O příspěvek žádají radnici také spolky, o nichž se nic neví

14. 12. 2015

Městské zastupitelstvo bude v refektáři kláštera sv. Františka z Assisi schvalovat v pondělí rozpočet Votic na příští rok. Nejbouřlivější diskuzi očekává starosta Jiří Slavík při rozdělování individuálních dotací pro zájmové spolky, jednotlivce i poskytovatelé sociálních služeb.

Šestačtyřicet subjektů požaduje celkovou částku přes 2, 6 milionu korun. Na rozdělení je určený „jen“ necelý 1,5 milionu korun. „O peníze žádají i organizace, o jejichž působení ve Voticích vůbec nic nevíme. Na rozdíl od votických sportovců, hasičů a dalších sdružení, jejich veřejné aktivity známe. Takoví žadatelé žádný příspěvek asi nedostanou,“ vysvětlil Jiří Slavík. 

„Někdy mi připadá, že některé organizace spoléhají při své činnosti jenom na peníze od města,“ podotkl starosta Jiří Slavík. Na přípravě budoucího rozpočtu pracoval votický finanční výbor intenzivně několik měsíců. Celková suma individuálních dotací z navrhovaného rozpočtu pro rok 2016 je ale o více než 150 tisíc korun nižší, než pro letošní rok. „Snížená je o položku 106 tisíc korun, která je v jiné kolonce a určená je na sociální účely. Její přerozdělení bude navrhovat sociální komise, protože se nejlépe z nás v problematice orientuje,“ objasnil starosta Jiří Slavík. 

Dalších 50 tisíc korun vytvoří rezervu pro využití v průběhu příštího roku 2016 žadateli, kteří o realizaci záměru nemohli před uzávěrkou příjmu žádost, která byly v říjnu, vědět dopředu. V roce 2011 město mezi 35 žadatelů rozdělilo 1 389 720 korun, před dvěma roky 37 žadatelům poskytlo 1, 435 milionu a letos čekalo 44 žadatelů na celkovou sumu 1 551 400 korun, v nichž byly zahrnuté i dotace pro sociální výpomoc. 

(laj)

Zdroj: Benešovský deník; 11.12.2015; rubrika / pořad: Titulní strana

Štítky
Osobnosti: Jiří Slavík