Pozdrav a poděkování účastníkům setkání Taizé 2014

1. 1. 2015

Drazí mladí přátelé, vážené mladé ženy a mužové, milovaní mladí křesťané,

přišla jsem Vás pozdravit jménem obyvatel města Brandýs nad Labem Stará Boleslav i jménem všech, kteří Vám v okolních obcích otevřeli dveře svých domovů. Všichni to udělali s vědomím, že se v těchto dnech děje v centru naší země cosi velmi důležitého. Pro naši málo věřící společnost představujete reálnou, existující alternativu cesty životem.

Měla jsem možnost velmi zblízka sledovat, jaká témata rezonují ve Vaší mysli, v srdci i v duši. Máte být solí a také nositeli pokoje. Zároveň slýcháte slova našeho otce Františka: mějte odvahu jít proti proudu! Jak to máte naplnit Vy, drazí mladí, jak my, dospělí, jak my, politici?

Kulturní základy, na kterých stojí Evropa, domov nás všech, jsou přirozené, logické a velmi lidské. U samých kořenů stojí touha najít smysl vlastního rozhodování. Křesťanství potom přineslo úžasný objev, že smysl může mít i utrpení, sebezapření, sebeobětování. Přirozené je to, co je dobré. Zlo se vždy nekonečně vzdaluje od přirozenosti a vzdaluje se také od svobody.

Drazí mladí přátelé, po pěti dnech v naší zemi si odnášíte úkoly. Jste-li spolu, zdají se být snadno splnitelné. Dovolím si přidat ještě jeden: buďte nejen solí, staňte se, prosím, lékem proti nemoci zvané lhostejnost a rezignace. Příznakem této nemoci je především pocit samoty. Stůjte při svých bližních, aby nezůstali sami. Pak bude splněna i podmínka pro to, aby s Vámi mohl být náš Pán.

S úctou přeji všechno dobré. „

Nina Nováková,

poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslav

31. 12. 2014 ve 23:30 hod.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme