Švenda: Knihovníci mají své vítěze, kladenští patří mezi ty nejlepší

4. 10. 2023

Středočeská vědecká knihovna v Kladně tradičně zahájila Týden knihoven udělováním cen Středočeský Kramerius a nově i ceny Středočeský MARK.

„Knihovnicí jsem ráda,“ pronesla ve svém poděkování jedna z oceněných Marie Malinská. Tato věta více než dobře vystihuje smysl a poslání cen Středočeský Kramerius, které jsou udělovány nejlepším dobrovolným knihovníkům a knihovnicím z knihoven Středočeského kraje.

Udělování cen bylo zahájeno hudebním vystoupením souboru Gemini musicales ve složení Lenka Harigelová (zpěv), Věra Zdislava Rais (harfa), Lukáš Wroblewski (flétna), Kryštof Víšek (cello).

Úvodní slovo pronesl ředitel Středočeské vědecké v Kladně Roman Hájek a zároveň přivítal hosty, kterými byli zástupci Středočeského kraje, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová a vedoucí odboru kultury Kateřina Pešatová a také radní pro kulturu a památkovou péči pan Václav Švenda, který se sám připojil s krátkým proslovem, ve kterém vyzdvihl práci oblastních knihoven a zmínil i podporu, kterou chce Středočeský kraj těmto knihovnám poskytnout. Poté se slova ujal Radek Liška, vedoucí Krajského knihovnického centra. Ten přítomným připomněl, při jaké příležitosti je tato cena vlastně udělována.

Titul obvykle získává pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Kromě několika již zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském krajije více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci.

Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami podle celé řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj další.

„Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Rovněž chceme vzbudit zájem vedení obcí k jejich podpoře.“, říká Radek Liška.

Vedoucí Krajského knihovnického centra PhDr. Radek Liška následně publikum seznámil s medailonky oceňovaných a jejich zásluhami a aktivitami v příslušných knihovnách.

Ocenění knihovníci obdrželi za své neutuchající nadšení a záslužnou práci, kterou ve svých obcích po celý rok odvádějí, diplom, květiny a dárkové poukazy z rukou Mgr. Václava Švendy, Mgr. Lucie Cirkvy Chocholové a PhDr. Radka Lišky.

A kdo ocenění získal?

Titul Středočeský Kramerius získali tito dobrovolní knihovníci:
Paní Petra Houdková a Simona Vittová z Obecní knihovny v Mukařově/region Benešov/, Ing. Jiří Černý z Veřejné knihovny Lidice /region Kladno/, paní Pavlína Bohatá z Obecní knihovny v Dobřichově /region Kutná Hora/, paní Martina Chlebková z Obecní knihovny Jirny /region Mladá Boleslav/, Ing. Marie Malinská z Obecní knihovny v Neumětelích /region Příbram/.
Paní Pavlína Bohatá z Obecní knihovny v Dobřichově se bohužel na předávání nemohla dostavit. Cenu za ní převzala její kolegyně Mgr. Kateřina Mizlerová.

Tento rok také poprvé proběhlo současně i udílení ceny Středočeský MARK, pro nejlepší mladé knihovníky do 35 let ve Středočeském kraji, kterou uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Cenu získala mladá knihovnice a metodička Kateřina Mizlerová a převzala ji z rukou zástupců SKIPu Víta Richtera a Hany Tůmové.
Po skončení ceremoniálu následovalo bohaté pohoštění, které Středočeská vědecká knihovna za finanční podpory Středočeského kraje pro přítomné nachystala.

Převzato z: Kladenské listy

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme