Švenda: Potenciál středních Čech se v cestovním ruchu daří naplňovat

12. 4. 2024

Středočeský kraj se již několik let pyšní významným rozvojem cestovního ruchu, a to i přes výzvy, které s sebou přinesla covidová pandemie. Zdá se, že region míří nejen k obnově svého cestovního ruchu, ale dokonce překonal jeho úroveň před pandemií. V roce 2022 návštěvnost našeho kraje překonala čísla, která byla zaznamenána před pandemií. A loni jsme svůj výkon ještě vylepšili, což naznačuje obrovský potenciál našeho kraje v tomto odvětví. Mezi klíčovými faktory, díky kterým se podařilo tuto obnovu uskutečnit, bylo nejen zaměření na systémovou podporu rozvoje destinačního managementu, ale i přímá finanční podpora prostřednictvím řady krajských dotačních programů.

Jasným důkazem toho, že se náš kraj aktivně snaží investovat do svého cestovního ruchu, jsou programy pro poskytování dotací na podporu destinačních managementů a turistických informačních center. Elektronické i tištěné propagační materiály a moderní zařízení turistických informačních center pomáhají zlepšit služby pro návštěvníky. Důležitým nástrojem, který také umožní rozšiřování nabídky služeb, je i program na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury, který je určený například na budování parkovacích kapacit, vývazišť, modernizaci kempů i další doprovodné infrastruktury. Středočeský kraj také rozšiřuje svou podporu prostřednictvím dotací na významné kulturní, sportovní a společenské akce. Akce jako například Bohemia Rally Mladá Boleslav, Mělnické vinobraní nebo Kmochův Kolín jsou skvělými příklady akcí, které nejen přitahují návštěvníky, ale také přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Dotační program na podporu kultury dále podporuje různorodost amatérské kultury a významných výročí, což je důležité pro zachování kulturního dědictví a atraktivitu regionu. Celková dotace ve výši 12 milionů korun poskytla potřebnou podporu pro 126 žadatelů, což jasně ukazuje na sílu a rozmanitost kulturní scény ve Středočeském kraji. Údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem odhalují dramatický nárůst návštěvnosti. Hromadná ubytovací zařízení v loňském roce přivítala 1,33 milionu hostů. Oproti roku 2022 se jedná o nárůst o 14,5 %. Nejen že jsme dosáhli nejvyšší návštěvnosti za posledních 12 let v každém čtvrtletí loňského roku, ale také jsme zaznamenali značný nárůst zahraničních turistů. Ve čtvrtém kvartálu lze sledovat meziroční nárůst u asijských turistů. U Tchaj-wanu o 597 %, Jižní Koreje o 119 %, Číny o 333 % a Japonska o 119 %. Nechyběli ani hosté z Evropy. Z Německa přijelo o 21 % více turistů než vloni, z Polska o 23 % a slovenských turistů dorazilo do středních Čech o 4,6 % více. Region také zaznamenal nárůst francouzských turistů, a to o 32 %. Tyto zmíněné pozitivní trendy cestovního ruchu ve Středočeském kraji jsou povzbuzující a svědčí o síle a přitažlivosti regionu. S pokračující podporou a inovacemi se zdá, že je budoucnost cestovního ruchu v našem kraji ještě jasnější, což je důležité pro další rozvoj. Pozitivní dopady pak můžeme sledovat jak na trhu práce, tak i ve zvýšení příjmů pro podnikatele i firmy.

Převzato z: Magazín Středočech

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme