Tiso: Nízké investice kraje jsou cestou k zaostávání

7. 2. 2017

(editovaný přepis hlavních bodů ankety s kraským zastupitelem TOP 09 Petrem Tisem)

TOP 09 přikládá odpovědnému sestavení rozpočtu velkou důležitost. Než stručně okomentuji rozpočet, musím v zájmu objektivity uvést, že koalice měla na přípravu rozpočtu poměrně málo času. Na druhou stranu však v koalici usedly strany, které již před volbami tvrdily, že mají jasnou představu o budoucím hospodaření kraje, a tu mohly do rozpočtu promítnout více.

Pozitivně hodnotíme mírné navýšení prostředků na dopravu, zejména na integraci veřejné dopravy, a prostředků na opravy a údržbu silnic a také do krajských škol. Souhlasíme i se zrušením některých nesystémových výdajů kraje (žákovské jízdné, proplácení regulačních poplatků). Zde však naše pozitivní hodnocení končí a musíme pokračovat kritikou.

Netransparentní a nereálné

Klademe si první otázku: Byl proces sestavování rozpočtu transparentní? Domníváme se, že ne zcela. Předložené materiály k rozpočtu byly značně nepřehledné a bez podrobností. Komentář má pouhých 28 stran a nejsou v něm téměř žádná čísla. Jde víceméně o technický popis jednotlivých položek. Pro dokreslení – i komentář k rozpočtu na rok 2016 předkládaný kritizovaným minulým vedením kraje měl přes sto stran a byly v něm uvedeny u jednotlivých položek rozpočtu podrobné výdaje.

Druhá otázka zní: Jsou rozpočtované příjmy reálné? Obáváme se, že nikoli. Rozpočet počítá s výrazně vyšším růstem daňových příjmů (o 12 %), než by odpovídalo odhadovanému růstu české ekonomiky v roce 2017 (tj. kolem 2 %). To znamená, že příjmy kraje jsou asi dost nadhodnocené, což vytváří problém hned na začátku, neboť proti příjmům jsou postaveny výdaje.

Třetí otázka je pro budoucí prosperitu kraje klíčová: Je schválený rozpočet na rok 2017 v souladu s předvoleními sliby koaličních stran, resp. s kritikou velmi nízkých investičních výdajů kraje v minulém volebním období? Bohužel není. Pro dokreslení uveďme, že v kritizovaném rozpočtu levicové koalice ČSSD a KSČM na rok 2016 bylo na investice určeno kolem 500 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2017 však bylo hlasy ANO, STAN, ODS a nezařazených schváleno pouhých 270 milionů. Strany této údajně „pravicové“ koalice tak neplní předvolební sliby, že kraj bude „více investovat a méně projídat“. Podle TOP 09 znamená málo investovat do budoucnosti cestu k plíživému zaostávání, a to je velkým problémem rozpočtu 2017.

Zdroj: Magazín Středočech; únor 2017

Štítky
Osobnosti: Petr Tiso
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme