Švenda: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích čeká velká pozitivní změna

5. 2. 2024

Projekt Cestou uhlí a železa, v rámci kterého dojde k renovaci a rekonstrukci většiny budov areálu dolu Mayrau a k vybudování moderního návštěvnického centra, vstupuje do první fáze.

Rada kraje schválila výběr dodavatele rekonstrukce železniční vlečky. Následně budou rekonstruovány i další objekty areálu. Celkové náklady jsou vyčísleny na 172 milionu korun, přičemž rekonstrukce železniční vlečky vyjde na 21 milionů.

Rekonstrukce železniční vlečky je první fází projektu Cestou uhlí a železa, jehož hlavním cílem je záchrana významné části technické památky a vybudování hornicko-hutnické expozice. Ta představí historii kamenouhelné těžby a hutního průmyslu na Kladensku a Slánsku. První fázi projektu popisuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Jsem opravdu rád, že se nám podařilo vysoutěžit dodavatele pro rekonstrukci železniční vlečky a zahájit tak projekt celkové renovace hornického skanzenu Mayrau. Původní nákladní železniční vlečka je napojena na celostátní síť ve stanici Kladno-Dubí, takže bude možno do skanzenu dojet vlakem z PrahyHlavního nádraží tzv. Pražským Semmeringem – Prokopským údolím přes Hostivici a Kladno. V areálu skanzenu vede také úzkorozchodná dráha a cílem projektu je rovněž přivést tuto úzkorozchodnou dráhu k nástupišti železniční vlečky a umožnit návštěvníkům projet se po areálu hornickým vláčkem.“ V rámci dalších fází projektu dojde také k rekonstrukcím a renovacím většiny historických budov a k vybudování moderního návštěvnického centra. „V rámci projektu dojde například k rekonstrukci chátrající jámové budovy s nejstarší těžní věží a k odkrytí a konzervaci nádherného historického točitého litinového schodiště vyrobeného v kladenských hutích. V nové expozici se pak budou moci návštěvníci těšit také na další unikátní technická zařízení, jako například jediný dochovaný Thomasův konvertor na výrobu oceli a další historická technická zařízení kladenských hutí,“ uvádí radní Švenda. Dokončení první fáze projektu je odhadováno na podzim tohoto roku, přičemž představení zrekonstruovaného areálu je plánováno v roce 2026. Během rekonstrukce bude skanzen v omezeném režimu stále pro veřejnost otevřen.

Celkové náklady projektu rekonstrukce a renovace areálu hornického skanzenu Mayrau jsou vyčísleny na 172 milionů korun, z čehož je cena rekonstrukce železniční vlečky stanovena na 21 milionů. Projekt je ze 70 % spolufinancován z evropských fondů, další část nákladů bude hrazena ze státního rozpočtu. Podíl Středočeského kraje činí 27,5 milionu korun.

Těžba na dole Mayrau skončila v roce 1997 a v celém Kladenském kamenouhelném revíru v roce 2002. Důl Mayrau je dnes jediným veřejně přístupným černouhelným dolem na Kladensku, a tedy i v celém Středočeském kraji. Ve skanzenu je dochována unikátní sestava historických těžních strojů – původně parní těžní stroje Ringhoffer a Mag Ruston z roku 1905 a elektrický těžní stroj Škoda z roku 1935. Skanzen včetně štoly s ukázkami dobývací techniky byl vybudován v roce 1994 v části tehdy ještě fungujícího dolu Mayrau a celý areál byl prohlášen za nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Převzato z: Kladenské listy

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme