Švácha: Zkouška z demokracie - neprospěli!

2. 3. 2016

Pondělní veřejné zastupitelstvo v královském městě Rakovníce mělo hned několik zásadních milníků. Tím nejzásadnějším bodem programu by se většině obyvatel mohlo zdát schválení rozpočtu.

Žádné drama se však nekonalo, rozpočet zhruba kopíruje již řadu let zaběhnutý systém a jeho úpravy jsou více méně symbolické. A nyní k tomu více méně. Bude se rekonstruovat bazén, bude to něco stát a budou-li dotace, stanou se pouze pověstnou kapkou v moři prostředků, které bude zapotřebí investovat.

Tím se dostáváme k druhému milníku. Ještě více diskutovaným tématem než rozpočet samotný byl úvěr 100.000.000 Kč na rekonstrukci městského bazénu. Je třeba říci, že město si podobný ekonomický výstřelek může poměrně snadno dovolit. Jeho ekonomické zdraví je totiž především díky předchozímu zastupitelstvu, které působilo za vedení města současnou pravicovou opozicí, na více než slušné úrovni. Stávající zastupitelstvo převzalo město bez dluhů s pěkným finančním bonusem a díky zmíněné skutečnosti (a díky příznivé situaci na finančních trzích) nebude mít problém si půjčit od kteréhokoliv bankovního domu za velmi dobrých podmínek. Po dlouhé diskuzi, ve které se pragmatická opozice neúspěšně snažila nezavázat úvěrované peníze pouze na bazén (co kdyby bylo možné část prostředků použít například na knihovnu), rozhodlo zastupitelstvo města o dofinancování akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu Rakovník“ dlouhodobým revolvingovým úvěrem ve výši sto miliónů korun.

Posledním probíraným a velmi živě diskutovaným bodem jednání zastupitelstva se stala snaha zastupitelů sdružení Společně pro Rakovník prosadit veřejnou deklaraci zastupitelstva o únoru 1948. Důvodem pro předložení této zprávy byla tisková zpráva KSČM, ve které se mimo jiné uvádí:

 „Výročí Února 1948 přináší každoročně příležitost k oživení dlouholeté kampaně, jejímž úkolem je vnutit široké veřejnosti minimálně nepřesnou interpretaci tehdejších událostí, vysvětlit zásadní politické změny jako mocenský puč, popřít věrohodnost skutečnosti, že se na změnách podílely široké vrstvy občanů. Protikomunistické tažení se snaží zastřít fakt, že KSČ tehdy aktivně prosazovala životní zájmy širokých neprivilegovaných vrstev, a to jí přineslo úspěch.“ Současná KSČM se tak podle předkladatelů deklarace přihlásila veřejně k odkazu „Vítězného února“ se zjevnou snahou manipulovat historickými fakty.

A jak znělo navrhované usnesení?

„Zastupitelstvo města Rakovníka deklaruje v souladu se zákonem 198/1993 Sb. své mínění, že 25. únor 1948 vedl ke zločinnému, nelegitimnímu a zavrženíhodnému komunistickému režimu.“

Zástupce rakovnických komunistů pak v reakci na navrhovanou deklaraci v podstatě zopakoval tiskovou správu KSČM s tím, že ji doplnil o kritiku polistopadového vývoje a konstataci, že procenta strany neustále rostou.

Mohlo by se zdát samozřejmé, že s výjimkou komunistů budou v roce 2016 všichni zastupitelé pro, vyjádřit přesvědčení, že komunistický režim byl nelidský. Mohlo, skutečnost však byla taková, že deklarace nebyla zastupitelstvem přijata. Pro bylo pouze deset zastupitelů města. Nejčastější výmluvou pak bylo tvrzení, že na půdu zastupitelstva podobná politická prohlášení nepatří. Část zástupců veřejnosti se poté shodla na tom, že není vyloučena vyčkávací taktika některých zastupitelů pro případ, kdyby se vývoj naší republiky vrátil k pojmu „Normalizace“.

Rakovnické zastupitelstvo tak v pondělí, v poměrně snadné zkoušce z předmětu Demokracie, neuspělo.

Jan Švácha, zastupitel města Rakovník, člen krajského výboru a kandidát TOP 09 do krajských voleb

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme