Suk: Žádný problém není černobílý

29. 9. 2016

Ing. Jaroslav Suk se narodil v roce 1960 v Kutné Hoře, kde také bydlí. V letech 1975–1979 absolvoval Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře, poté navrhování a konstrukci elektrotechnických zařízení na ČVUT v Praze. Po skončení základní vojenské služby pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1992 odešel jako vedoucí vývoje letecké techniky do soukromého sektoru. Jeho záliba v technice a letadlech pokračovala i nadále a v současné době je ředitelem letecké přehlídky CIAF v Hradci Králové. Letos v říjnu bude kandidovat na jedenáctém místě do zastupitelstva Středočeského kraje.

Co vás vedlo k tomu, abyste vstoupil do politické strany?

Narodíte se, chodíte do školy, pak do práce, oženíte se, máte rodinu a děti. Najednou vás začne zajímat jejich budoucnost a to, jak a v jakém státě budou žít. Začne vás zajímat politika, která vše ovlivňuje, a když s tím chcete něco udělat, tak do politické strany prostě musíte vstoupit. Když o tom jen mluvíte, děláte si pouze alibi, že jste něco dělat chtěl. Bohužel jste se však o nic ani nepokusil. Protože jsem nechtěl postupovat tímto marným způsobem, tak jsem to zkusil a do politiky vstoupil.

Co považujete za nejdůležitější věc, kterou jste se v komunální politice naučil?

Zásadní je pro mě umění naslouchat potřebám lidí a vidět věci z více pohledů. Je třeba si uvědomit, že žádný problém není černobílý a že správné rozhodnutí je otázkou kompromisu.

Kterou část Středočeského kraje máte nejradši?

Mám rád celý Středočeský kraj. Cítím, že je ve své podstatě srdcem republiky. Je jen škoda, že nemá svoje krajské město. Líbilo by se mi, kdyby jím byla například Kutná Hora. Ta svého času byla královským městem a i nyní má určitě velký potenciál. Tak, a tím jsem vám vlastně i odpověděl na původní otázku.

Středočeský kraj patří dnes mezi nejzadluženější v republice…

Zadlužený člověk, rodina, město, kraj ani stát není nic pěkného a ani příjemného. Je zřejmé, že by se mělo hospodařit podle toho, na co člověk, rodina, město, kraj a stát má prostředky. Je však pochopitelné, že si člověk, rodina, město, kraj a stát, když něco smysluplného budují, mohou či dokonce musejí vypůjčit. Je ovšem velký rozdíl, zda si půjčujete na nutné či smysluplné investice, které se časem vrátí, anebo půjčené prostředky utrácíte za běžnou spotřebu a pohodlné žití, to potom prostě žijete na dluh.  Středočeský kraj by na dluh žít ale  neměl!

Jaké kroky je třeba udělat, aby Středočeský kraj mohl investovat víc než současná tři procenta rozpočtu?

To samozřejmě souvisí s předcházející odpovědí. Jestliže například máte na krku splátky investic z let minulých, mohou znamenat i tři procenta závratnou částku. Na tuto otázku nelze odpovědět jednou jednoduchou větou. Obecně však platí jak pro kraj, tak i pro obce, že téměř 90 procent příjmů spotřebují mandatorní výdaje. Pro lepší pochopení – jde například o chod samosprávy, údržbu silnic, škol, nemocnic, prostě zajištění základních funkcí kraje. Zbyde vám tedy asi 10 procent. A pokud je rozpočet zatížen dalšími splátkami, lze i 3 procenta investic považovat za úspěch. Má-li tedy kraj zvýšit procento investic, musí co nejdříve vyřešit splácení dluhu a nastavit optimální koncepci hospodaření.

Na co konkrétně byste se chtěl v kraj-ském zastupitelstvu zaměřit?

To, čemu, myslím, rozumím a co zabírá většinu mého pracovního života, je ekonomika a efektivita řízení. Myslím také, že je naprosto zásadní zjednodušit pravidla tak, aby byl přístup úředníků k občanům vstřícný, nikoli sankční. A samostatnou kapitolou je bezpečnost. Mělo by platit: Můj dům – můj hrad!

Mnoho komunálních politiků selhává ve chvíli, kdy mají přejít z opozice, kde pouze kritizují, do role aktivního tvůrce místní politiky. Nebudete s tím mít problém?

V žádném případě. Důvod je jednoduchý. Původním povoláním jsem konstruktér. A o konstruktérech je známo, že vždy tvoří, nikoli boří.

Jak si představujete komunikaci měst s vedením kraje? Jsou stávající komunikační kanály obcí a kraje v pořádku?

Komunikace je vždy záležitostí dvou subjektů. Když spolu chtějí komunikovat oba, tak to funguje, jinak ne. Jde o společenský proces, proto se často užívá termínu sociální komunikace. Mělo by jít o vzájemné sdělování informací. Pokud jeden ze subjektů nepředává informace tomu druhému, nefungují stávající komunikační kanály. Sdílení informací a kontakt kraje a obcí si představuji jako oboustranně výhodný nepřetržitý proces mezi rovnocennými partnery. Kraj by měl poskytovat mimo jiného metodickou pomoc obcím a obce kraji zpětnou vazbu ohledně fungování krajských institucí a organizací.

Ve které oblasti podle vás nynější vedení kraje selhává?

Jak jsem již říkal, nebořím, chci tvořit. Je jasné, že řízení kraje by samozřejmě mohlo být vykonáváno lépe. Ale to vlastně může říci každý člověk o každé instituci.

Dobře. Co podle vašeho hlediska tedy vlastně dělá kraj v současné době dobře a co špatně? Co tato instituce znamená pro váš region?

Chybí mi podstatná míra koncepčnosti ve většině krajských agend. Málokdo si také uvědomuje nesmírnou důležitost funkce kraje pro každodenní život občana a potažmo většiny institucí v regionu. Podle mě by fungování kraje mělo být spíše o práci než o politice či politikaření.

Traduje se, že krajská reprezentace vždy dobře vychází jen s radnicemi, které jsou jí svým složením politicky blízké. Jak je to podle vás ve skutečnosti?

Je to téma, které se skloňuje především při rozdělování peněz z různých dotačních programů, a to je vždy citlivá záležitost. Obecně nelze asi uspokojit všechny žadatele, a tak ti neúspěšní hledají důvod, proč neuspěli. Kritériem hodnocení by měla být pochopitelně kvalita a potřebnost projektů, nikoli stranická příslušnost.

Volební programy politických stran a uskupení v současné době často obsahují různá populistická hesla či opatření. Vidíte nějaké téma středočeské politiky, které sám vnímáte jako populistické a jehož zneužití se ve volbách obáváte?

Populistické strany a jednotlivci vždy říkají to, co chtějí voliči slyšet proto, aby měly co největší politický zisk. Je tedy celkem jisté, že většina populistů se bude vyhraňovat vůči uprchlické krizi a toto téma zneužívat. Toto je ale celostátní a hlavně evropské téma a na kraj-ské úrovni opravdu minimálně ovlivnitelné a řešitelné. Populisté totiž rádi předkládají voličům jednoduchá hesla a vnucují jim tím rozhodnutí předem. Středočeská politika není o populismu, ale je o práci a konkrétních řešeních.

Jan Švácha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme