Rozhovor s Jiřím Slavíkem o P+R ve Voticích

15. 11. 2023
Přinášíme rozhovor s místostarostou města Jiřím Slavíkem na téma možné výstavby P+R ve Voticích.

* Můžete nám projekt P+R Votice ve stručnosti představit?

Celý přednádražní prostor by prošel velkou proměnou. Z neutěšeného prostoru plného původních polorozpadlých budov, bláta, výmolů a louží by vznikl důstojný prostor nejen pro cestující, ale také pro řidiče autobusů, cyklisty a motoristy. Proto jsme také podali žádost o dotaci do dotačního titulu „multimodální osobní doprava.“ Cílem je propojit nejrůznější dopravní módy v jeden organický celek, kde se cestujícím bude komfortně přestupovat z vlaku na autobus, na kolo nebo auto. Takovýto projekt se připravuje mnoho let, začalo se studií veřejných prostranství v roce 2018, pokračovalo opravou nádražní budovy Správou železnic, a konče opravou silnice Husova z města právě k nádraží na což jsme dostali dotaci ze SFDI.

* Na co se mohou cestující těšit?

Motoristé se mohou těšit na 126 parkovacích míst – včetně těch pro zdravotně postižené nebo těch s dobíjecí infrastrukturou pro elektromobily. Pro dvoustopé motoristy zde bude 7 míst pro jejich motorky a skútry. Na své si přijdou i cyklisté s 20 uzamykatelnými boxy pro jízdní kola a dalšími cca 30 místy ve volných stojanech. Pro autobusy zde bude připraveno celkem šest stání, z čehož dvě jsou technicky uzpůsobena pro hladké zajíždění na horní Beztahov bez nutnosti složitého zajíždění do samotného autobusového zálivu.

* Není šest míst pro autobusy příliš?

Není. Dvě průjezdná místa jsou určena pro autobusy na a z horního Beztahova, ty mají specifickou funkci. Zbylá čtyři místa odpovídají stávajícímu, ale také budoucímu rozsahu veřejné dopravy u nádraží. Dnes se nám na nádraží mimo výluky otočí za den téměř stovka autobusů. Za rok se v souvislosti se zahájením provozu po výběrových řízeních Středočeského kraje počítá i se všemi spoji linky PID 451 ze Sedlce-Prčice a Heřmaniček a také s časovou úpravou linky PID 519. V jednu chvíli se zde sjedou ve špičce tři autobusy ze tří směrů, které zde musejí mít komfortní místo pro nástup a výstup cestujících. Odjezdová stání budou určená pro směr Votice (Vlašim), Sedlec-Prčice a Sedlčany, jedno stání bude výstupní pro konečné spoje. Kapacita autobusové části tak odpovídá stávajícímu i budoucímu stavu autobusové dopravy.

* V jaké jsme aktuálně fázi přípravy?

Máme kompletně hotovou projektovou dokumentaci a schválené stavební povolení. Podali jsme žádost o dotaci do IROP a tato žádost prošla formálním posouzením a byla doporučena k financování. Projektant odhadl náklady této stavby na 122 milionů korun. Na zastupitelstvu jsme se domluvili, že pan projektant provede určité úpravy v rozpočtu a odstraní některé technologie, aby bylo možné zahájit výběrové řízení s nižšími náklady, než je oněch 122 milionů. Jaká je skutečná cena stavby, ale nevíme, protože jedna věc jsou rozpočtové náklady a druhá ty skutečné, které se dnes pohybují u zemních staveb klidně i o 20-30 % níže než ty rozpočtové. Příkladem může být dálnice D3 z Nažidel na státní hranici nebo stejná dálnice z Kaplice do Nažidel, U nás se takto městu podařilo soutěží výrazně snížit náklady na kanalizaci a vodovod na Ameriku a Beztahov a já věřím, že by to byl příklad i tohoto projektu.

* A výše dotace?

Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, které se počítají z maximální možné částky ve výši 75 milionů korun. Město Votice tak obdrží 63 750 000 Kč. Pokud by se nám tedy podařilo stavbu vysoutěžit dle aktuálního trendu třeba za 80-85 milionů korun, byla by spoluúčast města okolo 20 milionů Kč. Takže by město za ani ne dvacetimilionovou spoluúčast dostalo stavbu v hodnotě okolo 80 milionů. Nechat si ujít skoro 64 milionů korun na dotaci by podle mě byla velká chyba. A jsem naprosto přesvědčen, že musíme začít soutěžit. Ať víme, na čem ve skutečnosti jsme. Příležitost získat takto vysokou dotaci a revitalizovat prostor nádraží už pravděpodobně nikdy v budoucnu mít nebudeme.

* Jaké investice předcházely P+R?

První investicí byl nákup pozemků pozemků od Českých drah, druhou byla rekonstrukce staniční budovy v režii Správy železnic za více než 8 milionů korun. Z nedávných věcí bych zmínil pořízení světelné cedule do čekárny, kde jednu koupilo město a druhou Správa železnic. No a poslední investicí je oprava ulice Husova, která by nemohl být dotačně podpořena, pokud by nevedla k nádraží.
* Častá otázka, která kolem P+R zní, je blízkost sousedních Olbramovic.

Ano, tuto otázku slýchám často a je na místě se u ní déle zastavit. Oba terminály, ať už ten náš, nebo olbramovický, jsou řešeny z totožného dotačního titulu. Oba jsou ale zaměřeny na jiné skupiny cestujících a vzájemně se doplňují. Olbramovice jednoznačně slouží pro cestující samotných Olbramovic, ale také Vrchotových Janovic, Neustupova nebo Mladé Vožice. Svůj potenciál tedy mají a dennodenně to vidíme u nádraží tak, že zde není, kde zaparkovat. Votický terminál je důležitý pro Votice i z důvodu dostupné vzdálenosti a jih regionu. Oproti Olbramovicím je zde ale potenciál zajíždět k nádraží autobusy ke každému vlaku a blízkost nádraží vyzývá i k dojíždění na kole nebo pěšky. Kdo někdy vlakem z Votic do Olbramovic jel, tak ví, že přestupy mezi vlaky na Veselce fungují bezproblémově a je na ně spolehnutí.

* A není kapacita parkoviště přeci jen předimenzovaná?

Projekt vznikl v době, kdy byl kladen důraz na dostatečné zajištění parkování. Proto byla kapacita navržena s ohledem na maximální využití prostoru. Hektická doba, technologický růst a legislativa ale jde rychle kupředu a dnes vidíme, že trend je trochu jinde. Důraz je kladen na veřejnou dopravu, kolo a chůzi a u automobilů na elektromobilitu. Nyní jsme ale již v takové fázi, že si nemůžeme dovolit vše předělávat od začátku a snižovat počet parkovacích stání, v takovém případě nám unikne dotace a nám zůstanou oči pro pláč. Tento prostor je důležité revitalizovat jako celek, což je i finančně nejúspornější a nezůstanou nám zde žádní kostlivci ve skříni. Na druhou stranu se podívejme na to, co se děje v Praze. Nová P+R na periferii Prahy se stavět již nebudou a důraz je kladen na P+R v regionu, aby se do Prahy nebo jejích okrajových částí autem jezdilo co nejméně. Podle sčítání lidu každý den vyjíždí z Votic do Prahy 242 lidí, dalších 308 do Benešova a třeba 37 do Bystřice a 12 do Říčan. Jestliže chceme tento nemalý potenciál dále zvyšovat, musíme nabídnout nově příchozím možnosti rychlé a dostupné dopravy s možností komfortního přestupu, aby nám počet obyvatel rostl a neklesal. Udržitelnost dotace je 5 let a poté můžeme zvážit využití části zpevněné plochy pro jiný účel.

* Jaká je budoucnost vlaků ve Voticích?

Středočeský kraj aktuálně provádí předběžné tržní konzultace s výrobci kolejových vozidel, protože připravuje velké výběrové řízení za desítky miliard korun na nové dopravce regionální dopravy od roku 2029. V této věci jsem absolvoval jednání s náměstkem ředitele IDSK pro oblast veřejné dopravy s cílem stanovit si priority pro kolejová vozidla, se kterými se počítá pro plnohodnotné spěšné vlaky z Prahy do Votic. Dva stávající spěšné přímé vlaky do Prahy tak budou v budoucnu rozšířeny do pravidelného hodinového intervalu po celý den. Bude to jednoznačně alternativa k rychlíků, protože cesta do Prahy bude trvat podobně, tj. asi hodinu.

Převzato z: Město Votice

Štítky
Osobnosti: Jiří Slavík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme