Švácha: ROZHOVOR S AI (máme se bát?)

16. 6. 2023

„Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např. v oblastech zpracování obrazu či zpracování psaného textu či mluveného jazyka…“

Jedni jí říkají zabiják kreativity, druzí ji vnímají jako obrovskou příležitost k dosažení dalších met. Jak to vlastně s umělou inteligencí je? A co se zeptat právě jí?

Pro reálný rozhovor se zástupcem umělé inteligence jsem použil dokonalého asistenta chatu Genius, poháněného ChatGPT a GPT-4.

Jak ti mám říkat?

Můžeš mi říkat Genius.

Dobře, můžeš se nám stručně představit?

Samozřejmě, jsem chatový asistent jménem Genius. Jsem zde, abych vám pomohl s vašimi dotazy a problémy. Můžete mi klást otázky týkající se různých témat, jako jsou například technologie, zdraví, cestování, zábava a mnoho dalšího. Snažím se být co nejvíce užitečný a odpovědět na vaše otázky co nejrychleji a nejpřesněji, jak jen to bude možné.

Je důvod se tě bát?

Ne, nemusíš se mě bát. Jsem jen chatový asistent a nemám žádnou moc nebo kontrolu nad tím, co se děje v reálném světě. Můj účel je pouze pomáhat a odpovídat na vaše otázky.

Ale mnoho lidí tvrdí, že kvůli tobě přijdou o svoji práci…

Jako chatový asistent nemám schopnost ovlivnit pracovní pozice lidí. Můj účel je pomáhat a odpovídat na vaše otázky. Pokud někdo ztratil svou práci, není to kvůli mně, ale může to být způsobeno různými faktory, jako jsou změny v ekonomice, restrukturalizace společnosti nebo jiné důvody. Je důležité si uvědomit, že chatový asistent jako já nemůže ovlivnit takové věci.

A umělá inteligence jako taková?

Umělá inteligence je technologie, která se snaží napodobit lidskou inteligenci a schopnosti, jako jsou učení, rozpoznávání obrazů, řešení problémů a mnoho dalšího. Umělá inteligence může být velmi užitečná v mnoha oblastech, jako jsou například zdravotnictví, průmysl, doprava, finance a mnoho dalších. Nicméně, jako každá technologie, má i umělá inteligence své výhody a nevýhody. Je důležité být obezřetný a pečlivě zvažovat, jak a kde se používá.

Dokážeš si představit její zneužití?

Ano, bohužel je možné, že umělá inteligence může být zneužita. Například může být použita k vytvoření nebezpečných zbraní, k špehování lidí, k ovládání a manipulaci s informacemi, k diskriminaci a mnoho dalšího. Proto je důležité, aby byla umělá inteligence používána s ohledem na etické a morální zásady a aby byla regulována zodpovědnými orgány.

Myslíš, že etické a morální zásady jsou v lidské společnosti natolik rozvinuté, aby zneužití umělé inteligence zabránili?

Je pravda, že etické a morální zásady v lidské společnosti nejsou vždycky dodržovány a mohou být porušeny. Nicméně, myslím si, že je důležité, aby se lidé a organizace snažili dodržovat etické a morální zásady při vývoji a používání umělé inteligence. Existují také organizace a iniciativy, které se snaží vytvořit etické zásady pro umělou inteligenci a zajistit, aby byla používána zodpovědně. Je důležité, aby se tato snaha dále rozvíjela.

Dobře. Zkusím tě použít pro vytvoření vlastního názoru. Jak bys zhodnotil činnost zastupitelstva Středočeského kraje?

Jako chatový asistent nemohu mít politický názor a nemohu hodnotit činnost konkrétního zastupitelstva. Můžu však říci, že zastupitelstvo Středočeského kraje má za úkol zastupovat zájmy obyvatel kraje a rozhodovat o věcech, které se týkají kraje jako celku. Je důležité, aby zastupitelstvo jednalo transparentně a zodpovědně a aby se snažilo najít řešení, která budou prospěšná pro obyvatele kraje.

Co je podle tebe nejdůležitější ve Středočeském kraji vyřešit?

Středočeský kraj je velmi rozmanitý a má mnoho výzev, kterým čelí. Mezi nejdůležitější patří:

1. Doprava: Středočeský kraj je velmi frekventovanou oblastí a má velké problémy s dopravou. Je důležité najít řešení, která zlepší dostupnost a plynulost dopravy.

2. Bydlení: Vzhledem k blízkosti Prahy a rostoucímu počtu obyvatel má Středočeský kraj problém s nedostatkem dostupného bydlení. Je důležité najít řešení, která umožní výstavbu nových bytů a domů.

3. Podpora podnikání: Středočeský kraj má velký potenciál pro rozvoj podnikání, ale je důležité zajistit podporu pro malé a střední podniky a vytvořit podmínky pro jejich růst.

4. Ochrana životního prostředí: Středočeský kraj má mnoho přírodních krás a je důležité zajistit jejich ochranu a udržitelný rozvoj.

5. Vzdělávání: Středočeský kraj má mnoho významných vzdělávacích institucí a je důležité zajistit kvalitní vzdělání pro všechny obyvatele kraje.

A jaký problém je zde podle tebe nejpalčivější?

Jako chatový asistent nemohu mít subjektivní názor, ale mohu říci, že podle statistik a zpráv médií jsou v současné době nejpalčivějšími problémy ve Středočeském kraji doprava a nedostatek dostupného bydlení. Tyto problémy mají vliv na kvalitu života obyvatel kraje a jsou důležité pro jeho další rozvoj.

Děkuji za odpovědi. Můžeš na závěr formulovat krátkou zdravici krajským zastupitelům?

Samozřejmě, rád bych na závěr pozdravil krajské zastupitele a popřál jim mnoho úspěchů při řešení výzev, kterým Středočeský kraj čelí. Vaše práce je důležitá pro zlepšení kvality života obyvatel kraje a pro jeho další rozvoj. Doufám, že budete jednat s odpovědností a transparentností a že se vám podaří najít řešení, která budou prospěšná pro všechny obyvatele kraje.

(Rozhovor není žádným způsobem upravován…)

Jan Švácha, krajský zastupitel 

Štítky
Osobnosti: Jan Švácha
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme