Petr Soudek: Stop hazardu ve městě! Vydělávat na lidském neštěstí přece nelze

18. 10. 2013

Vystudoval teologii a chemii, učil na základní škole a soukromém gymnáziu. Nyní působí jako vědecký pracovník v Ústavu experimentální botaniky AV ČR a zároveň je externím vyučujícím na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Před čtyřmi lety se stal členem TOP 09 a v roce 2010 byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva Kladna. V letošních volbách najdeme jeho jméno na kandidátce do Poslanecké sněmovny. Energii čerpá cestováním, pěstuje orchideje a rád vaří. Petr Soudek poskytl Kladenským listům exklusivní rozhovor.

Vystudoval jste teologii a chemii. Co vás přivedlo ke studiu dvou tak rozdílných oborů? Dá se vůbec mezi nimi najít nějaká souvislost?

Studium biochemie bylo prvotní, ale v této oblasti a ne jen v této, je člověk konfrontován s možnostmi lidského poznání a začíná si uvědomovat, že na některé věci znalosti nestačí, a že zřejmě existuje něco, co nás dalece přesahuje. S touto zvědavostí jsem se pak pustil do studia teologie. Cílem není zaplnit chybějící znalosti třeba v biochemii, ale pochopit ten vyšší stupeň, jak a proč vše kolem nás, včetně nás, vzniklo a jaký to má smysl.

Čím se vlastně zabýváte? Jak vypadá váš pracovní den?

V rámci své profese výzkumného pracovníka se zabývám tzv. fytoremediacemi. Kdybych to měl nějak přiblížit, tak asi takto. Víme, že rostliny jsou schopny kromě minerálních látek přijímat svými kořeny z půdy také různé kontaminující látky, které člověk do životního prostředí zanesl. Naším cílem je najít vhodné rostliny a využít jejich schopností k odstranění škodlivin z kontaminované půdy.

Jak trávíte svůj volný čas?

Volného času mi většinou moc nezbývá, ale pokud přece jen, tak rád vařím, cestuji a poznávám jiné kraje nebo třeba pěstuji orchideje. Cestování má výhodu, že můžete vypnout mobilní telefon, nebo ho aspoň nebrat s výmluvou, že jste přece v zahraničí, můžete uniknout z každodenního stereotypu a hlavně můžete vidět, že se zase nemáme tak špatně jak jsme zvyklí nadávat.

Co Vás přivedlo k politice? A proč jste si vybral zrovna TOP 09?

K politice mne přivedla, ačkoliv je to hrozné klišé, touha zkusit něco změnit a ne pouze nadávat na ty nahoře. Proto jsem uvítal vznik TOP 09. Jednak si velmi vážím pana Schwarzenberga, který byl pro mne zárukou, že se TOP09 bude chovat jinak než zavedené strany a na panu Kalouskovi si cením jeho znalostí v ekonomické oblasti, protože jsem bytostně přesvědčen, že život na dluh je špatný.

Od roku 2010 jste zastupitelem Kladna. Jaký je podle Vás nejpalčivější problém Kladenska? Jak ho řešíte?

Určitě mezi ně patří špatné silnice ve městě, ať už jsou krajské nebo městské. V minulém rozpočtu kraje určitě nepatřily mezi priority. Městské silnice se sice občas opravují, ale problémem je kvalita oprav. Některé z opravených jsou opět rozkopané, ať už kvůli špatnému plánování nebo nekvalitnímu povrchu.

V současné době se zasazuji za úplný zákaz nebo alespoň výraznou redukci výherních automatů a videoloterijních terminálů v Kladně. Mám za to, že gamblerstvím jsou zasaženi především sociálně slabí spoluobčané a je to v podstatě závislost. Na tento problém je dále navázána zvýšená zločinnost. Argument současných provozovatelů, že o práci přijdou lidé, neobstojí. Vydělávat na lidském neštěstí a slabé vůli přece nelze. Řečeno s nadsázkou, je to stejné jako podporovat narkomany, protože dealeři by přišli o práci.

Co považujete za svůj největší úspěch a neúspěch za vaše tříleté působení v kladenském zastupitelstvu?

Za neúspěch považuji například krach jednání o odkoupení Vodního parku Čabárna městem, nebo nevůli města vybudovat hospic s výmluvami na chybějící legislativu a nejasnosti. V Litoměřicích hospic stojí a funguje i přes tyto tzv. nejasnosti.

Jsem moc rád, že se nám podařilo zastavit prodej sporného pozemku na nám. Svobody rádoby „investorovi“. V současné době začíná hýbat kladenským veřejným míněním podobný problém se změnou územního plánu pro soukromé pozemky, původně městské, prodané s cílem výstavby sportoviště. Od této výstavby majitel chce ustoupit a změnit účel na výstavbu bytových jednotek, což se občanům nelíbí a mně z toho vyplývá, že město bylo při prodeji zřejmě oklamáno.

Mezi úspěch určitě patří možnost podílet se spolu s městem na revitalizaci Poldi Kladno. Tato plocha má pro město strategický význam, protože zasahuje přímo do centra města a její revitalizace a znovuvyužití bude pro město přínosem. Tyto pozemky jsou velmi lukrativní a bude zde nepochybně mnoho tlaků ze strany vlastníků, proto bych rád dohlédl na jejich smysluplné využití.

Jak si představujete smysluplné využití revitalizovaného prostoru Poldi Kladno?

Součástí využití by měla být bytová zástavba, možnost lepšího dopravního napojení a hlavně pás zeleně, který bude oddělovat město od stávající průmyslové výroby. Zeleň v Kladně je vůbec důležitá, protože výrazně přispívá ke snižování znečištění ovzduší. A všichni víme, že kladenské ovzduší patří hned po Ostravsku mezi nejhorší.

Stále více lidí je otrávených naší politickou scénou a mnozí z nich už ani nemají chuť jít k letošním parlamentním volbám. Vás politika ještě neotrávila?

Chápu lidi, že jsou znechucení, ani já nejsem příliš šťastný z některých věcí. Na druhou stranu by si každý měl uvědomit, že neexistuje žádné lepší uspořádání, než je demokracie. Každá autoritářská vláda nastoluje pořádek za cenu omezení svobod.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny?

Chtěl bych pomoci městu, potažmo Středním Čechám. Kladno je největší město kraje a určitě si svého zástupce zaslouží. A také kvalita životního prostředí je problematika sahající mnohem dále než na hranice města. Jako poslanec mohu výrazně ovlivnit legislativu přijímanou pro tuto oblast.

Pokud budete zvolen poslancem, o co konkrétního se zasadíte a jak tím pomůžete obyvatelům Kladna a jeho okolí?

Určitě se zasadím o zprůhlednění legislativy okolo hospiců, aby se města nemohla vymlouvat a aby tato zařízení mohla vznikat snáze a byla snáze financovatelná. Dále bych se chtěl podílet na řešení problematiky starých ekologických zátěží v celé republice, protože lokalit podobných Poldi je velké množství.

Říkal jste, že nejste šťastný z některých věcí, přesto Vás politika neodradila. Co byste vzkázal lidem, kteří se tentokrát rozhodli nejít k volbám?

Nikoho nemohu přemlouvat natož nutit, aby využil svou možnost volit. Nedávno jsem se bavil se svým osmdesátiletým strýcem, a ten mi i přes svůj vysoký věk řekl, že k volbám půjde, protože rozhodnout může každý hlas. Vzhledem k tomu, že volby u nás dopadají velmi těsně, tak potom každý jeden poslanec může rozhodnout, jakou budeme mít vládu.

kladenskelisty.cz - 18. 10. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme