Pavel Fojtík se zúčastnil celostátního sněmu historických sídel

Ve dnech 24. až 26 března se na Moravě v Přerově konal VIII. řádný sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

1. 4. 2011

Toto zájmové sdružení měst a venkovských sídel vzniklo v listopadu roku 1990 a k dnešnímu dni
čítá 209 členů, z toho 8 přidružených. Členem se může stát každá obec, na jejímž území jsou zachovány významné historické památky.

Na letošním sněmu se volilo předsednictvo a hlavně se diskutovalo o koncepci působení Sdružení v letech 2011 až 2014. "Musíme vzbudit větší zájem mladých lidí o národní kulturní dědictví. Zde právě obce díky tomu, že jsou zřizovateli škol, mají samy dostatečné možnosti vhodně působit," řekl místostarosta Nymburka Pavel Fojtík, který se jako delegát také účastnil sněmu. Dále se hodlá Sdružení orientovat na spolupráci se subjekty zaměřenými na cestovní ruch, rozvíjet celoevropskou akci - Dny evropského dědictví či aktualizovat Program regenerace. "Města by měla omezit projídání obecního rozpočtu nadbytečným investováním do běžné spotřeby, ale zaměřit se na investice do údržby a obnovy památek. Tyto investice se opraveným městům nepochybně vrátí např. prostřednictvím zvýšeného cestovního ruchu," uzavírá Pavel Fojtík. Typickým příkladem je právě Kutná Hora, kde se systematická práce v regeneraci památek už začíná vracet.

Nejviditelnější akcí Sdružení pro veřejnost je každoroční otevírání jinak nepřístupných památek v polovině září pod názvem Dny evropského dědictví - Dny evropských památek. V roce 2010 bylo takto zpřístupněno 1022 památek ve 206 městech. V letošním roce se i Nymburk hodlá na plno zapojit!

Činnost Sdružení ve všech aspektech směřuje k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování a trvale udržitelné využívání kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel. K dosažení těchto cílů Sdružení popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá veřejnosti přístupné kulturní, společenské a propagační akce (přednášky, výstavy, odborné semináře, konference apod.) a zabývá se celou řadou dalších činností, které s kulturním dědictvím souvisejí.

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme