Tiso: O tom, jaký člověk je, nevypovídá jeho jméno, ale jeho činy

31. 3. 2016

V souvislosti s mou kandidaturou ve středočeských krajských volbách občas zazní dotaz na mé příjmení. Proto se k tomu vyjádřím.

Můj historicky nechvalně známý jmenovec byl původně dlouholetý československý prvorepublikový poslanec. Na konci 30. let a během 40. let minulého století však udělal neodpustitelné chyby, stal se negativní postavou dějin - prezidentem Slovenska za 2. světové války a zcela nesporně v tom období mnoha lidem ublížil. Za tyto své činy byl také po válce potrestán.

Nyní k mým činům. Mé činy jsou snad „trošku“ jiné: např. jsem během 25 let jako lékař-porodník pomáhal na svět pražským a středočeským dětem a těch maminek a dětí, za které jsem při porodu nesl odpovědnost, byly řádově tisíce. Taky jsem za posledních 15 let, jako člen nejužšího vedení, přispěl k rozvoji největší české porodnice – v Praze Podolí, zejména v ekonomické oblasti, o čemž svědčí i to, že je v rámci České republiky naše nemocnice na čelných pozicích v parametru "ekonomické zdraví".

A mé činy v politice? V roce 2010 jsem se svým tehdejším sdružením nezávislých kandidátů „Rozumný rozvoj“ zvítězil ve volbách v Jesenici u Prahy, stal jsem se zastupitelem a radním. Pomohl jsem nasměrovat rozvoj našeho městečka ve středních Čechách, které bylo do té doby dáváno za odstrašující příklad negativ tzv. suburbanizace, od chaotického a nekoordinovaného k rozvoji koncepčnímu. Městskou pokladnu, kterou jsme převzali prázdnou, jsme naplnili, připravili pro město strategii, zklidnili jsme územní rozvoj a především jsme doplňovali to, co lidem ve městě chybělo ke spokojenému bydlení. V průběhu času jsme společně s řadou mých původně nezávislých kolegů své politické kroky spojili se stranou TOP 09. O tom, jak zhodnotili voliči čtyřletou aktivitu našeho uskupení na radnici, vypovídá naše drtivé vítězství v dalších místních volbách – v roce 2014. V konkurenci šesti volebních stran jsme získali téměř 40% hlasů.

Kandidaturu a pozici lídra TOP 09 pro krajské volby jsem přijal, protože bych teď rád něco užitečného udělal i pro náš Středočeský kraj.

Dovolím si uvést ještě stručnou faktickou poznámku pro logicky uvažující: Onen nechvalně známý jmenovec byl katolický kněz, takže své pokrevní potomky stejného příjmení mít kvůli celibátu samozřejmě nemohl.

A druhá poznámka se týká původu jména: příjmení Tiso je rozšířené po celém světě, nositelé tohoto příjmení žijí v Evropě, v severní i jižní Americe, např. Oronzo Tiso byl italský malíř, Wagner Tiso je současný brazilský hudební skladatel atd.

Historii tohoto jména (rodu Tiso) lze sledovat až do 11. století. První zmínky jsou ze severní Itálie, konkrétně je spojeno s panstvím Camposampiero, což je dnes de facto součást Padovy (starodávného univerzitního města ležícího 30 km od Benátek). Historii jména tam dnes připomínají místopisné názvy - např. „Palazzo di Tiso“, nachází se tam i „Via Tiso“, „Riviera Tiso“ apod.

Poprosím tedy všechny rozumné lidi: hodnoťte každého člověka vždy podle jeho postojů a činů, za které může, nikoli podle jména, či příjmení, za které nemůže.

Petr Tiso, lídr středočeské kandidátky TOP 09 pro krajské volby 2016 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme