Nina Nováková nesouhlasí s chystanými restrikcemi proti dětským skupinám

30. 5. 2014

Nina Nováková (TOP 09): "Nesouhlasím s restrikcemi, které vůči vznikajícím dětským skupinám chystají někteří z Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeže a tělovýchovu Poslanecké sněmovny. Argumentace některých poslanců mě přivádí k pochybnostem o tom, že chápou, co je právo na  svobodné rozhodování.

"Ve chvíli, kdy to konečně vypadalo, že tzv. dětské skupiny dostanou zelenou jako alternativa ke klasickým mateřským školkám, začaly na projednávání poslaneckého výboru pro vzdělávání zaznívat hlasy, s nimiž se nemohu ztotožnit. K takovým patří zejména názor, že jediným garantem kvality předškolní výchovy jsou právě klasické mateřinky. Takový pohled je zpátečnický, nepřipouští, že i v jiných zařízeních může být výchovný a vzdělávací proces také velmi kvalitní. Kontrola by měla být do značné míry na rodičích samotných. Nikdo by jim neměl diktovat, jaký typ zařízení je pro jejich potomky ten jediný vhodný. Argumentace některých poslanců, že dětské skupiny budou vést zástupci sekt a budou tak mít fatální vliv na vývoj dětí, mě přivádí k  podezření, že je pro ně myšlenka na státní dozor nad vším a nad každým zase přitažlivá, říká Nina Nováková.


Poslankyně také odmítá, aby vzdělání dětí od útlého věku bylo pod státním dozorem. Uzákoněním dětských skupin podle Niny Novákové stát neřeší pouze bolestný nedostatek míst ve školkách, ale vytváří také prostor pro vznik alternativních zařízení. Ta by měla svoji nabídkou odpovídat poptávce po způsobu předškolního zařízení ze strany rodičů. "Nesouhlasím, aby horní hranice pobytu dětí v dětských skupinách byla čtyři nebo pět let, jak požaduje řada poslanců. Každé dítě je jiné, každá rodina je jiná. Každé dítě má své potřeby a rodiče mají právo vybrat pro svoje děti to, co pro ně považují za nejlepší.  Nakonec jsou to právě rodiče, kdo je zodpovědný za vzdělávání svých dětí.

Stát musí podle Niny Novákové určitou míru kontroly vzdělávání bezpochyby zachovat, nicméně nikdy nesmí být překročeny hranice svobodné volby rodičů vybrat pro své potomky takovou formu zařízení, která jim nejlépe vyhovuje a odpovídá jejich požadavkům na výchovu a kvalitu.

 

Marie Šlancarová, asistentka poslankyně Niny Novákové
tel.: 724 544 799, e-mail: marie.slancarova@top09.cz
Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme