Nováková: Povinné předškolní vzdělávání může rodičům odebírat práva dřív než je nutné

8. 10. 2015

(editovaný přepis rozhovoru s poslankyní TOP 09 Ninou Novákovou)

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Povinný poslední rok ve školce, jednotné přijímačky na střední školy, nebo povinná maturita z matematiky pro některé obory. To jsou změny, které zavádí nový školský zákon. Projednají ho právě dnes poslanci. Opozice má ke změnám výhrady. Našimi prvními hosty jsou ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Dobrý den.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Dobrý den vám i posluchačům.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A vítám také členku sněmovního školského výboru za TOP 09 Ninu Novákovou. Zdravím vás.

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/

Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Paní ministryně, proč chcete prodloužit povinnou školní docházku o rok?

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Tak předškolní vzdělávání já i vláda vnímáme tak, že ve všech evropských zemích se ukazuje, že je velmi prospěšná pro děti z hlediska jejich úspěchu v rámci základních škol a samozřejmě i v rámci potom jejich úspěšnosti při nástupu, nebo hledání nového zaměstnání a že...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale neměli by mít rodiče, pardon, že vám do toho skáču, neměli by mít rodiče svobodu volby, jestli se rozhodnou připravovat dítě doma nebo se rozhodnout se dát právě do mateřské školy? Neměli by v tom mít svobodu?

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

No já bych, já bych chtěla říct, že toto není přece o svobodě rodičů, ale o kvalitě vzdělávání dětí a to samozřejmě má každý rodič na srdci. A co se týká těch rodičů, kteří nechtějí využít sytém předškolního vzdělávání, který by tady do budoucna mohl být, v tom posledním roce docházky povinný, mají třeba jinou představu o vzdělávání svého dítěte, tak samozřejmě mohou. Stejně tak, jak je to dnes na základních školách a mohou jít cestou individuálního plánu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Paní poslankyně Nováková, zlepší povinný školní rok, nebo rok školní docházky když se zvýší, o to, že právě bude zavedena povinná školka v posledním roce, zvýší to kvalitu vzdělání?

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/

Já už jsem o tom hovořila, když to navrhoval pan ministr Chládek. Současná paní ministryně touto novelou trochu změkčuje, alespoň verbálně změkčuje povinné předškolní vzdělávání, ale de facto ta povinnost tam prostě je. Pro individuální neboli takzvané domácí předškolní vzdělávání bude v módu, že v odůvodněných případech může případně ředitel mateřské školy, na kterou musí být dítě registrováno, tuto možnost dokonce odebrat. Takže pro mě, i když se tomu říká povinné vzdělávání, s čímž já souhlasím, a rodiče vědí, že mají povinnost vzdělávat své dítě a nějak ho kultivovat, ale ve skutečnosti je to prostě povinná školní docházka s tím, že je to jenom změkčené tím individuálním vzdělávání. A pro ty skupiny...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A vám to vadí tedy? Jestli vám rozumím správně.

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/

Mně to vadí, protože to nepomáhá přesně těm skupinám, kterým to pomoci má. Děti, které pocházejí z rodin, které jsou takové nemovitující sociokulturně, tak ti stejně s tím budou váhat. Stejně třeba se tím nedonutí rodiče nebo zákonní zástupci těchto dětí, aby poslali děti do mateřské školy, protože jak to chcete vynucovat? My opět...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

To se zeptáme hned. Paní ministryně, jak to chcete vynucovat? Máte na to recept?

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

No my se, já se, já teda s dovolením, já se zřejmě v tomto ohledu s paní poslankyní rozcházím už vůbec tady v důvodu, proč tento návrh je předkládán. Tento návrh není předkládán z toho důvodu, že by se mělo řešit děti vzdělávání třeba v rámci sociálně vyloučených lokalit, nebo podobně. Tím hlavním motivem je kvalita vzdělávání pro všechny děti. A co se týká těch různých výjimek, nebo nějaké byrokratické zátěže pro rodiče, prosím, už 90 % dětí, to znamená 110 tisíc dětí v tuto chvíli ten poslední rok navštěvuje. Asi 11 tisíc dětí tuto možnost nevyužívá, samozřejmě z rozhodnutí svých rodičů, ale pokud se bavíme například o dětech ze sociálně vyloučených lokalit, tak ty tvoří méně než polovinu z těchto 11 tisíc. A co je důležité, tak je to, že se rozhodně nejedná o povinnou předškolní docházku ve smyslu základní školy, protože ta v tuto chvíli vypadá tak, a to není žádná výjimka, to je pro všechny děti z hlediska toho předškolního vzdělávání, že bude minimálně trvat 4 hodiny denně. To znamená, tam se vyhovuje naopak těm rodičům, kteří už meziresortní připomínkovém řízení chtěli říct, že chtějí kombinovat mateřskou školu s individuálním vzděláváním doma, to znamená, že povinné předškolní vzdělávání je vzdělávání pouze 4hodinové během dne. Takže toto si dovolím...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Paní poslankyně Nováková, už pro to máte teď, poté, co jste slyšela slova paní ministryně, větší pochopení?

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/

Já jsem se velmi snažila to pochopit a nemyslím si, že tomu nerozumím, ale zůstává mi tam povinnost někam s tím dítětem chodit a když tam s ním nepřijdu, tak budu nosit omluvenky. A to je prostě pro mě, pro rodiny, které se starají a dobře se starají o své děti, tak je to zátěž a je to určité odebírání pravomocí rodičů dřív než je to nezbytně nutné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Tak pojďme k dalšímu tématu. Paní ministryně, od další chystané změny jednotných přijímaček na střední školy si slibujete objektivnější zjištění předpokladů pro studium. Z čeho vycházíte?

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Tak já bych ještě jenom chtěla říct, že už dnes rodiče, protože mám sama malé děti, tak ví, že pokud chodí do mateřské školky a nepošlou dítě to mateřské školky, tak...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Dobře. Pojďme k těm přijímacím, přijímacím zko..., zkouškám...

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Tak už dnes, tak už dnes musíte dítě omluvit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ať se posuneme trochu dál.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Jo? Už dnes musíte dítě omluvit...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Dobře, tak ta moje otázka ale zněla jednotné přijímačky na střední školy...

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Co si slibujete ...

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Vidím to jako maminka, takže není to nic ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Dobře. Takže teď, paní ministryně k mé otázce.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Tak a co se týká, ano, jednotných přijímacích zkoušek, tak ty by měly nastat v roce 2017 jako první centrálně zadávané přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A vy jste, vy si slibujete objektivnější zjištění předpokladu pro studium od těch jednotných přijímaček na střední školy, jsem se dočetla...

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Ano. Slibuji si od toho, ano...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Z čeho vycházíte? Když tvrdíte, že to bude efektivnější.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Ano, slibuji si jednak, jednak vycházím tedy z pilotního ověřování takto zadávaných přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy v minulém roce, kdy ve všech krajích bylo ověřeno, že toto je skutečně cesta pro jakýsi způsob ověřování kvality vzdělávání našich dětí i jejich úspěšnosti tak, aby byly připraveny více právě na střední a gymnaziální vzdělávání a také na to, čím je střední a gymnaziální vzdělávání zakončeno, a to je maturitní zkouška. Takže je to další krok, podobně jako u toho předškolního vzdělávání, posílení kvality vzdělávání našich dětí tak, jak to vnímá vláda.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Paní Nováková, vy vidíte výhody v jednotných přijímačkách na střední školy?

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/


Děkuji, já musím říci, že v tomto s paní ministryní plně souhlasím. My se také domníváme, že je nezbytné, aby znovu byly jaksi zavedeny povinné zkoušky, zejména u oborů, které jsou s maturitou. Já bych dokonce řekla, že bychom mohli jít ještě alespoň o kousíček dál. A sice u uměleckých oborů, nebo u oborů, kde se dělají alentové zkoušky, tak tam vlastně ty talentové zkoušky už samy zakládají jaksi možnost být přijat. A já se domnívám, že například na konzervatořích by neměla stačit jenom ta talentová zkouška, protože v zákoně o pedagogických pracovnících máme právo, vidíme právo, aby absolventi konzervatoře učili třeba na základních uměleckých školách. Takže mně například velmi leží na srdci, aby i absolventi uměleckých škol měli dostatečně náročné všeobecné vzdělání. Takže já bych jim klidně i ty zkoušky tam přidala.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Členka sněmovního školského výboru za TOP 09 Nina Nováková a také ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD byly hosty polední publicistiky. Díky za to. Na shledanou.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/

Děkuji paní poslankyni za rozhovor a zdravím posluchače. Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Na shledanou.

Nina NOVÁKOVÁ, poslankyně /TOP 09/

Já také zdravím a moc děkuji. Na shledanou.

Zdroj: ČRo Radiožurnál; 7.10.2015; Rubrika/pořad: Ozvěny dne - publicistika

Štítky
Osobnosti: Nina Nováková