Tiso: Kraj potřebuje dlouhodobý plán oprav silnic

Dopravní kolaps a rozkopané silnice. Jak to vidí kandidát na středočeského hejtmana?

21. 7. 2016

Už jen pár týdnů a Středočeský kraj bude mít nového hejtmana. Ani jeden z kandidátů není v politice začátečníkem. Takže je téměř jisté, že ať usedne do „šéfovského“ křeslo kdokoli, přijdou větší či menší novinky a změny. My jsme dnes v naší tradiční anketě zabrousili na dopravní téma.

Prázdniny jsou v plném proudu a když vyrazíte prakticky kamkoli napříč republikou, čekají vás uzavírky a nekonečné kolony. Chce to velkou trpělivost, plnou nádrž a litry vody v zásobě. Středočeský kraj není bohužel (nebo bohudík?) v tomto ohledu výjimkou. Kandidátům jsme tedy položili následující dvě otázky (upozorňujeme, že jsme oslovili všechny známé kandidáty, někteří z nich však v daném časovém období neodpověděli). 

Petr Tiso (TOP 09)

1. Souhlasíte s tak velkým počtem oprav a staveb na silnicích kraje během prázdnin tak, jak se to děje tento rok a tím pádem s komplikacemi, které to občanům přináší?

Silnice ve Středočeském kraji jsou značně zanedbané a je nutné je opravit. Opravy svých silnic aktuálně provádí stát i kraj. Letní období je nejvhodnější technologicky. Navíc, hodně lidí je na dovolených a klesá tak intenzita každodenního dojíždění do zaměstnání či do škol. Značně to ale komplikuje situaci těm, kteří dovolenou nemají, či pravě jedou na dovolenou či navštěvují města a památky ve Středočeském kraji. Určitě by bylo lepší, kdyby kraj při opravách vycházel z krajského strategického plánu oprav silnic, který by určoval jejich provedení dle potřebnosti a hlavně by byly plánovány tak, aby se nedostaly do souběhu s opravami prováděnými státem či městy a situaci zbytečně nekomplikovaly. Mám pocit, že dnes se opravuje tak trochu nahodile, často podle toho, odkud pocházejí kandidáti ČSSD a KSČM pro volby.

2. Jak byste to řešili vy?

Za naprosto zásadní považujeme vypracování krajského strategického plánu oprav silnic, a to dle jejich potřebnosti z hlediska občanů a konkrétního technického stavu, nikoli podle politických preferencí. V případě existence jasného plánu a dobré připravenosti akcí by pak bylo pro kraj mnohem jednodušší projednat a promyšleněji koordinovat harmonogram se státem (tj. ŘSD) a městy a vyhnout se tak velmi nepříjemným souběhům oprav na hlavních i objízdných trasách, což dnes způsobuje největší problémy. Tato koordinace v kraji dlouhodobě vázne. Oblast dopravy řídí přímo hejtman Petera a ten bohužel kvůli svým cestám po kraji v rámci své volební kampaně a kvůli svým cestám do Číny asi nemá čas se strategickému plánování oprav komunikací řádně věnovat.

Miloš Petera (ČSSD)

1. Opravy určitě život znepříjemňují, ale udělat musí. Léto je ideální nejen z technologického hlediska, ale i díky menší dopravě – lidé si vybírají volno, děti nedojíždějí do školy. Každá zakázka se musí řádně vysoutěžit, což také zabere čas. Řidiče proto prosím o shovívavost a lepší plánování tras.

František Kopřiva (Piráti)

1. S opravami silnic samozřejmě souhlasím, protože občané chtějí silnice opravené. O prázdninách se opravuje prostě kvůli řidšímu provozu, to dává smysl.

2. Prioritou Pirátů je transparentní hospodaření kraje. Konkrétně tedy, aby se při opravách silnic neztrácely peníze, to je hlavní. 

Zdeněk Štefek (KSČM)

1. Opravy jsou prováděny v průběhu celého roku a některé vyjdou i na prázdninový čas. Provádí je nejen kraj, ale i stát a obce. Souvisí to i se smluvními termíny, termíny jednotlivých evropských fondů atd. Jako politik i jako řidič jsem schopen včas avizované a popsané nutné opravy respektovat, ale nikoliv v podobě, kdy dojde vinou špatné koordinace k téměř uzavření některé obce nebo kolapsu některé dopravní tepny nebo uzavření spoje hromadné dopravy bez náhrady.

2. Koordinací všech subjektů realizujících opravy a veřejným dlouhodobým plánem oprav, kde by byly ošetřeny i některé dopravně složité termíny (začátek a konec prázdnin atd.), do kterého by se zapisovaly opravy a rekonstrukce nejen krajské, ale i státní (opravy dálnic a jedniček) i místních komunikací (obce). Opravám, uzavírkám a plánu pak věnovat i třeba mobilní aplikaci resp. poskytovat data pro existující aplikace.


Martin Chalupa

Zdroj: Čtidoma.cz; 20. 7. 2016

Štítky