Rozhovor s poslancem Janem Smutným

14. 2. 2011

Jsou tři měsíce po komunálních volbách. Vždy jste deklaroval, že jste poslancem za region Mladé Boleslavi a pro region chcete pracovat. Jak tedy vypadají  Vaše poslanecké aktivity poté, co jste odešel z pozice náměstka primátora?

Jde mi hlavně o to, aby lidé věděli, že jsem zůstal v Mladé Boleslavi a že jsem se jak se říká neuklidil někam do Prahy. I přes velmi častá zasedání v Poslanecké sněmovně se snažím co nejvíce času trávit mezi Boleslaváky  a být jim na blízku při řešení jejich problémů a starostí, které mohu z pozice poslance nějak  ovlivnit.

Kdo se tedy na Vás nejvíce obrací a jak jejich problémy řešíte?

Chodí za mnou hlavně občané , zástupci občanských sdružení, živnostníci a  podnikatelé, kteří při své práci  narážejí na  nedostatky v zákonech a snaží se na ně upozornit .  Často přinášejí  i  konkrétní návrhy, jak by měly z jejich pohledu vypadat, co by se na nich dalo vylepšit či jak je třeba jen zjednodušit. Je to neuvěřitelná zkušenost, protože se denně dozvídám, jak jsou  naše zákony mnohdy pro občany velmi nevýhodné, nesrozumitelné a jak jim brání v jejich podnikání či v běžném životě. Rozměry těchto problémů jsem si do doby, než jsem se stal poslancem, ani neuvědomoval. Podněty, které od nich získávám se snažím projednat mezi kolegy ve výborech a pak v klubu TOP 09 PS. Cílem je  tyto výstupy  pak zapracovat  do zákonů, které se  projednávají v Parlamentu.

Takže se tedy zaměřujete především na legislativu?

Práce na zákonech je jedna strana mince. Tou druhou je  to, že se ze své pozice snažím pomáhat především  starostům měst a obcí v regionu. Jsme v pravidelném kontaktu a pokud jim při řešení jejich problémů mohu být nápomocen, tak i tak činím. Pravidelně zajíždím do Nymburka a Poděbrad, kde velmi dobře spolupracuji  s vedením obou radnic.  Mám v obou městech  i  svou kancelář a tak i možnost  se  setkávat s občany.

Můžete být konkrétnější a uvést příklady takové spolupráce?

Konkrétně v Mladé Boleslavi je připraveno k realizaci několik projektů. Mohu uvést cyklostezku do Jemníků, v rámci projektu Bezpečná cesta do škol,  pak kruhový objezd na Hejtmánce , záměr výstavby Hospice nebo úpravu parku Štěpánka . V městech našeho okresu  pomáhám radou a zkušenostmi  především co se týče zateplování obecních budov a financováním cyklostezek, v Poděbradech zase s variantním řešením parkovacího systému.  Zásadním problémem jsou vždy peníze a zde se snažím navrhovat příslušná řešení . Zde se jedná  hlavně o mimorozpočtové finance z operačních programů EU, které by při záměrech města mohly pomoci.  Jde vždy o to, aby v rozpočtu města byly alespoň minimální prostředky na tzv. spolufinancování.  Dále  již musí  pracovat místní politici,aby své kolegy v zastupitelstvu přesvědčili a záměr podpořili ….to je ta linie, jak má politika fungovat.

V úvodu našeho rozhovoru jste zmínil, že dostáváte od občanů celou řadu podnětů a ty pak uplatňujete při přípravě zákonů.

Ano je to tak. Podařilo se prosadit  novelu Zákon o odpadech s kladným dopadem na firmu Škoda. Odvrátili jsme hrozbu zrušení státních maturit, kde jsem  ve spolupráci s ředitelem gymnázia Volfem GJP (zástupcem asociace ředitelů gymnázií) připravil podrobný materiál s argumenty pro jejich prosazení  v Parlamentu. V rámci schvalování energetického zákona se snažím, aby jeho negativními dopady nebyli zatíženi vlastníci malých vodních elektráren a nedopláceli tak na tzv. fotovoltaický boom. Budu se snažit v rámci Zákona o místních poplatcích prolomit velmi nízký limit pro stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu. Zahájil jsem také práce na tvorbě úplně nové právní úpravy Zákona o cestovním ruchu.

Když hovoříte o cestovním ruchu, jak vnímáte Mladou Boleslav a její potenciál právě  v této  oblasti?

Jsem jedním z těch, kteří ten potenciál vidí jako velmi vysoký. Nesmíme však v této oblasti vystupovat izolovaně. Je potřeba, abychom byli součástí sdružení měst a obcí, které mají stejné ambice a postupovali  společně. Zde uvítám, když Mladá Boleslav zůstane i nadále  členem Sdružení Český ráj. Jako jeho součást tak integrujeme naše město do aktivit spojených s tímto sdružením, jehož činnost bude mít v budoucnu nemalý dopad na rozvoj cestovního ruchu v Mladé Boleslavi. Pozitivně to pocítí především živnostníci a podnikatele v našem městě. Sdružení  Český ráj totiž vystupuje ve vztahu ke státu jako samostatný subjekt  a uchází se o vysoké dotace z Evropských fondů, které tak zlepšují turistickou infrastrukturu našeho regionu. Z toho bude bezprostředně profitovat i naše město!

Děkuji za rozhovor.

Stanislav Fořt

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 775162891

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Markéta Pečenková

Marketa.Pecenkova@top09.cz

telefon: +420 733211402

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme