Slavík: Votice pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny

7. 3. 2022

Město Votice se zapojilo od prvního dne války na Ukrajině do příprav pomoci válečným uprchlíkům.

Na městě funguje nová pracovní skupina, která operativně řeší záležitosti týkající se pomoci uprchlíkům. 


„Když jsem se ve čtvrtek ráno 24. února dozvěděl, co se stalo na Ukrajině, byl jsem v šoku. Lidsky mě tato zpráva velmi zasáhla. Věřil jsem, že válka jako prostředek řešení sporů je něco, co v Evropě nemá již své místo. Jedna věc je ústí podpora, ale druhá věc je konkrétní podpora u nás ve Voticích. Ihned jsem oslovil odpovědné zaměstnance městského úřadu, aby do pondělí Rady města připravili návrhy konkrétní pomoci, “ sděluje své první dojmy po zjištění zprávy o válce na Ukrajině starosta města JiříSlavík.

Rada města rozhodla neobsazovat volné městské byty a ponechat je pro potřeby prchajících osob z oblasti válečného konfliktu na Ukrajině s tím, že nájemní smlouvy budou prozatím uzavírány bezplatně. Dále radní rozhodli zřídit linku pomoci 317 830 112 a novou emailovou adresu ukrajina@votice.cz . Schválili výzvu občanům ORP Votice k posílání individuálních nabídek k ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Odbor sociálních věcí dostal za úkol vytvářet databázi nabídek na ubytování včetně dokumentace. Po jednání Rady města svolal starosta pracovní skupinu, která se sešla následně i v dalších dnech. Ta se podílí na realizaci jednotlivých úkolů. Nejprve řešila otázku vybavení jednotlivých prostor určených pro uprchlíky, zapojení dětí do školní výuky, zajištění lékařské péče, zajištění udělení víz a dávek pomoci v hmotné nouzi. K těmto záležitostem vedl jednání starosta města s ředitelkou ZŠ a MŠ Votice, ředitelkou pobočky Úřadu práce v Benešově. Výsledkem práce starosty města a členů pracovní skupiny je, že ve Voticích jsou již ubytovány ukrajinské rodiny, město má zmapované další prostory pro ubytování a zároveň po výzvě starosty okolním obcím, i nabídky ubytovacích prostor z Mezna a Heřmaniček. 

K možnosti organizování hmotných a finančních sbírek starosta uvedl: „S ohledem na obrovské množství sbírek na celostátní úrovni se Rada města usnesla, že nebude tříštit síly a vlastní sbírku město Votice zatím zřizovat nebude. Sbírka bude zřízena, až bude více informací o tom, jaký by měl být její účel a které věci je nutné pro uprchlíky ve Voticích poptat.“ Z tohoto důvodu starosta města požádal na jednání pracovní skupiny odeslat za město dotaz humanitárním organizacím, jaké sbírky, v jakém rozsahu a za jakým účelem by mohly být ve Voticích zrealizovány. Na základě jejich odpovědí pak město bude postupovat. 

„Město Votice děkuje všem občanům a JSDH Votice, kteří nabídli a nabízejí pomoc. Město ji chce organizovat tak, aby byla účelná a také udržitelná,“ uvedl na závěr starosta města Jiří Slavík.

Štítky
Osobnosti: Jiří Slavík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme