloku C2 v kladenské nemocnici ve výši 270 milionů korun nebo obměna počítačového tomografu v kolínské nemocnici za dvacet pět milionů korun s přispěním ministerstva zdravotnictví.

OPOZICE TO VIDÍ JINAK

S některými investicemi kraje však nesouhlasí opozice. „Základní podmínkou pro další rozvoj zdravotní péče v regionu je, aby nemocnice hospodařily odpovědně a krajské prostředky směřovaly opravdu tam, kde je to třeba,“ řekl krajský lídr ODS Martin Kupka a dodal, že finance by se neměly vydávat na zbytečné projekty a měly by směřovat spíše na zvyšování platů zdravotníků, kterých je nedostatek. Zvyšování odměn musí ale odpovídat kvalitě práce, nasazení a měřitelným výsledkům.

Zhoršující se personální situace je problémem i podle lídra středočeské kandidátky opoziční TOP 09 a lékaře Petra Tisa. Ten však také vidí potíže v některých nedobře zvládnutých investičních aktivitách v nemocnicích ve vlastnictví kraje. „Jedna věc je sbírat politické body a utratit přitom v investicích s velkou slávou evropské, či krajské peníze, druhá věc je však to, že tyto investice vyvolávají do budoucna další nemalé náklady. Investice se prostě musí posuzovat v širších souvislostech, také s ohledem na celou síť zdravotnictví v kraji,“ uvedl pro Krajské noviny Petr Tiso, který dodal, že investice jsou otázkou kvalitní ucelené strategie zdravotnictví, která v kraji chybí. „Výsledkem řady nepromyšlených rozhodnutí je, že některé nemocnice mají ekonomické problémy a jsou nyní závislé na financích z kraje. Při rozhodování se musí už na začátku posuzovat efektivita investic a hledat rozumná rovnováha mezi potřebou investice a schopností nemocnice ji dlouhodobě financovat,“ řekl Petr Tiso. Ten hodnotí většinu zdravotnických zařízení v kraji jako poměrně kvalitní, ale podotýká, že je to dáno především kvalitou zdravotníků a ne současným krajským vedením. Politici by podle něj neměli přímo zasahovat do řízení zdravotnických zařízení, ale vytvářet stabilní prostředí a dobré podmínky pro jejich rozvoj. „V kraji by se už ve zdravotnictví nemělo investovat pouze do staveb a techniky, ale také do lidí,“ řekl lídr kandidátky TOP 09, jehož prioritami ve zdravotnictví jsou především dobrá dostupnost a kvalita péče, zdravá ekonomika a podpora zdravotníků.

Karolína Frýdová

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme