Švenda: Příbramská knihovna pomáhá 161 regionálním půjčovnám, kraj přislíbil finance na nákup auta

16. 6. 2023

Celkovou dotaci ve výši čtyř milionů korun na pořízení automobilů mají spolu s Knihovnou Jana Drdy získat další tři středočeské knihovny.

Kromě správy příbramských poboček má Knihovna Jana Drdy (KJD) za úkol pomáhat menším, regionálním půjčovnám. Celkem jich obsluhuje 161, z toho je 141 knihoven neprofesionálních, 15 profesionálních a 5 knihoven jiných sítí (v Památníku Karla Čapka, Památníku Antonína Dvořáka, Gymnáziu Příbram, Waldorfské škole a v knihovně na Svaté Hoře).

Návštěvy nezahrnují pouze dodání knih (v roce 2022 se jednalo o 18 663 svazků), ale řeší se také pomoc s granty, katalogizace knihovního fondu, zpracování statistických výkazů, zaučování nových knihovníků, informování o chodu knihovny a řada dalších činností. Výroční zpráva KJD vyčísluje i počet najetých kilometrů při jejich zajišťování, v loňském roce jich bylo k sedmi tisícům.

Příbramská knihovna je jednou ze čtyř institucí (spolu s knihovnami v Benešově, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi), které by měly získat dotaci v celkové výši 4 miliony korun od Středočeského kraje. Určena je na nákup automobilů právě pro zabezpečení regionálních funkcí. V minulém týdnu neinvestiční dotaci schválili krajští radní, finální rozhodnutí padne na jednání zastupitelstva.

„Specifikum Středočeského kraje jako největšího z krajů České republiky se promítá i do regionálního knihovnictví, knihovnická síť čítá více než 800 knihoven. A zatímco v průměru v České republice v rámci regionálního pověření obsluhuje jedna knihovna 62 menších obecních knihoven, průměrný počet obsluhovaných knihoven v rámci Středočeského kraje je 160. Při tak velkém počtu je nejen komunikace značně obtížnější, ale také například pro zajištění cirkulace knižního fondu je potřebnost vlastního dopravního prostředku naprostou nezbytností,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Převzato z: Pribram.cz

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme