Soudek: Na Kladně vyvoláme referendum o hazardu

7. 9. 2022
Volme zodpovědnost pro Kladno. Ochrana a rozvoj zeleně. Zachování udržitelného rozvoje města. Spravedlivá a především systémová podpora sportu, kultury a zájmových aktivit. Rozvíjení a posilování sociálních služeb. Nezbytné investiční akce. To jsou priority kandidátky Společně pro Kladno (koalice TOP09 a KDU-ČSL).

Naším kandidátem na primátora je RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. Vedoucí laboratoře rostlinných technologií a vysokoškolský pedagog. Proč se pro kandidaturu rozhodl?

"Kladno se za poslední roky příliš neposunulo. Vládní koalice bude tvrdit, co všechno zařídila, ale jsou to kosmetické změny. Problémů je celá řada. Od špatného hospodaření města, nedodržování zákonů, špatné kvality komunikací, mizerného zacházení s městskou zelení až po chybějící zásadní investice do majetku města.

Součástí našeho programu je, už dlouhodobě, zákaz hazardu v Kladně. Dvakrát se to už podařilo a dvakrát to současný primátor zase zrušil. Proto chceme o této otázce vyvolat referendum, aby sami občané rozhodli, co si přejí. Druhým dlouhodobým tématem je vznik „kamenného“ hospice. To je zařízení, které poskytuje paliativní péči lidem v terminálním stadiu života a které v Kladně a na Kladensku citelně chybí.

Město stojí před mnoha výzvami, jako je digitalizace, přechod na alternativní zdroje energií a rozvoj strategické infrastruktury. Pokud se týká investic, pak mezi ty nejdůležitější patří oprava Sítenského mostu, oprava fasád památkově chráněných kladenských věžáků nebo vybudování nových kapacit pro čištění odpadní vody. Tyto investice jsou pro město naprosto klíčové.

Vedení města by mělo začít více myslet v časovém rámci, který přesahuje jedno volební období. Bez základní snahy vzájemně si naslouchat a bez spolupráce všech politických sil při řešení strategických otázek to nepůjde. Je to v zájmu nás všech."
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme