Občanské sdružení Za ochranu a rozvoj Brd: "Na odchod armády nejsou Brdy ani obce v současnosti připravené."

Tisková zpráva

15. 7. 2011

OS Za ochranu a rozvoj Brd "Na odchod armády nejsou Brdy ani obce v současnosti připravené."

Občanské sdružení "Za ochranu a rozvoj Brd" vzniklo v souvislosti  se změnou režimu Středních Brd zamýšlenou změnou hranic vojenského újezdu.

Cílem sdružení je poskytnout kvalifikovanou pomoc při koncipování nového režimu v Brdech samotných i v jeho dosahu do okolních obcí.

Z tohoto důvodu na podzim 2010 naše  sdružení oslovilo Ministerstvo obrany s žádostí o svolání mezirezortní skupiny vlády ČR, které by celou problematiku řešilo komplexně včetně účinného režimu ochrany přírody. K dohodě o spolupráci došlo ovšem až nyní po návštěvě pracovní skupiny MO zabývající se touto problematikou.

Pokládáme za významné vyvrátit některé vžité mýty, které se této problematiky týkají:

Armáda není organizace, která se stará o ochranu přírody. Armáda má úkol zabezpečovat národní obranu. Nepřístupnost vojenských újezdů je pouze důsledek  její činnosti. Hospodaření ve vojenských lesích spravuje Vojenský lesní úřad a  je ústředně podřízen ministerstvu zemědělství. Uvážlivá správa lesů má samozřejmě podstatný vliv na jejich stav a uchování přírodního bohatství, pokud nedochází k intenzivní velkoplošné těžbě.

Chránit přírodní bohatství musí  tedy obec, kraj nebo stát. Je otázkou jestli využít institut národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo přírodního parku.

Mnozí aktivisté chtějí znepřístupnit Brdy, přitom  jsou jejich nejčastějšími návštěvníky a někteří z nich zde budují stezky cyklotrasy atd. Jak je potom možno uvěřit jejich snaze o skutečný ochranářský zájem? Jsme tedy tak sobečtí, že bychom chtěli Brdy uzavřít turistům, ale nám samotným ne?

Obce se obávají otevření vojenského prostoru a současně jiné obce si již dnes  činí na části území majetkové nároky. Obávají se oprávněně. Nejsou připraveny svojí infrastrukturou, rozpočty také nepočítají s údržbou a opatření proti černé turistice také něco stojí.

Výborný nápad měl starosta Řihák, který prosazuje převedení správy tohoto území na Krajský úřad. Tím by se jistě zamezilo případným sporům o jednotlivá zájmová území okolních obcí. Navíc i regulace by byla mnohem jednodušší. Jediný problém by mohl nastat pouze v udržení práv přilehlých obcí spolurozhodovat o svém nejbližším okolí. Jenom místní radnice se zodpovídají svým obyvatelům, nikoli úředník z Krajského úřadu.

Mantinely musíme plánovat již nyní. Pokud nebudeme organizovat a regulovat turismus, necháme si Brdy zničit nelegální spontánními nájezdy zvědavců a dobrodruhů, kteří poškodí i ta nejcennější místa nebo zdroje pitné vody.

Přírodní stráž nenahradí správa obcí. V současnosti , kdy jsou již zpřístupněny okrajové části VÚ je zřejmé, že dotčené obce nejsou schopny přilehlou část turistických tras udržovat a chránit. Pro účinnou a důslednou ochranu je třeba zřídit přírodní stráž, která by kontrolovala dodržování pravidel nebo vyhlášek.

Řiďmě si turismus sami! Pokud by některé lokality měly být využity pro organizovanou turistiku je potřeba nejprve vytipovat a ověřit možnosti a podmínky těchto lokalit. Troufám si tvrdit, že  žádná z těch která mě napadají není na takovýto atak připravená. V tomto je asi největší problém.

Můžeme si sice představit třeba i několikset nových pracovních míst, ovšem těžko si představíme, že by komunikace přes Obecnici, Orlov, Lhotu, Podlesí  nebo i samotnou Příbram zatížily automobily turistů. Částečně by to asi řešilo zavedení ski a cyklobusů. Ovšem i ty by značně poškozovaly přilehlé obce. Navíc by stoupla i osobní doprava do rekreačních objektů, které by zřejmě v nejbližším okolí samovolně vznikaly jako jistě zajímavá podnikatelská aktivita mnoha zdejších usedlíků.

Máme tedy čas se na avizované změny připravit a ujasnit si priority jednotlivých skupin.

Prozatím jsem neslyšel o konkrétních developerských záměrech, ale jsem si jist, že se brzy objeví proto tedy naše sdružení  zamýšlí:

1.       Iniciovat strategickou dlouhodobou koncepci ochrany a využití Brd po zrušení VÚ.

2.       Ochránit Brdy před živelnou černou turistikou.

3.       Vytvořit koncepci legislativní i faktické ochrany přírody Brd. Určit pásma ochrany pro zvlášť vzácná rostlinná a živočišná společenství ochranná pásma vodních zdrojů.

4.       Prověřit možnosti a potenciál jednotlivých turisticky využitelných lokalit a případně stanovit nutná opatření, které by zamezili nekoordinované developerské kořistnické aktivitě.

Ing. arch. Vít Kučera - OS "Za ochranu a rozvoj Brd"
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme