Soudek: Kladensku chybí hospic

22. 8. 2022

Petr Soudek vede v Kladně kandidátku 
Společně pro Kladno, kde se sjednotily TOP 09 a KDU-ČSL. Petr Soudek působí jako vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií Akademie věd ČR, externě vyučuje na Přírodovědecké fakultě UK. V současnosti je zastupitelem. V letech 2019–2020 byl neuvolněným radním města Kladna pro oblast sociální politiky a předsedou komise pro životní prostředí. 

* Co vnímáte jako největší problém města a jaké navrhujete řešení? 

Problémů je celá řada. Od špatného hospodaření města, nedodržování zákonů, špatné kvality komunikací, mizerného zacházení s městskou zelení až po chybějící zásadní investice do majetku města. Řešení je relativně jednoduché. Stačí dodržovat zákony, řádně soutěžit zakázky, investovat méně na efekt před volbami a vypracovat realistický rozpočet. 

* Jak hodnotíte posun města za poslední roky – co se podařilo a co byste udělal jinak? 

Město se za poslední roky příliš neposunulo. Vládní koalice bude tvrdit, co všechno zařídila, ale jsou to kosmetické změny. S občany nikdo nekomunikuje, protože na radnici panuje přesvědčení, že jim do toho občan teď nemá co mluvit. Volič přece odevzdal hlas ve volbách straně a programu, takže teď si vládnoucí koalice zřejmě může čtyři roky dělat, co chce. Takhle by ale město a občanská společnost fungovat neměly. Když jsem byl dva roky radní, naše koalice se snažila komunikovat s obyvateli, pořádali jsme setkání, prezentovali plány a návrhy změn v jednotlivých oblastech a poslouchali připomínky občanů. Rád bych, aby se to vrátilo zpět. 

* Co byste chtěl na radnici dosáhnout, kdybyste ve volbách uspěl? 

Součástí našeho programu je, už dlouhodobě, zákaz hazardu v Kladně. Dvakrát se to už podařilo a dvakrát to současný primátor zase zrušil. Proto chceme o této otázce vyvolat referendum, aby sami občané rozhodli, co si přejí. Druhým dlouhodobým tématem je vznik „kamenného“ hospice. To je zařízení, které poskytuje paliativní péči lidem v terminálním stadiu života a které v Kladně a na Kladensku citelně chybí. 

* Jaké jsou podle vás největší výzvy pro město v nadcházejících letech? 

Mezi výzvy pro město patří digitalizace, přechod na alternativní zdroje energií a rozvoj strategické infrastruktury. Pokud se týká investic, pak mezi ty nejdůležitější patří oprava Sítenského mostu, oprava fasád památkově chráněných kladenských věžáků nebo vybudování nových kapacit pro čištění odpadní vody. Tyto investice jsou pro město naprosto klíčové. 

* Kde má podle vás město nevyužitý potenciál? 

Nevyužitý potenciál má město stále v areálu bývalé Poldi. Tento brownfield skýtá velké možnosti rozvoje. V současnosti se zde sice začíná něco měnit, ale jde to stále příliš pomalu. Město by se mělo v rozvoji této lokality mnohem více angažovat a snažit se umístit potenciální projekty právě sem, místo toho aby se zabírala zemědělská půda, jako to bylo v případě výstavby Globusu.

Převzato z: Týdeník 5plus2

Štítky
Osobnosti: Petr Soudek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme