Tiso: Při přípravě středočeského krajského volební programu chci dát prostor i mladým lidem

17. 2. 2016

Sociálním demokratům a komunistům, kteří společně vládnou osm let ve Středočeskému kraji, chybí něco naprosto zásadního, a to dlouhodobá vize, jak by měl náš kraj vypadat za 15, 20, 30 let. Pokud nemají jasnou vizi, pak je velice obtížné, až nemožné mít i cestu, která by kraj správně nasměrovala. Skutečně kvalitní strategie rozvoje kraje neexistuje. Výsledkem je, že kraj přešlapuje na místě.

Vládnoucí  krajští politici jsou, kromě udržovacího módu správy kraje, schopni pouze nepříliš transparentně a nepříliš efektivně rozdělovat peníze, které bez jejich zásluhy do kraje přitečou, ať už z národní nebo evropské úrovně. Co naopak ovládají již od dob hejtmana Ratha velmi dobře, je sebepropagace - bohužel za naše společné krajské peníze. Méně uvažující voliče se jim v minulosti dařilo získávat i pomocí nástrojů čistého populismu (proplácení zdravotnických poplatků, jízdné zdarma apod.). Mezitím v tichosti relativně rostou běžné  výdaje kraje na úkor investičních.

Kraj, který má unikátní polohu ve středu Čech a bohatého souseda Prahu, bohužel začíná plíživě zaostávat. Sečteno, podtrženo: myslím si, že sociální demokraté společně s komunisty nevedou Středočeský kraj správným směrem, lze symbolicky konstatovat, že náš kraj je v tomto ohledu poměrně nemocný.

Na tiskové konferenci, na které Karel Schwarzenberg a Helena Langšádlová představovali naši středočeskou kandidátku pro krajské volby 2016, jsem se zmínil o tom, že my kraji tuto dlouhodobou vizi ve volbách nabízíme. Vizi jsme symbolicky pojmenovali “STŘEDOČESKÝ KRAJ – ZDRAVÉ SRDCE ČECH”. Podle této vize Středočeský kraj tvoří společně s Prahou vysoce prosperující region v rámci ČR i Evropy. Region, který je dobrým místem pro kvalitní život svých občanů a je atraktivní pro návštěvníky. Hovořil jsem o tom, že v našem pojetí stojí vize (resp. cesta či strategie k jejímu naplnění) na třech základních “zdravých” pilířích:

  • zdravý ekonomický rozvoj kraje (směrem k moderní ekonomice založené na znalostech místo využívání levné nekvalifikované pracovní síly v montovnách a překladištích)
  • zdravý vývoj životní úrovně obyvatel kraje (tj. nejen finanční pohled – obsah peněženek lidí, ale i to, jak kvalitně bydlí, jakou mají v kraji k dispozici infrastrukturu a služby)
  • zdravý vývoj prostředí pro život lidí (tj. nejen životní prostředí v úzce zeleném slova smyslu, ale i celkové prostředí obcí a měst)

Zmíněné piliře jsou vzájemně provázané a je v zájmu kraje, resp. lidí, kteří v kraji žijí, aby byly v rovnováze. Jde o to, aby prosperující ekonomiku kraje pocítili lidé i na své životní úrovni a aby růst bohatství nebyl na úkor dobrého prostředí pro život.  Ostatně, jen v této rovnováze budeme směřovat k naší vizi.

Ukázat cestu ke zdravému rozvoji kraje bude obsahem volebního programu. Středočeský krajský program bude připravovat ustavený programový tým, ale byl bych rád, aby měl každý z členů, či sympatizantů TOP 09 možnost vznášet své podněty, ať už jde o oblast běžné správy kraje, nebo rozvoje kraje. Přál bych si, aby se tentokrát do přípravy krajského volebního programu TOP 09 zapojili i mladí lidé, studenti a absolventi s dosud nezatíženým pohledem na věc.  

Petr Tiso, lídr kandidátky TOP 09 do krajských voleb

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme