Petr Tiso: Pár slov k migrační krizi

18. 7. 2016

Editovaný přepis rozhovoru s Petrem Tisem, kandidátem TOP 09 na hejtmana ve Středočeském kraji. Celý článek naleznete na serveru čtidoma.cz.

Jak se díváte na současnou migrační krizi a jak byste ji řešil?

Uprchlická krize, které je nyní vystavena Evropa, má své příčiny a samozřejmě má svůj bezpečnostní a ekonomický rozměr. Podle mého názoru je nutné důsledně oddělit uprchlíky, kteří ze svých zemí skutečně utíkají kvůli ohrožení života, od migrantů, kteří se chtějí svézt s migrační vlnou a přicházejí do bohatých zemí z čistě ekonomických důvodů. 

Pomoci uprchlíkům v ohrožení života by měla podle mezinárodních úmluv jakákoli bezpečná země, já dodávám - nejlépe ta, která je běžencům ideově, nábožensky a kulturně blízká. Pokud menší části uprchlíků pomůžou některé evropské země, musí pak uprchlíci na oplátku jednoznačně respektovat pravidla těchto zemí a ctít jejich ideové a kulturní hodnoty. A musí být samozřejmě připraveni na návrat do své země, pokud nebezpečí, kvůli kterému utíkali, pomine.
Migranti, kteří přicházejí do Evropy jen proto, že se chtějí mít ekonomicky lépe nebo ti, kteří mohou představovat potenciální bezpečnostní riziko, by neměli získávat azyl.

Samozřejmě nelze tuto krizi komplexně řešit z pozice kraje. Kraj musí své kroky činit v rámci celé ČR.
Krize je řešitelná z jiných úrovní, především z pozice EU. Evropa by měla vyvíjet maximální tlak na ukončení válečných konfliktů. Z dlouhodobého hlediska se jistě vyplatí významná ekonomická pomoc mimoevropským zemím, do kterých nyní masivně přicházejí uprchlíci.

Dále je vhodné o rozšíření seznamu tzv. bezpečných zemí, tj. těch, ve kterých nejsou lidé ohroženi na životě a nemají tudíž v EU možnost získat azyl, zejména jde o africké země. Samozřejmě je nezbytná i dokonalá ochrana vnějších hranic EU a mnohem kvalitnější kontrola celého migračního toku, přesná identifikace a evidence migrantů, zrychlení azylového řízení. Oddělování typu uprchlíků - tzn. odmítání ekonomických migrantů a také těch migrantů, kteří by mohli představovat bezpečnostní riziko, by mělo ideálně probíhat ještě mimo území Evropy.

Zuzana Zelenkova

Zdroj: čtidoma.cz; 16. 7. 2016

Štítky