Schweigstill: Nejvíce kraj selhává v oblasti školství

22. 9. 2016

Mělnický zastupitel a pedagog Mgr. Milan Schweigstill (51) získal v komunálních volbách na podzim 2014 absolutně nejvyšší počet voličských hlasů ve svém městě. Zástupce ředitele místního gymnázia, kde působí více než dvacet let, dnes na základě tohoto volebního vítězství působí v Mělníku také jako první místostarosta za TOP 09. Vedle zaměstnání a práce v komunální politice provozuje meteostanici, k jeho koníčkům patří meteorologie, politická geografie a cestování.

Máte ještě čas cestovat? Máte vůbec volný čas? Obě povolání, která zastáváte, jsou evidentně na čas velmi náročná.

Volného času mám skutečně velmi málo, protože místostarosta nemá pracovní dobu. Z principu uvolněné funkce by měl být k dispozici neustále. Ale na cestování si čas vždy udělám. Navíc je to vynikající relaxace, která umožňuje úplně se odpoutat od řešení problémů a odpočinout si. Naposledy jsem pro studenty našeho gymnázia pořádal kurz vysokohorské turistiky v rumunském pohoří Fagaraš. Je to nádherný pocit, když při překročení státní hranice vypínáte mobil a celý týden ho nezapnete. V klidu si při fyzické námaze užíváte nádhernou přírodu a komunikujete jen s příjemnými lidmi, kteří vás obklopují.

Co vás vlastně vedlo k tomu, abyste vstoupil do politické strany?

Jako mladík jsem byl zapřisáhlým nepřítelem vstupování do jakýchkoli organizací, protože jsem v tom viděl útok na osobní svobodu. Postupně se u mě ale vyvinula potřeba nejen planě tlachat u piva, ale pokusit se věci ovlivňovat. Tak jsem vstoupil do politiky jako nezávislý. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat svoji osamocenost, a tím i slabost a začal jsem logicky hledat spojence. No a ty jsem našel v politické straně, která ve většině případů koreluje s mými názory na svět. Je to prostě vývoj.

Co považujete za nejdůležitější věc, kterou jste se v komunální politice naučil?

Především jak složitá je práce s lidmi. Co se jednomu líbí, druhého dokáže rozčílit do nepříčetnosti. A tak je hledání kompromisu každodenním chlebem s vědomím, že se nelze zavděčit všem.

Kterou část Středočeského kraje máte nejradši?

Samozřejmě Mělnicko a Kokořínsko. Ale protože hodně cestuji, tak znám kraj poměrně dobře a vím, že je tu spousta krásných míst. Nebudu jmenovat, protože bych mohl zapomenout na nějaké místo, a tím bych se mohl některého voliče dotknout.

Středočeský kraj prý patří dnes mezi nejzadluženější v republice. Kolik je na tom pravdy?

Otázka spíš zní, na co se ten dluh využívá. Půjčit si není nic špatného, pokud je půjčka určena na nějakou smysluplnou investici. V žádném případě nelze dluhem řešit běžný provoz. Aby Středočeský kraj mohl investovat víc než současná tři procenta rozpočtu, je nutné zajistit především politickou vůli, která by zaručila, že se dá více peněz na investice. To znamená, že se tedy jinde musí začít šetřit. A to je dlouhodobý proces. Určitě si nemůžeme nalhávat, že naším vstupem do krajské vlády se to skokově změní. To by bylo populistické blábolení.

Na co konkrétně byste se chtěl v krajském zastupitelstvu zaměřit?

Myslím, že jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou spravují kraje, je doprava. A tu lze rozdělit na dva velké problémy: udržování, resp. zdokonalování dopravní infrastruktury a rozvoj hromadné dopravy schopné konkurovat dopravě individuální. Ostatně, právě doprava je obsažena v bodech volebního programu středočeské TOP 09 jako zásadní problematika našeho kraje. TOP 09 přišla již před řadou let s projektem takzvané metropolitní dopravy, tedy jednotného dopravního systému v Praze a celých středních Čechách. Právě Mělník, kde působím jako místostarosta, se stal prvním místem, řekl bych pilotním, kde se tento švýcarský projekt uvádí úspěšně v život a začíná se šířit do dalších míst. Dotáhnout tuto myšlenku v následujících čtyřech letech do zdárného konce bych považoval za obrovský úspěch.

Doprava je tedy hlavní problém Středočeského kraje, který lze řešit na krajské úrovni?

Především hromadná doprava. Každodenní kolapsy na příjezdových cestách do Prahy jasně dokumentují, že je již pět minut po dvanácté. Jedině efektivní hromadná doprava může řešit současné požadavky na mobilitu člena moderní společnosti 21. století.

Mnoho komunálních politiků selhává ve chvíli, kdy mají přejít z opozice, kde pouze kritizují, do role aktivního tvůrce místní politiky. Nebudete s tím mít problém?

Myslím, že ne. V komunální politice jsem byl také původně v opozici. Samozřejmě vládnout je mnohem těžší než jen kritizovat z opozičních lavic.

Jak si představujete komunikaci měst s vedením kraje? Jsou stávající komunikační kanály obcí a kraje v pořádku?

Nastavení komunikačních kanálů se dnes přeceňuje. Domnívám se, že základem jakékoli komunikace jsou především dva subjekty, které spolu chtějí komunikovat. Kanálů je mnoho. Ale já v dnešní komunikaci postrádám spíše vstřícnost, ochotu, laskavost, úsměv a alespoň základní pravidla etikety.

Ve které oblasti podle vás nynější vedení kraje selhává?

Pětadvacet let jsem působil na mělnickém gymnáziu, a proto tvrdím, že je to školství. Za jednu z největších chyb, kterých jsem byl svědkem během svého učitelského působení, považuji právě převod středních škol pod kraje. Řízení je úřednické a byrokratické, bez jakéhokoli vztahu. Žádné předcházející krajské vedení se neodvážilo pustit do optimalizace sítě škol, protože je to nepopulární. Výsledek: peněz na školství je relativně dost, ale často se zcela neefektivně a bezmyšlenkovitě vyhazují.

Vrat´me se ale k volebnímu programu TOP 09. Ještě něco byste rád zdůraznil?

Je třeba se zaměřit na krajinu jako celek. Je těžké to shrnout do jednoho volebního hesla, ale každý kousek středních Čech je dnes nějak ovlivňován člověkem. Zatím jen velmi málo akcentujeme, jakou obrovskou cenu má pro nás voda nebo půda. A proto se k těmto elementům chováme často velmi barbarsky. Změnu tohoto postoje je třeba promítnout do všech oborů – dopravy, školství, výstavby, zdravotnictví.

Kandidujete do vedení kraje. Co podle vašeho hlediska vlastně dělá kraj v současné době dobře a co špatně? Co tato instituce znamená pro váš region?

Na tuto otázku neodpovím, protože ten, kdo tvrdí, že něco je vysloveně dobře nebo vysloveně špatně, většinou lže, anebo nemá dostatek informací. U každého počinu je třeba zvážit plusy i mínusy a zajímavá je často i motivace, proč to někdo vlastně dělá.

Traduje se například, že krajská reprezentace vždy dobře vychází jen s radnicemi, které jsou jí svým složením politicky blízké. Jak je to podle vás ve skutečnosti?

Určitě ano a je to pochopitelné. Aby toto neexistovalo, musela by ta reprezentace být tvořena morálně silnými a stabilními jedinci. A já nejsem naivní.

Jakým způsobem by měl podle vás kraj fungovat třeba v příštím volebním období?

Pro odpovědné řízení jakéhokoli celku jsou důležité některé podmínky: stabilita, rozvážnost, odbornost, rozhodnost a umění naslouchat.

Pokud zasednete v krajském zastupitelstvu, které oblasti byste se rád věnoval?

Jak už vyplynulo z předcházejícího, tak dlouhodobě se zabývám dopravou a z titulu svého vzdělání školstvím. To jsou obory, kde by mé působení mohlo být přínosné. Těch témat je řada a využívají hlavně zjednodušený a neinformovaný pohled řady voličů. Nechci žádné téma jmenovat, protože tím bych ho vlastně sám populisticky použil a udělal bych to, na co se ptáte. Spíš bych na závěr předal voličům radu svého starého a moudrého tatínka: nerozčiluj se, udělej si pauzu, zjisti si více informací, v klidu to promysli, poraď se se zkušenými, a teprve pak učiň závěr.     

 Jan Švácha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme