Tiso: Kraj potřebuje novou krev

Rozhovor s lídrem TOP 09 do krajských voleb

17. 5. 2016

Po čtrnácti letech ve funkci náměstka největší české porodnice se stal lídrem TOP 09 pro krajské volby ve Středočeském kraji. Lékař a manažer se zaměřuje na zdravotnictví, ale i dopravu či životní prostředí. Představujeme dalšího z kandidátů na hejtmana Středočeského kraje.

Co považujete za hlavní problémy Středočeského kraje a jak je chcete řešit?

  • Kraji chybí vize, z toho vyplývají všechny konkrétní problémy. 
  • Chaotické řízení je nejen neefektivní, ale je i drahé. 
  • Kraj měl na svém území již dávno podporovat tzv. znalostní ekonomiku, nikoli výstavbu montoven a skladových areálů na zelené louce, kde pracují bídně placení nekvalifikovaní lidé.
  • Chybí dokončení pražského okruhu, některých obchvatů měst a obcí, přivaděčů parkovišť typu P+R, inteligentních řešení přestupních terminálů, také technický stav mnoha silnic neodpovídá 21. století, ale snad době čerstvě poválečné. 
  • Vedení kraje nedokázalo vyřešit spojení veřejné dopravy s Prahou. TOP 09 nabízí projekt Metropolitní integrované dopravy.
  • Oblast zdravotnictví ve středních Čechách již roky není řízena koncepčně. Řada chybných rozhodnutí nejprve za krajské vlády ODS, kdy nebyla vždy dobře zvládnutá privatizace, takže některé nemocnice skončily žalostně. Pak tu byly chyby socialistů a komunistů, kteří pumpovali bez promyšlené strategie peníze do nemocnic ve vlastnictví kraje, realizovali předražené projekty a podobně, což způsobilo velké ekonomické problémy nemocnic a z toho vyplývající problémy s nedostatkem zdravotníků, na jejichž odměňování mnoho peněz neuzbývalo a tak dále. 

Co je potřeba udělat pro středočeské zdravotnictví? 

Vypracovat promyšlenou dlouhodobou koncepci a postupovat podle ní. Zdravotnictví velmi složitý systém, který by měli řídit odborníci. Nejde jen o nemocnice ve vlastnictví kraje. Počítáme se sítí všech nemocnic, ambulancí a se zdravotnickou záchrannou službou. Náš princip je jasný: základní ambulantní a lůžkové služby co nejblíže bydlišti občana, specializované služby do regionálních center kraje a superspecializované služby pro Středočechy zajištěné v Praze na smluvním základu. Konkurovat Praze v oblasti superspecializované péče je pro mnohem menší středočeské nemocnice ekonomicky velmi nešťastné, strašně drahé. Dalšími hráči jsou zdravotní pojišťovny i faktor dopravní dostupnosti lékařské péče.

Jaké investice potřebuje středočeské zdravotnictví?

Investice ve zdravotnictví by měly být seřazeny dle krajské koncepce, vše v určité rovnováze potřeb krajské sítě zdravotnických zařízení a efektivity. Efektivita, potažmo finanční kondice nemocnic úzce souvisí i s odměňováním zdravotníků. Nejen úroveň mezd zdravotníků, ale i rozumné zjednodušení jejich vzdělávání musí rychle řešit všichni zainteresovaní – stát, zdravotní pojišťovny, kraje, města, nemocnice, neboť personální krize je tu a je velmi vážná. Dosud za pana Ratha, Petery vítězily v kraji investice do betonu a přístrojů. Tento stav chceme změnit, neboť co nám budou platné špičkově vybavené nemocnice bez kvalitního personálu. 

Měly by se krajské nemocnice privatizovat?

Pro privatizaci nemocnic rozhodně nejsem. Kraj má v oblasti zajištění zdravotní péče svoje povinnosti. Když bude mít soukromník ve dvou nedaleko umístěných nemocnicích dvě totožná oddělení, z nichž jedno nebo obě budou ztrátová, tak bude optimalizovat a prostě jedno z nich zavře, nebude řešit otázku dostupnosti péče. To je povinností kraje. Kraj si proto musí ponechat klíčové nemocnice, a to i kvůli krizovým situacím, jako jsou katastrofy, havárie a epidemie.

Jak hodnotíte dokument Strategie rozvoje zdravotnictví, kterou nepřijalo středočeské zastupitelstvo? 

Název strategie vůbec neodpovídá obsahu tohoto díla. Pokud jsem měl příležitost být u vzniku jakýchkoli strategií, pak byla na začátku vždy vize, následovalo vytyčení cílů, kterých chceme dosáhnout, pak podrobná analýza stávajícího stavu a posléze návrhová část. Nemusíte být zdravotnickým manažerem, abyste po pročtení díla vydávaného stávající komunistickou nekompetentní radní a jejími kolegy z ČSSD a KSČM za strategii zdravotnictví zjistil, že jde jen o popis stávajícího stavu, a to ještě neúplný. Nejdůležitější část – tedy návrhová je uvedena v minimálním rozsahu, je zcela nekonkrétní. Tento materiál není žádnou kvalitní strategií.

Co soudíte o novém řediteli benešovské nemocnice, který je spojován s Davidem Rathem a do funkce se dostal bez výběrového řízení?

K jeho spojení s Davidem Rathem mohu odpovědět snad jen otázkou: Myslíte, že je jediný, který byl blízkým spolupracovníkem bývalého hejtmana a zůstal v důležité pozici ve Středočeském kraji? Kdo zná zákony, pak ví, že hejtman jako osoba nemůže za kraj nic podstatného samostatně schvalovat, nesmí uzavírat smlouvy bez rozhodnutí krajské rady, v některých případech zastupitelstva. Hejtman pak jen podepisuje. Mnoho lidí, kteří tehdy byli blízkými spolupracovníky nepravomocně odsouzeného bývalého hejtmana, v důležitých pozicích na kraji zůstalo. Například současný hejtman je bývalý člen rady a náměstek Davida Ratha. I proto si myslím, že by měli do vedení kraje po volbách přijít úplně noví, minulostí nezatížení politici.

Jaké jsou hlavní programové priority TOP 09 ve středních Čechách?

Celostátní heslo TOP 09 je "Silou rozumu". Naši vizi Středočeského kraje jsme pojmenovali „Zdravé srdce Čech“. Chceme, aby Středočeský kraj společně s Prahou tvořil vysoce ekonomicky prosperující region, kde se bude lidem velmi dobře žít. Naše vize má tři „zdravé“ pilíře. První pilíř je zdravý rozvoj ekonomiky založené na znalostech, to znamená méně montoven a překladišť, kde pracují nekvalifikovaní lidé, více výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Druhý pilíř je zdravý růst životní úrovně obyvatel. Z rozvoje ekonomiky regionu totiž nesmí prosperovat jen firmy, ale musí se promítnout do zvyšování životní úrovně lidí, do dobré dopravní dostupnosti, kvalitního vzdělání a nabídky služeb. Třetím pilířem je zdravé prostředí, ve kterém lidé budou žít. Nejde jen o prostředí v zeleném slova smyslu, ale i celkové prostředí pro život lidí, vzhled měst, obcí, možnost příjemně trávit volný čas, žít v bezpečí. A náš volební program bude představovat cestu k této vizi.

A konkrétní cíle?

Konkrétně se zaměříme na zlepšení dopravní infrastruktury a propojení veřejné dopravy s pražskou v rámci projektu Metropolitní integrované dopravy. Velkou pozornost budeme samozřejmě věnovat i oblasti zdravotnictví. Další prioritou bude oblast vzdělávání a trávení volného času lidí a vůbec celkové zlepšování prostředí pro jejich život v kraji. Chceme mnohem více spolupracovat s Prahou a pro náš kraj maximálně využít výhod sousedství s tímto bohatým městem. Do konce května bude hotová příprava programu, který schválí programová konference v Roztokách u Prahy.

Jací jsou kandidáti TOP 09 a proč by jim měli voliči dát přednost v krajských volbách?

Na čelných místech kandidátky TOP 09 jsou lidé vzdělaní, působící v nejrůznějších profesích, lidé se zkušenostmi z komunální politiky. Náš tým je připraven k převzetí odpovědnosti za kraj, který po 8 letech vlády ČSSD a KSČM potřebuje novou krev. Jsme tu především pro občany ze střední sociální vrstvy, ať už jde o kvalifikované zaměstnance nejrůznějších profesí, drobné a střední podnikatele, lidi svobodných profesí nebo studenty. Aktivita střední vrstvy přináší zemi prosperitu. Tito lidé nepotřebují od politiků populistické dárečky, ale vytváření dobrých podmínek pro jejich osobní a profesní život. My jsme připraveni tyto podmínky zlepšovat.

Jak bude probíhat předvolební kampaň TOP 09?

Bude to kombinace všech možných cest působení na voliče, outdoor, média, inzerce, sociální sítě. V průběhu léta a začátku podzimu proběhne i kontaktní kampaň. Chceme jít mezi lidi, naslouchat a povídat si s nimi o našich představách o rozvoji Středočeského kraje. 

Budete zvládat kontaktní kampaň a práci náměstka nemocnice současně?

Budu si muset vzít dovolenou. Alespoň na dny předvolebních mítingů. 

Která politická uskupení přicházejí v úvahu jako koaliční partner pro TOP 09 v kraji? Které naopak jako spojence vylučujete?

Zatím nejsou známy volební programy konkurenčních stran, takže by bylo nezodpovědné předem mluvit o programových shodách. TOP 09 jako nejsilnější středopravá strana považuje tyto volby za důležité i z hlediska celostátních témat. Budeme stát nejen proti levici, ale i proti politikům bez čitelných ideí, kteří k dosažení moci využívají nástrojů populismu, kdy slibují všechno všem, lžou o existenci jednoduchých řešeních velmi složitých problémů a místo regulí západní demokracie zanášejí do české politiky prvky autoritářství, oligarchizace a podobně, což je doménou východních zemí. Ostatně plíživá změna orientace Česka ze Západu na Východ je pro TOP 09 nepřijatelná. Chceme, aby ČR jednoznačně patřila do západní Evropy. I o tom budou letošní krajské volby.

Jak jste se od práce lékaře dostal k politice?

K politice jsem se dostal náhodou. Chtěl jsem bydlet mimo rušnou Prahu, v klidnějším prostředí, blíže přírodě. Před léty jsem si postavil dům v Jesenici u Prahy. Tehdy, v roce 2008, vrcholila v městečku změna územního plánu. Jesenice byla dávána za odstrašující příklad takzvaného suburbanismu. V předchozích letech probíhal obrovský plošný územní rozvoj přílivem nových obyvatel. Tento vývoj byl roky chaotický, nekoordinovaný a výsledkem byla Jesenice jako noclehárna bez pořádné infrastruktury, služeb. A tohle mělo pokračovat. Ve zmíněné změně územního plánu se totiž měnilo dalších půl miliónů metrů čtverečních polí na pozemky pro další výstavbu. Pokoušeli jsme se s tím něco dělat, ale u politiků jak v městě, tak v kraji jsme narazili na nepochopení. Asi zvítězili developeři nad veřejným zájmem. Tehdy jsme usoudili, že není zbytí a musíme vstoupit do politiky. Jako sdružení nezávislých kandidátů v roce 2010 jsme zvítězili v místních volbách a zároveň se nám podařilo zabránit změně územního plánu soudní cestou.

Co se vám v Jesenici povedlo?

Zřídili jsme nové školky, rozšířili kapacitu základního školství, stavěli dětská hřiště, sportoviště, cyklostezky a další zařízení pro trávení volného času. Měnili jsme Jesenici z noclehárny na příjemnější místo pro život. Voliči nás za to odměnili výrazným vítězstvím ve volbách 2014, to už však bylo v barvách TOP 09 a Starostů. Politika mě baví a rád bych teď něco užitečného udělal pro náš kraj.

Michal Štingl

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme